Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Thông báo về quyền riêng tư của Panasonic

Thông báo về quyền riêng tư của Panasonic

Cập nhật lần cuối [ngày 27  tháng 6 năm 2022]

Panasonic cam kết đảm bảo rằng “Dữ liệu cá nhân” của bạn (như giải thích bên dưới) được sử dụng một cách ngay thẳng, hợp pháp và an toàn, đồng thời quyền riêng tư của bạn luôn được bảo vệ. Chúng tôi rất coi trọng việc tuân thủ các luật và quy định hiện hành về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu, bao gồm nhưng không giới hạn với Quy định 2016/679 của Liên minh Châu Âu (EU) Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (“GDPR”).

Thông báo về quyền riêng tư này nhằm mục đích cho bạn biết cách chúng tôi “xử lý” (như giải thích bên dưới) thông tin về bạn (“Dữ liệu cá nhân” như giải thích bên dưới) mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập thông qua việc bạn sử dụng [Panasonic SmartApp+] (gọi chung là “Dịch vụ” của chúng tôi), hoặc khi bạn tương tác với chúng tôi trên mạng xã hội hoặc tương tác với chúng tôi. Thông báo cũng áp dụng nếu liên quan rõ ràng đến nó thông qua liên kết hoặc theo cách tương tự. Bất kỳ ở đâu chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn và yêu cầu thông báo bảo mật khác (ví dụ: đối với các trang web hoặc cổng thông tin cụ thể khác), thì Panasonic sẽ cung cấp thông báo cụ thể về quyền riêng tư. Thông báo về quyền riêng tư này bổ sung cho các thông báo về quyền riêng tư khác và không nhằm hủy bỏ chúng. 

Thông báo về quyền riêng tư này giải thích Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và chuyển giao (sau đây gọi là “xử lý”), cách chúng tôi thực hiện, cho mục đích gì và cơ sở pháp lý của chúng tôi là gì. Nó cũng cung cấp cho bạn thông tin về quyền của bạn theo luật của quốc gia liên quan và cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu muốn thực hiện quyền của mình hoặc có khiếu nại.

1. Thông tin về chúng tôi

Thông báo về quyền riêng tư này được phát hành bởi Tập đoàn Panasonic [1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Nhật Bản] thay mặt cho chúng tôi và Nhóm các công ty của Panasonic. Nhóm các công ty của Panasonic bao gồm Tập đoàn Panasonic, có trụ sở chính tại Kadoma, Quận Osaka, Nhật Bản, cũng như một số Chi nhánh có thể tìm thấy tại đây

https://holdings.panasonic/global/corporate/about/group-companies.html#renketsu

Trong Thông báo về quyền riêng tư này, khi chúng tôi đề cập đến “Panasonic”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”, thì điều này có nghĩa là công ty/các công ty liên quan (trong trường hợp quản lý chung) trong Tập đoàn Panasonic là đối tượng chịu trách nhiệm xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Đối với Dữ liệu cá nhân được thu thập qua trang web này, đây là [Công ty Giải pháp và Thiết bị sinh hoạt thuộc Tập đoàn Panasonic]. Trong trường hợp một số công ty của Panasonic cùng chịu trách nhiệm về việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn, thì bạn có thể thực hiện các quyền của mình đối với công ty đưa ra Thông báo về quyền riêng tư này. 

2. Dữ liệu cá nhân là gì?

Theo mục đích của Thông báo về quyền riêng tư này, thì “Dữ liệu cá nhân” bao gồm bất kỳ thông tin nào về một cá nhân mà từ đó có thể trực tiếp hoặc gián tiếp xác định được người đó. Khi chúng tôi kết hợp những thông tin khác (tức là thông tin tự nó không xác định một cá nhân) với Dữ liệu cá nhân, thì chúng tôi coi thông tin kết hợp là Dữ liệu cá nhân. 

3. Chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân nào về bạn và bằng cách nào?

Tùy thuộc vào việc bạn sử dụng trang web này/Dịch vụ của chúng tôi, hãy xem Phần 4 phía dưới, và các lựa chọn cookie của bạn, hãy xem Phần 11 phía dưới, Panasonic thu thập và xử lý một số hoặc tất cả Dữ liệu cá nhân được nêu trong bảng bên dưới, các phương pháp và kênh sử dụng cũng được nêu trong bảng.

Các loại Dữ liệu cá nhân được thu thập

Cách chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân

“Dữ liệu giao tiếp công việc”: e-mail, tin nhắn trò chuyện

Trực tiếp từ bạn, nếu bạn chọn chia sẻ thông tin này với chúng tôi. 

“Dữ liệu nhận dạng”: Bao gồm tên, họ, ngày sinh, khu vực và tên người dùng của bạn hoặc số nhận dạng tương tự.

