Phương án ưu tiên tính kết nối

Điều khiển trung tâm

Điều khiển cục bộ
(VRF)

Điều khiển cục bộ (VRF)

Cảm biến CO₂
 

Tập trung vào Khả năng kết nốiSE8350

Nhấn để BẬT/TẮT điều hòa không khí

Điều khiển  cục bộ cho hệ VRF
(SER8150)

Cảm biến CO₂Điều khiển cục bộ cho hệ VRF

Dây kết nối tới điều
khiển gắn tườngĐiều khiển trung tâmDây tín hiệu kết nối tới điều khiển trung tâm

Điểm hiệu suất

Ức chế virut và vi khuẩn:

★★★☆☆☆

Nồng độ CO₂:

★★★★★☆

Khả năng kết nối:

★★★★★★

Khử mùi:

★★★☆☆☆

Dễ dàng lắp đặt:

★★★★★★