Phương án ưu tiên tính kết nối

Bộ điều hợp mạng

Điều khiển cục bộ (VRF)

Tập trung vào Khả năng kết nối

Điều khiển cục bộ hệ thống VRF

Dây kết nối tới điều khiển gắn tường


Bộ điều hợp mạngDây tín hiệu kết nối tới điều khiển trung tâm

Điểm hiệu suất

Ức chế virut và vi khuẩn:

★★★☆☆☆

Nồng độ CO₂:

★★★★★☆

Khả năng kết nối:

★★★★★★

Khử mùi:

★★★☆☆☆

Dễ dàng lắp đặt:

★★★★★★