Trực tiếp từ bạn, nếu bạn chọn chia sẻ thông tin này với chúng tôi. 

“Dữ liệu vị trí”: Chẳng hạn như tín hiệu GPS của sản phẩm hoặc thiết bị của bạn hoặc thông tin về các điểm truy cập WiFi gần đó và tháp di động có thể được gửi cho chúng tôi khi bạn sử dụng một số Dịch vụ nhất định.

Tự động hóa, thông qua việc chúng tôi sử dụng các công nghệ được thiết lập trên sản phẩm, thiết bị của bạn hoặc ứng dụng của chúng tôi.

“Dữ liệu tiếp thị và truyền thông”: Bao gồm các tùy chọn tiếp thị và truyền thông của bạn, chẳng hạn như: cài đặt ngôn ngữ. Chúng tôi cũng theo dõi thời điểm bạn nhận và đọc các thông tin tiếp thị từ chúng tôi, thông tin nào chúng tôi sử dụng để cải thiện các dịch vụ tiếp thị của mình, cung cấp cho bạn thông tin phù hợp hơn và cải thiện chất lượng những tài liệu tiếp thị của chúng tôi.

Tự động, thông qua việc chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự được thiết lập trên sản phẩm, thiết bị của bạn hoặc ứng dụng của chúng tôi, nếu bạn đã đồng ý với việc sử dụng của chúng tôi từ trước; Để biết chi tiết, xem Phần 11 bên dưới.

“Dữ liệu sản phẩm/thiết bị/ứng dụng”: Bao gồm kiểu phần cứng, số IMEI, địa chỉ MAC của giao diện mạng không dây của thiết bị và số điện thoại di động được thiết bị sử dụng, thông tin mạng di động, hệ điều hành di động của bạn, loại trình duyệt di động bạn sử dụng, cài đặt múi giờ, địa chỉ IP, chi tiết hệ điều hành và công nghệ khác trên sản phẩm hoặc thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ.

Tự động hóa, thông qua việc chúng tôi sử dụng các công nghệ được thiết lập trên sản phẩm, thiết bị của bạn hoặc ứng dụng của chúng tôi.

“Hồ sơ và Dữ liệu sử dụng”: Bao gồm thông tin được thu thập về việc bạn sử dụng trang web này/Dịch vụ của chúng tôi như thời gian và thời lượng sử dụng, mật khẩu và dữ liệu đăng nhập, trang web giới thiệu của bạn, liên kết bạn nhấp vào, tìm kiếm bạn thực hiện, hành động bạn thực hiện, trang bạn truy cập, lịch sử duyệt web của bạn, các kiểu sử dụng của bạn và thông tin từ các biểu mẫu bạn điền.

Tự động, thông qua việc chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự được thiết lập trên sản phẩm, thiết bị của bạn hoặc ứng dụng của chúng tôi, nếu bạn đã đồng ý với việc sử dụng của chúng tôi từ trước; Để biết chi tiết, xem Phần 11 bên dưới.

“Dữ liệu giao dịch”: Bao gồm sản phẩm/thiết bị, số kiểu máy và số sê-ri.

Trực tiếp từ bạn, nếu bạn chọn chia sẻ thông tin này với chúng tôi.

4. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn (mục đích và cơ sở pháp lý) như thế nào?

Chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn trong bối cảnh các hoạt động và cho các mục đích được nêu trong bảng dưới đây và dựa trên một hoặc nhiều cơ sở pháp lý cụ thể sau đây: 

- Thực hiện hợp đồng: Nếu chúng tôi cần thực hiện một hợp đồng mà chúng tôi sắp thực hiện hoặc đã thực hiện với bạn với tư cách là một bên, hoặc (theo yêu cầu của bạn) thực hiện các bước trước khi thực hiện một hợp đồng đó (Điều 6(1)(b) GDPR);

- Nghĩa vụ pháp lý: Nếu chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân thủ (Điều 6(1)(c) GDPR); 

- Lợi ích hợp pháp: Nếu chúng tôi đang hành động vì lợi ích hợp pháp của mình, miễn là chúng không mâu thuẫn với các quyền cơ bản của bạn (Điều 6(1)(f) GDPR). Chúng tôi đánh giá lợi ích hợp pháp của chúng tôi đối với việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn và cân bằng chúng với bất kỳ tác động tiềm ẩn nào đối với bạn. Nếu chúng tôi dựa vào lợi ích hợp pháp của mình, thì bạn có quyền phản đối việc xử lý như vậy bất kỳ lúc nào theo các điều kiện quy định trong GDPR; để biết thêm thông tin về lợi ích hợp pháp hoặc kiểm tra cân bằng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các phương pháp liên lạc được nêu trong Phần 14 bên dưới;

- Cho phép: Nếu chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu riêng việc đó (6(1)(a) GDPR).

