วีธีการใช้งาน

1. ฟังก์ชันการปรับความแรงของอิเล็กโทรไลต์

เลือกจาก 3 ระดับเพื่อปรับประสิทธิภาพการยับยั้งสารมลพิษและกลิ่น

2. ฟังก์ชันการปรับปริมาตรอากาศ

เลือกปริมาตรอากาศจาก 3 ระดับเพื่อลดระยะเวลาในการกำจัดกลิ่น

จ่ายน้ำและระบายน้ำในแต่ละวันได้อย่างง่ายดาย

1. เติมน้ำลงไปในถัง

■ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้น้ำประปาที่สามารถดื่มได้
ห้ามใช้น้ำต่อไปนี้:

・น้ำร้อนเกิน 40℃ หรือน้ำที่มีน้ำยาทำความสะอาด
・น้ำที่มีสารเคมี น้ำหอมปรับอากาศ น้ำมันหอม ฯลฯ
・น้ำจากเครื่องกรองน้ำ น้ำอัลคาไลน์ หรือน้ำแร่
・น้ำบาดาล

2. เทน้ำออกจากถัง

■เทน้ำขณะเปิดก๊อกน้ำ

3. ใส่เม็ดเกลือ 1 เม็ดลงไปในช่องถาดและกดปุ่มยืนยัน

4. ตั้งปุ่มเปิดไว้ที่ “เปิด”

ข้อควรระวัง: 1. หากน้ำประปาไม่ได้มาตรฐาน อาจไม่ได้ประสิทธิภาพตามต้องการ
2. ไม่รับประกันประสิทธิภาพหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์หากใส่เม็ดเกลือมากกว่าปริมาณที่กำหนด

ถ้อยแถลงและข้อเรียกร้องมีการอ้างอิงถึงงานวิจัยและการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง
ขอแนะนำให้ผู้อ่านพิจารณาอย่างรอบคอบ Panasonic ไม่รวมความรับผิดใด ๆ ดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์