Tìm phương án phù hợp nhất với viện dưỡng lão của bạn

Phương án tập trung làm sạch không khí

nanoe™ X liên tục ức chế chất gây ô nhiễm và khử mùi trong không khí, và ziaino™ làm sạch hơn các khu vực thăm nom và khu vực chung giúp quản lý vệ sinh tốt nhất. Phương án này cũng cung cấp khả năng kết nối cho các sản phẩm, nhưng sẽ tập trung vào chất lượng không khí.

Phương án ưu tiên tính năng kết nối

Phương án này tập trung vào tính năng kết nối và điều khiển từ xa, giúp bạn dễ dàng theo dõi trực quan và kiểm soát toàn bộ hệ thống điều hòa từ máy tính bảng. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng kiểm tra vận hành và sử dụng từ bất kỳ nơi nào và tận hưởng tính năng làm sạch không khí với công nghệ nanoe™ X.

Phương án tập trung vào lọc không khí và tính năng kết nối

Phương án này phù hợp với ngân sách thấp hơn nhưng vẫn cung cấp tính năng điều khiển điều hòa từ xa, cùng với khả năng kiểm soát vệ sinh nhờ nanoe™ X.

Phương án ưu tiên làm sạch không khí

nanoe™ X liên tục ức chế chất gây ô nhiễm và khử mùi trong không khí, và ziaino™ làm sạch hơn các khu vực thăm nom và khu vực chung giúp quản lý vệ sinh tốt nhất. Phương án này cũng cung cấp khả năng kết nối cho các sản phẩm, nhưng sẽ tập trung vào chất lượng không khí.

Phương án ưu tiên tính năng kết nối

Phương án này tập trung vào tính năng kết nối và điều khiển từ xa, giúp bạn dễ dàng theo dõi trực quan và kiểm soát toàn bộ hệ thống điều hòa từ máy tính bảng. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng kiểm tra vận hành và sử dụng từ bất kỳ nơi nào và tận hưởng tính năng làm sạch không khí với công nghệ nanoe™ X.

Phương án tập trung vào lọc không khí và tính năng kết nối

Phương án này phù hợp với ngân sách thấp hơn nhưng vẫn cung cấp tính năng điều khiển điều hòa từ xa, cùng với khả năng kiểm soát vệ sinh nhờ nanoe™ X.

Cơ chế hoạt động của phương án

Phương án ưu tiên làm sạch không khí

Âm trần Cassette 4 hướng thổi

Treo tường

ERV
 

Quạt cấp gió +
Bộ điều khiển IAQ

Quạt thông gió

Dàn nóng
điều hòa cục bộ

Dàn nóng VRF

Tập trung vào Thông gió và điều hòa không khí

Điểm hiệu suất

Ức chế virut và vi khuẩn:

★★★★★★

Nồng độ CO₂:

★★★★★★

Khả năng kết nối:

★☆☆☆☆☆

Khử mùi:

★★★★★★

Dễ dàng lắp đặt:

★★★★★★

Phương án ưu tiên tính năng kết nối

Âm trần Cassette 4 hướng thổi

Treo tường

Quạt cabinet

Quạt thông gió

Dàn nóng VRF

Tập trung vào Thông gió và điều hòa không khí

Điểm hiệu suất

Ức chế virut và vi khuẩn:

★★★☆☆☆

Nồng độ CO₂:

★★★★★☆

Khả năng kết nối:

★★★★★★

Khử mùi:

★★★☆☆☆

Dễ dàng lắp đặt:

★★★★★★

Phương án tập trung vào lọc không khí và tính năng kết nối

Âm trần Cassette 4 hướng thổi

Treo tường

Quạt thông gió

Quạt gắn tường

Dàn nóng
điều hòa dân dụng cục bộ (RAC)

Dàn nóng 
điều hòa thương mại cục bộ(PAC)

Tập trung vào Thông gió và điều hòa không khí

Điểm hiệu suất

Ức chế virut và vi khuẩn:

★★★☆☆☆

Nồng độ CO₂:

★★★☆☆☆

Khả năng kết nối:

★★★☆☆☆

Khử mùi:

★★★☆☆☆

Dễ dàng lắp đặt:

★★★★☆☆

Tìm thiết kế dành riêng cho bạn

Các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng thiết kế phương án lắp đặt phù hợp nhất với phòng tập gym của bạn.