Xin lưu ý rằng Panasonic không dựa trên bất kỳ quyết định nào chỉ dựa trên quá trình xử lý tự động bao gồm việc lập hồ sơ mà ảnh hưởng đáng kể đến bạn hoặc có ảnh hưởng pháp lý đối với bạn (Điều 22 GDPR).

Hoạt động và mục đích

Loại Dữ liệu cá nhân

Cơ sở pháp lý

Quản lý trang web này và các Dịch vụ của chúng tôi
Để cung cấp và quản lý trang web này và Dịch vụ của chúng tôi một cách an toàn, điều này bao gồm việc liên tục cải thiện chức năng của nó, bao gồm giám sát hiệu suất của các trung tâm dữ liệu và mạng, duy trì tính bảo mật của cơ sở hạ tầng và Dịch vụ của chúng tôi, kiểm tra, báo cáo và khắc phục sự cố. 

Dữ liệu nhận dạng

Lợi ích hợp pháp Nghĩa vụ pháp lý Cho phép

Hồ sơ và Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sản phẩm/thiết bị/ứng dụng 

Dữ liệu vị trí

Tạo một Tài khoản hoặc Hồ sơ
Khi bạn tạo một tài khoản hoặc hồ sơ trên trang web hoặc ứng dụng của Panasonic, chẳng hạn như khi bạn đăng ký Panasonic ID và đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ tại đó. 

Dữ liệu nhận dạng

Thực hiện hợp đồng Cho phép 

Dữ liệu giao dịch

Đăng nhận xét của bạn trên bảng tin và diễn đàn
Một số trang web và ứng dụng của Panasonic có bảng tin, diễn đàn, bảng thông báo, chức năng trò chuyện, blog và các tính năng tương tự (“Bài đăng trên cộng đồng”) để bạn có thể đăng thông tin, tin nhắn và các tài liệu khác.

Dữ liệu giao tiếp công việc

Thực hiện hợp đồng Cho phép

Dữ liệu nhận dạng

Hồ sơ và Dữ liệu sử dụng

Cung cấp dịch vụ của chúng tôi
Để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ tính năng cụ thể nào mà bạn yêu cầu, bao gồm cả việc cho phép chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình theo bất kỳ hợp đồng nào với bạn (chẳng hạn như bất kỳ sản phẩm hoặc bảo hành thiết bị nào), cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng và giải quyết bất kỳ câu hỏi hỗ trợ nào khác mà bạn có thể có (chẳng hạn như: xử lý khiếu nại), và cung cấp đào tạo nhân viên và cung cấp thông tin.

Dữ liệu giao tiếp công việc

Thực hiện hợp đồng Cho phép 

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu giao dịch 

Cập nhật
Để liên lạc với bạn, bao gồm việc trao đổi với bạn về tài khoản, hồ sơ hoặc giao dịch của bạn với chúng tôi, cung cấp cho bạn thông tin quan trọng về sản phẩm, thiết bị, ứng dụng hoặc các Dịch vụ khác của bạn và gửi cho bạn thông báo về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với các điều khoản và điều kiện hoặc chính sách của chúng tôi, ví dụ: Thông báo về quyền riêng tư này.

Dữ liệu nhận dạng 

Lợi ích hợp pháp Nghĩa vụ pháp lý Cho phép 

Dữ liệu giao dịch

Khuyến mãi
Để tiến hành và thực hiện đúng cách bất kỳ điều nào ở trên, bao gồm cả việc chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà tài trợ. 

Dữ liệu nhận dạng

Thực hiện hợp đồng Lợi ích hợp pháp Cho phép

Dữ liệu giao dịch 

Gửi thông tin truyền thông tiếp thị
Cung cấp các quảng cáo tùy chỉnh, nội dung được tài trợ, đưa ra các đề xuất dựa trên các hoạt động trước đây của bạn về Dịch vụ của chúng tôi và gửi cho bạn các thông tin quảng cáo như bản tin và chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với Đối tác nếu bạn liên hệ với chúng tôi cùng với yêu cầu bán hàng. 

