ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีการจัดการด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดใช่หรือไม่
ziaino™ สามารถช่วยธุรกิจของคุณได้โดยการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย

เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบการรักษาที่มีผู้ใช้บริการมากเพื่อประโยชน์ของสัตว์ต่างๆ

มีผลิตภัณฑ์ยับยั้งสารมลพิษอื่นที่ใช้กรดไฮโปคลอรัส แต่กับ ziaino™ คุณไม่จำเป็นต้องนำสารละลายมาเจือจาง

*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

สถานพยาบาลสัตว์ Takahashi

กรณีศึกษา

สถานพยาบาล Hyakumanben สมาคมการแพทย์ Yujinkai

สถานพยาบาลฉุกเฉินสำหรับวันหยุด/วันธรรมดาในช่วงกลางคืนเมืองคาซึกะอิ

สถานพยาบาล Hyakumanben สมาคมการแพทย์ Yujinkai

โรงพยาบาล Taniguchi

โรงพยาบาล Ichinomiyanishi

โรงพยาบาลกลางจังหวัดยามากาตะ

โรงพยาบาล Matsushita Memorial

สถานพยาบาล Liberty Kodomo

สถานพยาบาลเพื่อการตรวจรักษาโรค KKC Wellness Nagoya

ศูนย์การแพทย์ Momoha

สถานพยาบาล Mama สมาคมการแพทย์ Aiikukai

สถานพยาบาล Sato สมาคมการแพทย์ Seihokai

สถานพยาบาลสัตว์ Takahashi

ศูนย์การแพทย์เพื่อการส่งตัวสัตว์ประเทศญี่ปุ่น

โรงพยาบาลสัตว์ Tamura

ศูนย์ภาพถ่ายทางการแพทย์สำหรับสัตว์เลี้ยง

ประสิทธิภาพ

1. ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส

ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสในอากาศ รวมถึงแบคทีเรียและไวรัสที่เกาะแน่นบนเฟอร์นิเจอร์ในห้อง

[สถาบันที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดการเปลี่ยนแปลงจำนวนแบคทีเรียในอากาศภายในพื้นที่ทดสอบขนาด 25 ลบ.ม. [วิธีการใช้งาน] ใช้อุปกรณ์ F-JDS70 ด้วยการตั้งค่าระดับแรง [สารที่ทดสอบ] แบคทีเรียในอากาศ [ผลการทดสอบ] ยืนยันการยับยั้ง 99% หลังเวลาผ่านไป 11 นาที Hokujohatsu หมายเลข 2019_0202

[สถาบันที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดการเปลี่ยนแปลงจำนวนแบคทีเรียเกาะแน่นในพื้นที่ทดสอบขนาด 25 ลบ.ม. [วิธีการใช้งาน] ใช้อุปกรณ์ F-JDS70 ด้วยการตั้งค่าระดับแรง [สารที่ทดสอบ] แบคทีเรียเกาะแน่น [ผลการทดสอบ] ยืนยันการยับยั้ง 99% หลังเวลาผ่านไป 45 นาที Hokujohatsu หมายเลข 2019_0203

2. การลดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่หลงเหลืออยู่ได้อย่างรวดเร็ว

[สถาบันที่ทำการทดสอบ] Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. [วิธีการทดสอบ] ใช้ท่อตรวจจับก๊าซในพื้นที่ทดสอบขนาด 10.9443 ลบ.ม. ที่เติมกลิ่นไม่พึงประสงค์แบบเข้มข้นบางชนิดลงไป [วิธีการใช้งาน] ใช้อุปกรณ์ F-JDS70 ด้วยการตั้งค่าระดับแรง [สารที่ทดสอบ] อากาศภายในอาคาร [ผลการทดสอบ] ลดลง 92% ใน 60 นาที (เทียบกับความเข้มข้นในตอนแรก), ลดลง 77% ใน 60 นาที (เทียบกับการสลายไปตามธรรมชาติ)

มันทำงานอย่างไร

นำอากาศสกปรกเข้ามาจากด้านข้าง

ยับยั้งสารมลพิษและกลิ่นไม่พึงประสงค์ในอากาศที่สกปรก ด้วยเครื่องยับยั้งแบคทีเรียที่มี Aqua ziaino™

อากาศบริสุทธิ์ถูกปล่อยออกมาพร้อมกับไอระเหยของ Aqua ziaino™

ถ้อยแถลงและข้อเรียกร้องมีการอ้างอิงถึงงานวิจัยและการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง
ขอแนะนำให้ผู้อ่านพิจารณาอย่างรอบคอบ Panasonic ไม่รวมความรับผิดใด ๆ ดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์

เจ้าของธุรกิจที่แนะนำ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

โรงเรียน

โรงแรม

สำนักงาน

สปอร์ตยิม

ร้านอาหาร