เครื่องมือทำความสะอาดต่างๆ เช่น แปรง และสเปรย์: ภาพวิธีการใช้งาน

วีธีการใช้งาน

F-JPW50A

ภาพแผงควบคุมของ ziaino®

ฟังก์ชันการปรับปริมาตรอากาศ

เลือกปริมาตรอากาศจาก 3 ระดับเพื่อลดระยะเวลาในการกำจัดกลิ่น

การจ่ายเม็ดเกลือแบบอัตโนมัติทำให้การบำรุงรักษาในแต่ละวันเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก

ภาพ ziaino® ที่มีฝาครอบด้านหน้าเปิดอยู่

1. เติมน้ำลงไปในถัง

■ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้น้ำประปาที่สามารถดื่มได้
ห้ามใช้น้ำต่อไปนี้:

・น้ำร้อนเกิน 40℃ หรือน้ำที่มีน้ำยาทำความสะอาด
・น้ำที่มีสารเคมี น้ำหอมปรับอากาศ น้ำมันหอม ฯลฯ
・น้ำจากเครื่องกรองน้ำ น้ำอัลคาไลน์ หรือน้ำแร่
・น้ำบาดาล

ภาพประกอบคำแนะนำ: การเติมถังน้ำ

2. เทน้ำออกจากถัง

■เทน้ำขณะเปิดก๊อกน้ำ

ภาพประกอบคำแนะนำ: การเทน้ำออกจากถัง

3. ใส่เม็ดเกลือลงในช่องจ่ายเกลืออัตโนมัติ

■ทำขั้นตอนนี้เพียงครั้งแรกเท่านั้น และคุณจะไม่ต้องทำขั้นตอนนี้อีกเป็นเวลาประมาณ 6 เดือน

ภาพประกอบคำแนะนำ: การใส่เม็ดเกลือลงในช่องถาด

4. ตั้งปุ่มเปิดไว้ที่ “เปิด”

ภาพประกอบคำแนะนำ: กดปุ่มเปิดการทำงาน

F-JPU70A

ภาพแผงควบคุมของ ziaino®

1. ฟังก์ชันการปรับความแรงของอิเล็กโทรไลต์

เลือกจาก 3 ระดับเพื่อปรับประสิทธิภาพการยับยั้งสารมลพิษและกลิ่น

2. ฟังก์ชันการปรับปริมาตรอากาศ

เลือกปริมาตรอากาศจาก 3 ระดับเพื่อลดระยะเวลาในการกำจัดกลิ่น

จ่ายน้ำและระบายน้ำในแต่ละวันได้อย่างง่ายดาย

ภาพ ziaino® ที่มีฝาครอบด้านหน้าเปิดอยู่

1. เติมน้ำลงไปในถัง

■ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้น้ำประปาที่สามารถดื่มได้
ห้ามใช้น้ำต่อไปนี้:

・น้ำร้อนเกิน 40℃ หรือน้ำที่มีน้ำยาทำความสะอาด
・น้ำที่มีสารเคมี น้ำหอมปรับอากาศ น้ำมันหอม ฯลฯ
・น้ำจากเครื่องกรองน้ำ น้ำอัลคาไลน์ หรือน้ำแร่
・น้ำบาดาล

ภาพประกอบคำแนะนำ: การเติมถังน้ำ

2. เทน้ำออกจากถัง

■เทน้ำขณะเปิดก๊อกน้ำ

ภาพประกอบคำแนะนำ: การเทน้ำออกจากถัง

3. ใส่เม็ดเกลือ 1 เม็ดลงไปในช่องถาดและกดปุ่มยืนยัน

ภาพประกอบคำแนะนำ: การใส่เม็ดเกลือลงในช่องถาด
ภาพประกอบคำแนะนำ: กดปุ่มยืนยันบนแผงควบคุม

4. ตั้งปุ่มเปิดไว้ที่ “เปิด”

ภาพประกอบคำแนะนำ: กดปุ่มเปิดการทำงาน

ข้อควรระวัง: 1. หากน้ำประปาไม่ได้มาตรฐาน อาจไม่ได้ประสิทธิภาพตามต้องการ
2. ไม่รับประกันประสิทธิภาพหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์หากใส่เม็ดเกลือมากกว่าปริมาณที่กำหนด

เนื้อหาการบรรยายและการอ้างสิทธิ์ดังกล่าว อ้างอิงจากงานวิจัย และการค้นคว้าเฉพาะทาง
กรุณาอ่านและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ พานาโซนิคขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้น 

ผลิตภัณฑ์