Dữ liệu nhận dạng

Thực hiện hợp đồng Lợi ích hợp pháp Cho phép 

Dữ liệu tiếp thị và truyền thông

Dữ liệu sản phẩm/thiết bị/ứng dụng 

Hồ sơ và Dữ liệu sử dụng

Cải thiện dịch vụ và khảo sát
Phát triển và cải thiện các sản phẩm và Dịch vụ mới và hiện có của Panasonic, các đề xuất, quảng cáo và các thông tin liên lạc khác cũng như tìm hiểu thêm về sở thích của bạn, bao gồm cả việc hỏi ý kiến của bạn về các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi và thực hiện các cuộc khảo sát. Điều này cũng bao gồm việc tạo thống kê tổng hợp, ẩn danh về việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Hồ sơ và Dữ liệu sử dụng

Lợi ích hợp pháp Cho phép

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu giao dịch 

Tuân thủ và hành động pháp lý
Đảm bảo quản lý, thực hiện và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành cũng như các chính sách nội bộ của Panasonic và xử lý, cũng như thực thi các quyền hợp pháp và quyền bào chữa trong trường hợp có tranh chấp pháp lý.

Dữ liệu giao tiếp công việc

Nghĩa vụ pháp lý Lợi ích hợp pháp

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu giao dịch

Những dữ liệu khác
Chúng tôi sử dụng các mô-đun thu thập thông tin của bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics và Google Analytics for Firebase. Google Analytics và Google Analytics for Firebase tự động thu thập thông tin mà ứng dụng của chúng tôi có được và gửi đến nhà cung cấp mô-đun tương ứng, chẳng hạn như Google LLC. Dữ liệu thiết bị gia dụng IoT truyền đi được quản lý theo chính sách bảo mật do nhà cung cấp mô-đun tương ứng xác định và các quy định khác.
Để biết chi tiết về cách dữ liệu thiết bị gia dụng IoT của bạn được thu thập và xử lý khi chúng tôi sử dụng Google Analytics và Google Analytics for Firebase, vui lòng xem trang web tại https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Dữ liệu nhận dạng

Lợi ích hợp pháp Nghĩa vụ pháp lý Cho phép

Dữ liệu tiếp thị và truyền thông 

Dữ liệu sản phẩm/thiết bị/ứng dụng

Hồ sơ và Dữ liệu sử dụng

5. Chúng tôi tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho ai?

Chúng tôi sẽ không tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị hoặc kinh doanh độc lập của riêng họ, trừ khi bạn đã đồng ý rõ ràng để làm như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi có thể phải tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho các tổ chức sau đây cho các mục đích mà chúng tôi đã thu thập như đã nêu trong Phần 4 dựa trên các cơ sở pháp lý đã xác định trong đó: 

I. Tập đoàn Panasonic và các Chi nhánh
Chúng tôi có thể cần chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn trong Nhóm các Công ty của Panasonic để cung cấp Dịch vụ bạn yêu cầu hoặc bất kỳ dịch vụ/hỗ trợ nào khác mà bạn yêu cầu. Tất cả các công ty trong Tập đoàn Panasonic được yêu cầu tuân thủ các thông lệ về quyền riêng tư được nêu trong Thông báo về quyền riêng tư này hoặc chính sách bảo mật khác mà họ có thể thông báo cho bạn và xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn theo các luật và quy định hiện hành về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu. 

II. Các nhà cung cấp dịch vụ
Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, những người cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và quản trị hệ thống cho chúng tôi và thay mặt chúng tôi giúp chúng tôi quản lý một số hoạt động và dịch vụ nhất định và họ sẽ chỉ hoạt động theo hướng dẫn của chúng tôi với tư cách là bên xử lý dữ liệu. 

III. Các bên thứ ba khi Pháp luật yêu cầu hoặc để Bảo vệ công việc kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi sẽ tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ luật hiện hành hoặc đáp ứng quy trình pháp lý hợp lệ, bao gồm từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác; để bảo vệ khách hàng của chúng tôi (ví dụ: để ngăn chặn thư rác hoặc âm mưu lừa đảo người dùng Dịch vụ của chúng tôi); để vận hành và duy trì tính bảo mật Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: để phòng ngừa hoặc ngăn chặn một cuộc tấn công vào hệ thống hoặc mạng của chúng tôi); để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho đồng nghiệp của chúng tôi và những người khác mà chúng tôi có liên hệ; hoặc để bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Panasonic, bao gồm việc thực thi bất kỳ điều khoản hoặc thỏa thuận nào điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. 

IV. Các bên khác có liên quan đến giao dịch công ty
Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba hoặc trong Nhóm các công ty của Panasonic như một phần của quá trình tổ chức lại, sáp nhập, chuyển nhượng, bán, liên doanh, phân công hoặc quyền sử dụng khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc cổ phiếu của Panasonic, bao gồm nhưng không giới hạn, liên quan đến bất kỳ thủ tục phá sản hoặc thủ tục tương tự. 

V. Các bên khác có sự đồng ý của bạn hoặc theo chỉ dẫn của bạn
Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân về bạn với các bên thứ ba khi bạn đồng ý hoặc yêu cầu chia sẻ. 

