$ #,###.00 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false article false 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chính sách môi trường

I. Chính sách môi trường.

Panasonic Việt Nam tuân thủ chính sách môi trường của tập đoàn, cam kết giảm thiểu các tác động môi trường do các hoạt động của công ty với mục đích ngăn ngừa ô nhiễm, tuân thủ pháp luật, các yêu cầu khác và cố gắng nỗ lực cho các hoạt động cải thiện môi trường trong công ty và cho toàn cộng đồng, bao gồm các hoạt động sau:
- Sử dụng hiệu quả tài nguyên như điện, giấy, gas để giảm thiểu các tác động lên môi trường
- Áp dụng các biện pháp tốt nhất trong quản lý và xử lý rác thải, các vấn đề liên quan đến sức khỏe của người lao động bao gồm cả tình huống khẩn cấp
- Giáo dục và đào tạo mọi người ý thức bảo vệ môi trường
- Đặt mục tiêu chỉ tiêu môi trường cho sự phát bền vững thân thiện với môi trường
- Phổ biến chính sách môi trường đến mọi người làm việc cho công ty bao gồm cả các nhà thầu và cộng đồng.

II. Cam kết môi trường
A. Công bố hợp quy

Các sản phẩm Panasonic* phù hợp với quy định tại Thông tư 30/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2011 - Quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2012.
*Là những sản phẩm thuộc phạm vi quy định tại Thông tư 30/2011/TT-BCT và được lưu thông tại thị trường Việt Nam.

B. Công bố nhà máy “ý tưởng sinh thái”

Nhà máy “ý tưởng sinh thái” là một hoạt động cụ thể hóa cam kết của Panasonic trong việc thúc đẩy các sáng kiến bảo vệ môi trường bền vững và đóng góp cho một xã hội xanh hơn.
Panasonic Việt Nam cam kết thực hiện hai khái niệm về “ý tưởng sinh thái” để bảo vệ môi trường cùng cộng đồng thông qua các hoạt động môi trường và sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường thông qua hoạt động sản xuất bền vững.

III. Hoạt động môi trường

Tập đoàn Panasonic hướng tới mục tiêu trở thành Doanh nghiệp Sáng tạo Xanh hàng đàu trong ngành công nghiệp Điện tử vào năm 2018 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập. Đặt môi trường làm trung tâm của các hoạt động kinh doanh, Panasonic đã tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa các kế hoạch môi trường với phát triển kinh doanh.

Activities Detail

Activities Detail

Tại Việt Nam, Panasonic cam kết hạn chế mọi tác động của hoạt động sản xuất kinh doanh đến môi trường xung quanh và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường cũng như các tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, các công ty con chú trọng tới việc giảm thiểu hoặc loại bỏ sử dụng những chất độc hại, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và xác lập các mục tiêu trong những ngành như: kho vận “Xanh”; thu mua “Xanh”, phát triển nhà máy “Xanh”…
Một số công ty con của Tập đoàn Panasonic đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14000 như PSNV, PIDVN. Với ý tưởng “sinh thái cho sản phẩm, trong sản xuất, cho mọi người ở mọi nơi” đang được Tập đoàn Panasonic triển khai trên toàn thế giới, hàng năm Công ty cũng đã và đang phát động nhiều chiến dịch về môi trường như trồng rừng ngập mặn tại Hải Phòng (2010), ngày chủ nhật không túi nilon (2011), trồng rừng tại Vườn quốc gia Ba Vì (2012) cùng với các chương trình giáo dục môi trường toàn cầu cho các em học sinh.