6. Chúng tôi làm gì để bảo mật Dữ liệu cá nhân của bạn?

Bảo mật Dữ liệu cá nhân của bạn có tầm quan trọng nhất đối với Panasonic. Chúng tôi đã áp dụng một loạt các biện pháp vật lý và kỹ thuật thích hợp cũng như các chính sách và quy trình mạnh mẽ. Mục đích của việc này là để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn và để bảo vệ dữ liệu đó khỏi việc phá hủy hoặc thay đổi ngẫu nhiên hoặc trái pháp luật, mất mát ngẫu nhiên, tiết lộ hoặc truy cập trái phép và chống lại các hình thức xử lý bất hợp pháp khác. Các biện pháp này có tính đến tình trạng hiện đại của công nghệ, chi phí triển khai, bản chất của Dữ liệu cá nhân và rủi ro của việc xử lý.

Bảo mật thông tin, bao gồm bảo vệ Dữ liệu cá nhân được tổ chức trong Chương trình Panasonic toàn cầu có tên là Quản lý bảo mật thông tin (“ISM”). Các mục tiêu, tiêu chuẩn và biện pháp thực hiện liên quan được tổ chức trong một Chính sách có hiệu lực toàn cầu, và các tiêu chuẩn và hướng dẫn khác. Chương trình và tất cả các bộ phận của chương trình tuân thủ phương pháp tiếp cận Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Đạo luật (PDCA) mạnh mẽ hàng năm để đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của tất cả dữ liệu (bao gồm Dữ liệu cá nhân của bạn) trong toàn bộ vòng đời thông tin từ khi thu thập đến khi tiêu hủy thông tin đó.

7. Truy cập Dữ liệu cá nhân của bạn và các quyền khác mà bạn có

 • Bạn có những quyền gì? 
  Các quyền của bạn theo luật của quốc gia liên quan bao gồm, quyền được thông báo, quyền truy cập bản sao Dữ liệu cá nhân của bạn, quyền yêu cầu chỉnh sửa hoặc cập nhật bất kỳ Dữ liệu cá nhân không chính xác nào mà chúng tôi nắm giữ và quyền yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của bạn.

  Bạn cũng có quyền hạn chế việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào theo các điều kiện được quy định trong luật pháp của quốc gia liên quan và có quyền không chịu một quyết định chỉ dựa trên việc xử lý tự động.

  Ngoài ra, bạn có quyền di chuyển dữ liệu trong một số trường hợp nhất định. Đây là quyền yêu cầu trả lại dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi ở định dạng có cấu trúc,được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được và yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân đó cho bên thứ ba mà không bị chúng tôi cản trở và tùy thuộc vào nghĩa vụ bảo mật của riêng bạn.

  Bạn cũng có quyền không đưa ra sự đồng ý và nếu bạn đã đồng ý với việc chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn, thì bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó vào bất kỳ lúc nào mà việc rút lại này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước khi rút lại như vậy.
  Quyền của bạn được quy định trong luật bảo vệ dữ liệu hiện hành tại quốc gia của bạn. 
 • Quyền của bạn liên quan đến Truyền thông tiếp thị
  Nếu được cho phép theo luật hiện hành, chúng tôi xử lý Dữ liệu nhận dạng, Dữ liệu tiếp thị và truyền thông, Dữ liệu sản phẩm/thiết bị/ứng dụng và dữ liệu hồ sơ và dữ liệu sử dụng cho mục đích truyền thông tiếp thị để gửi cho bạn thông tin trao đổi qua bưu điện, email, điện thoại và/hoặc tin nhắn văn bản (chẳng hạn như SMS) liên quan đến các sản phẩm, thiết bị và Dịch vụ khác của Panasonic phù hợp với sở thích tiếp thị của bạn. 

  Bạn có quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mình cho những mục đích này. Nếu bạn phản đối và yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị, thì chúng tôi sẽ ngừng xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích đó. 

  Bạn cũng có thể từ chối nhận thông tin trao đổi điện tử từ chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận thông tin tiếp thị từ Panasonic, vui lòng cập nhật email và tùy chọn liên hệ của bạn trong phần Tài khoản Panasonic của tôi hoặc vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các phương thức liên lạc được nêu trong Phần 14 bên dưới. 
 • Thực hiện quyền của bạn
  Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các phương thức liên lạc được nêu trong Phần 14 bên dưới. 
 • Khiếu nại
  Nếu bạn không hài lòng với cách chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các phương thức liên lạc được nêu trong Phần 14 bên dưới. 

8. Chuyển thông tin quốc tế

Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chuyển đến Nhật Bản, Singapore và Brazil. Nếu được yêu cầu, chúng tôi đưa ra các biện pháp bổ sung để cung cấp mức độ bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn về cơ bản giống như ở khu vực của bạn. Cách thức và mục đích của việc xử lý Dữ liệu cá nhân và loại Dữ liệu cá nhân được thu thập tại khu vực mà dữ liệu được chuyển đến được quy định trong Chính sách quyền riêng tư này. 

9. Lưu giữ dữ liệu - Chúng tôi sẽ lưu giữ Dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại Dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà Dữ liệu đó đã được thu thập. Điều này bao gồm các mục đích hoàn thành hợp đồng của chúng tôi với bạn, đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ pháp lý, quy định, kế toán, báo cáo nào mà chúng tôi phải tuân thủ và việc xác minh và bảo vệ các khiếu nại pháp lý. 

10. Các liên kết và sản phẩm của bên thứ ba dựa trên Dịch vụ của chúng tôi

Các trang web, ứng dụng và sản phẩm của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web, trình cài cắm và ứng dụng của bên thứ ba như YouTube, LinkedIn và Facebook. Các trang web và ứng dụng được liên kết này không thuộc quyền kiểm soát của Panasonic và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật của họ hoặc nội dung của bất kỳ trang web và ứng dụng được liên kết nào. Nếu bạn chọn sử dụng bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào của bên thứ ba, thì Dữ liệu cá nhân được thu thập bởi trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba sẽ được quy định bởi chính sách bảo mật của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên dành thời gian để xem xét các chính sách bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn cung cấp Dữ liệu cá nhân. 

11. Cookie

Để biết thông tin về cookie là gì, cách Panasonic và các bên thứ ba khác sử dụng cookie và các công nghệ tương tự, và để biết chi tiết về cách có thể tắt cookie, vui lòng xem Chính sách cookie của chúng tôi.

12. Dữ liệu cá nhân của trẻ em

Trang web này không dành cho trẻ em (bất kỳ ai dưới 16 tuổi) và chúng tôi không cố ý thu thập hoặc cố gắng thu thập Dữ liệu cá nhân từ hoặc về trẻ em.

13. Các thay đổi đối với Thông báo về quyền riêng tư này hoặc đối với Dữ liệu cá nhân của bạn

Điều quan trọng là bạn phải thường xuyên kiểm tra lại để biết các cập nhật đối với Thông báo về quyền riêng tư, vì đôi khi chúng tôi có thể thay đổi thông báo này. Phần “Ngày cập nhật lần cuối” ở đầu trang này cho biết thời điểm Thông báo về quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối và mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng Thông báo về quyền riêng tư sửa đổi. 

Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo bổ sung cho bạn nếu những thay đổi này là quan trọng bằng cách thêm tuyên bố vào trang web này hoặc bằng cách gửi cho bạn thông báo qua bất kỳ Dịch vụ hoặc email liên quan nào. 

Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Thông báo về quyền riêng tư bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ hoặc tương tác với chúng tôi để biết thông tin cập nhật về thực tiễn cung cấp thông tin của chúng tôi và các lựa chọn có sẵn cho bạn. Điều quan trọng đối với chúng tôi là Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn luôn chính xác và cập nhật. Nếu bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi nắm giữ về bạn thay đổi, vui lòng thông báo cho chúng tôi.

14. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc thu thập, xử lý hoặc sử dụng Dữ liệu cá nhân của mình hoặc nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: 

Đối với Việt Nam, liên hệ sau đây:

・Địa chỉ bưu điện : Tầng 1, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
・Số điện thoại : +84243 795 0109
・Địa chỉ e-mail : customer@vn.panasonic.com

Chính sách cookie

Chính sách cookie (Chính sách) này cung cấp cho bạn thông tin về việc sử dụng các công nghệ lưu trữ hoặc truy cập thông tin trên thiết bị của bạn như cookie của Tập đoàn Panasonic [1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Nhật Bản] (gọi tắt là “chúng tôi” hoặc “Panasonic”) và một số bên thứ ba được phép cung cấp nội dung, quảng cáo hoặc các chức năng khác khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Để thuận tiện, những công nghệ này đều được gọi là “cookie”. 

Chính sách này giải thích cookie là gì, chúng tôi sử dụng loại cookie nào và cơ sở pháp lý của chúng tôi là gì. Nó cũng cung cấp cho bạn thông tin về cách dữ liệu cá nhân của bạn (nếu có) được sử dụng, quyền của bạn liên quan đến cookie theo luật của quốc gia liên quan và cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu muốn thực hiện quyền của mình hoặc có khiếu nại. Chính sách này liệt kê những cookie nào được đặt và sử dụng, cho những mục đích nào và thời gian tồn tại của những cookie này. Ngoài ra, Chính sách này mô tả cách bạn có thể quản lý và xóa cookie.

Hãy nhấp vào các liên kết bên dưới để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của chúng tôi:

1. Cookie là gì?
2. Chúng tôi sử dụng những loại cookie nào và cơ sở pháp lý của chúng tôi là gì?
3. Làm cách nào để chúng tôi và một số bên thứ ba được phép sử dụng cookie và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bạn có những quyền gì?
4. Những loại cookie nào được đặt và sử dụng, ai sử dụng chúng, sử dụng cho những mục đích nào và chúng tồn tại trong bao lâu?
5. Bạn có thể quản lý và xóa cookie như thế nào?
6. Liên hệ chúng tôi

1. Cookie là gì?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và hoạt động như một định danh. Chúng cho phép trang web của chúng tôi nhận ra thiết bị của bạn khi thiết bị tương tác và quay lại trang web của chúng tôi, đặc biệt khi bạn đang sử dụng cùng một trình duyệt như khi bạn truy cập trang web của chúng tôi lần cuối. 

Tùy thuộc vào chức năng và mục đích của chúng, cookie được phân loại thành cookie thiết yếu, cookie hiệu suất, cookie chức năng và cookie quảng cáo. Để biết thêm thông tin về điều này, vui lòng xem phần 2.

Ngoài ra, cookie được phân loại là cookie của bên thứ nhất hoặc là cookie của bên thứ ba. Cookie của bên thứ nhất do chúng tôi đặt trong khi cookie của bên thứ ba được đặt bởi trang web của bên thứ ba khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về các bên thứ ba liên quan, vui lòng xem phần 4.

Cookie có thể là cookie phiên hoặc cookie liên tục tùy thuộc vào khoảng thời gian của chúng. Cookie phiên là cookie tạm thời chỉ tồn tại trong khoảng thời gian bạn truy cập vào trang web của chúng tôi và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt của mình. Ngược lại, các cookie liên tục được tạo khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và vẫn còn trên thiết bị của bạn sau khi bạn đóng trình duyệt hoặc khởi động lại thiết bị của mình cho đến ngày hết hạn đã cài đặt trừ khi bạn xóa chúng trước ngày hết hạn; chúng hoạt động khi bạn quay lại trang web của chúng tôi.

2. Chúng tôi sử dụng những loại cookie nào và cơ sở pháp lý của chúng tôi là gì?

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau đây trên trang web của mình:

2.1 Các cookie cần thiết
Những cookie này rất cần thiết để làm cho trang web của chúng tôi hoạt động hoặc để cung cấp các chức năng cần thiết liên quan đến các dịch vụ bạn yêu cầu hoặc để kích hoạt liên lạc. Chúng cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm internet liền mạch. Chúng tôi cũng sử dụng chúng cho mục đích bảo mật. 

2.2 Cookie hiệu suất
Những cookie này phân tích cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi để cải thiện cách trang web của chúng tôi hoạt động đối với bạn và cho những người khác truy cập trang web của chúng tôi. Chúng cho phép chúng tôi (và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi) nhận ra và đếm số lượng khách truy cập cũng như xem cách khách truy cập điều hướng trong trang web của chúng tôi khi họ sử dụng nó. Chúng tôi sử dụng chúng để hiểu những trang nào phổ biến với khách truy cập. Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách thức trang web hoạt động, chẳng hạn như đảm bảo rằng bạn có thể dễ dàng tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm và để nâng cao trải nghiệm tổng thể của khách truy cập trên trang web của chúng tôi.

2.3 Cookie chức năng
Những cookie này cho phép chúng tôi cung cấp chức năng nâng cao và cá nhân hóa. Chúng cho phép trang web ghi nhớ các cài đặt và lựa chọn bạn đã thực hiện ví dụ như: ngôn ngữ ưa thích của bạn để bạn không phải làm điều này lặp đi lặp lại khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. 

2.4 Cookie quảng cáo
Những cookie này cho phép chúng tôi theo dõi và cải thiện hiệu quả cũng như mức độ liên quan của quảng cáo để chúng tôi có thể phục vụ bạn với quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sở thích của bạn. Chúng kích hoạt các chức năng liên quan đến quảng cáo khác nhau. 

2.5 Cookie đồng ý
Các cookie này lưu sự đồng ý và tùy chọn của bạn liên quan đến việc sử dụng cookie và cho phép chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ giải trình của mình theo GDPR.

2.6 Cơ sở pháp lý của chúng tôi
Chúng tôi dựa trên lợi ích hợp pháp của mình để xử lý dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua cookie thiết yếu của bên thứ nhất. Những cookie này hoàn toàn cần thiết để trang web của chúng tôi hoạt động và cho phép chúng tôi cung cấp cho khách truy cập trang web của chúng tôi các dịch vụ mà họ yêu cầu, để kích hoạt liên lạc hoặc tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. 

Tất cả các cookie không thiết yếu khác sẽ chỉ được sử dụng khi có sự đồng ý của bạn. 

3. Làm cách nào để chúng tôi và một số bên thứ ba được phép sử dụng cookie và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bạn có những quyền gì? 

3.1 Cookie do Panasonic sở hữu và đặt
Trong phạm vi mà cookie bên thứ nhất của chúng tôi và dữ liệu chúng tôi thu thập với chúng đủ điều kiện là dữ liệu cá nhân, thì chúng tôi xác định phương thức và mục đích của việc xử lý đó và là bên kiểm soát dữ liệu như được định nghĩa trong luật của quốc gia liên quan. Dữ liệu được xử lý theo Chính sách cookie này. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, tại đó bạn có thể tìm hiểu thêm về, ví dụ:

- cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập thông qua cookie (nếu có);
- chúng tôi sẽ lưu trữ/giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu;
- chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho ai và ở đâu; và
- sự tồn tại của việc ra quyết định tự động và, trong trường hợp này là thông tin hữu ích về logic cơ bản, tầm quan trọng và kết quả của việc xử lý. 

3.2 Cookie được sở hữu và đặt bởi các bên thứ ba được phép
Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi đã tích hợp các liên kết đến các trang web, trình cài cắm và ứng dụng của bên thứ ba, ví dụ: cho các mục đích tiếp thị và, ví dụ, để cho phép bạn dễ dàng chia sẻ nội dung trong các mạng truyền thông xã hội. Chúng tôi không kiểm soát việc sử dụng các cookie đó của các trang web bên thứ ba này và tham khảo Chính sách quyền riêng tư của họ để biết thêm thông tin về cách họ sử dụng các cookie này. Để biết thêm thông tin về các bên thứ ba, vui lòng xem phần 4. 

4. Những loại cookie nào được đặt và sử dụng, ai sử dụng chúng, sử dụng cho những mục đích nào và chúng tồn tại trong bao lâu?

Bảng sau liệt kê tất cả cookie đang được sử dụng trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cập nhật bảng này khi trang web của chúng tôi thay đổi và phát triển. 

4.1. Các cookie cần thiết

Cookie

Mục đích

Được đặt bởi

Được sử dụng bởi

Dữ liệu được thu thập và mục đích thu thập

Thời gian

auth0

Để thực hiện xác thực và SSO 

Auth0

Auth0

100 ngày

auth0_compat

Để thực hiện xác thực và SSO 

Auth0

Auth0

100 ngày

Đối với các trình duyệt không hỗ trợ sameSite=None

did

Bảo mật và nhận dạng thiết bị

Auth0

Auth0

365 ngày

did_compat

Bảo mật và nhận dạng thiết bị

Auth0

Auth0

365 ngày

auth0-mf

Để thực hiện xác thực đa yếu tố

Auth0

Auth0

100 ngày

auth0-mf_compat

Để thực hiện xác thực đa yếu tố

Auth0

Auth0

100 ngày

_csrf

Bảo mật

Auth0

Auth0

10 ngày

x_pdpauth_ams_api

Phiên xác thực

Dịch vụ quản lý tài khoản 

Dịch vụ quản lý tài khoản

Được phân phối khi thực hiện phê duyệt xác thực thông thường và được sử dụng để xác thực phiên miễn là duy trì phiên trình duyệt.

Cho đến khi đóng trình duyệt 

5. Bạn có thể quản lý và xóa cookie như thế nào?

5.1. Ngoại trừ các cookie cần thiết, bạn có thể thay đổi tùy chọn của mình và rút lại sự đồng ý về cookie của mình bất kỳ lúc nào bằng cách chuyển đến mục “cài đặt cookie”

5.2. Bạn có thể quản lý và xóa các cookie không cần thiết bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình. Các phương pháp thực hiện khác nhau giữa các trình duyệt. Xin lưu ý rằng nếu bạn chặn tất cả cookie, thì một số tính năng và dịch vụ trên trang web của chúng tôi có thể không được cung cấp cho bạn và bạn sẽ được phục vụ với quảng cáo ít phù hợp với sở thích của mình. 
Bạn có thể lấy thông tin về cách quản lý và cách xóa cookie cho các trình duyệt phổ biến nhất bằng cách nhấp vào các liên kết sau: 

- Chrome 
- Edge
- Firefox
- Opera
- Safari

Để biết thêm thông tin về cách quản lý và xóa cookie, vui lòng truy cập 
https://www.allaboutcookies.org/

6. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi với tư cách là người kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn (nếu có) sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi hoặc muốn thực hiện các quyền của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các phương thức liên lạc được nêu trong Phần 14 của Thông báo về quyền riêng tư này.