แพทย์กำลังรักษาเด็กหญิง: ภาพคลินิก

เรามีประวัติการใช้งานอันโดดเด่นในสถาบันการแพทย์ของญี่ปุ่นมายาวนานกว่า 10 ปี

ด้วยความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย และกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว

จำหน่ายอุปกรณ์ ziaino® ไปแล้วกว่า 300,000 เครื่อง และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศให้ทราบว่าคลินิกในมาเลเซียหลายแห่งได้เริ่มนำ ziaino® มาใช้แล้ว

โปรดติดต่อเราเพื่อหารือเกี่ยวกับ ziaino®

ความคิดเห็นของผู้ใช้งาน

ภาพโรงพยาบาลกลางจังหวัดยามากาตะ

ไอคอน: โรงพยาบาล โรงพยาบาลกลางจังหวัดยามากาตะ

(โรงพยาบาลรัฐญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง)

ปัญหา:
ภัยที่มองไม่เห็นและกลิ่นไม่พึงประสงค์

ไอคอน: แพทย์

เนื่องจากกลิ่นรุนแรงจากของเสีย สิ่งอาเจียน น้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึงน้ำอิเล็กโทรไลซ์ที่เป็นกรดซึ่งใช้ฆ่าเชื้อในห้องส่องกล้อง เครื่องปรับอากาศ ไม่สามารถยับยั้งกลิ่นรุนแรงนี้ได้

ภาพกระบวนการพ่นสเปรย์ทำความสะอาด
ภาพแสดงการสลายของโปรตีน

ziaino® ที่ติดตั้ง

ไอคอน: ziaino®

การยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส

การกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

วิธีการแก้ไข:
การลดลงอย่างได้ผล

เราสังเกตเห็นความแตกต่างอย่างมากในวันต่อมา จากการประเมินของแพทย์ พยาบาล และพนักงานทำความสะอาด เราได้ทำการติดตั้ง ziaino® อย่างเป็นทางการและใช้งานเครื่องตั้งแต่เช้าจรดค่ำ

ziaino® ที่ติดตั้งในห้องเตรียมการของโรงพยาบาล

ความคิดเห็นของผู้ใช้งาน

ภาพโรงพยาบาลกลางจังหวัดยามากาตะ

ไอคอน: โรงพยาบาล โรงพยาบาลกลางจังหวัดยามากาตะ

(โรงพยาบาลรัฐญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง)

ภาพกระบวนการพ่นสเปรย์ทำความสะอาด

ปัญหา:
ภัยที่มองไม่เห็นและกลิ่นไม่พึงประสงค์

ไอคอน: แพทย์

เนื่องจากกลิ่นรุนแรงจากของเสีย สิ่งอาเจียน น้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึงน้ำอิเล็กโทรไลซ์ที่เป็นกรดซึ่งใช้ฆ่าเชื้อในห้องส่องกล้อง เครื่องปรับอากาศ ไม่สามารถยับยั้งกลิ่นรุนแรงนี้ได้

ภาพแสดงการสลายของโปรตีน

ziaino® ที่ติดตั้ง

ไอคอน: ziaino®

ไอคอน: แบคทีเรียและไวรัส การยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส

ไอคอน: การกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ การกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ziaino® ที่ติดตั้งในห้องเตรียมการของโรงพยาบาล

วิธีการแก้ไข:
การลดลงอย่างได้ผล

เราสังเกตเห็นความแตกต่างอย่างมากในวันต่อมา จากการประเมินของแพทย์ พยาบาล และพนักงานทำความสะอาด เราได้ทำการติดตั้ง ziaino® อย่างเป็นทางการและใช้งานเครื่องตั้งแต่เช้าจรดค่ำ

ziaino® ทำให้อากาศบริสุทธิ์ได้อย่างไร

ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสในอากาศในโรงพยาบาล

ภาพประกอบแสดงผู้คนในห้องนั่งรอของคลินิกที่มีอากาศบริสุทธิ์ และมี ziaino® ติดตั้งอยู่
กราฟเส้นวัดการเปลี่ยนแปลงจำนวนของแบคทีเรียในอากาศ

[สถาบันการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดการเปลี่ยนแปลงจำนวนแบคทีเรียในอากาศในพื้นที่ทดสอบขนาด 11.6 ตร.ม. [สารที่ทดสอบ]แบคทีเรียในอากาศ (Staphylococcus aureus) [ผลการทดสอบ]ยืนยันการยับยั้ง 99% หลังเวลาผ่านไป 20 นาที [หมายเลขรายงาน] Kitaseihatsu2016_0436

ยับยั้งแบคทีเรีย และไวรัสที่ติดอยู่บนพื้นผิวสัมผัส

ภาพประกอบแสดงผู้หญิงคนหนึ่งกำลังทำงานภายในอาคารที่มีอากาศบริสุทธิ์
กราฟเส้นวัดการเปลี่ยนแปลงจำนวนของแบคทีเรียเกาะแน่น

[สถาบันการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดการเปลี่ยนแปลงจำนวนแบคทีเรียที่ติดอยู่บนพื้นผิวสัมผัสในพื้นที่ขนาด 11.6 ตร.ม. [สารที่ทดสอบ]แบคทีเรียที่ติดอยู่บนพื้นผิวสัมผัส (Staphylococcus aureus) [ผลการทดสอบ]ยืนยันการยับยั้ง 99% หลังเวลาผ่านไป 3 ชั่วโมง [หมายเลขรายงาน] Kitaseihatsu2016_0365

การกำจัดกลิ่น

กำจัดกลิ่นที่ล่องลอยอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายในโรงพยาบาล

ภาพประกอบแสดงให้เห็นแพทย์และผู้ป่วยในคลินิกที่มีอากาศบริสุทธิ์ และมี ziaino® ติดตั้งอยู่
กราฟเส้นวัดการเปลี่ยนแปลงระดับความเข้มข้นของกลิ่น

[สถาบันการทดสอบ] Environmental Control Center Co.,Ltd. [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบโดยใช้วิธีการคำนวณระดับความเข้มข้นของกลิ่น [สารที่ทดสอบ] กลิ่นไม่พึงประสงค์หลายชนิดในอากาศ [ผลการทดสอบ] ความเข้มข้นของกลิ่นลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1.5 หลังเวลาผ่านไป 120 นาทีในพื้นที่ทดสอบขนาด 9.7 ตร.ม. [หมายเลขรายงาน] H07019001DA

เพราะเหตุใด ziaino® จึงมีความปลอดภัย

ใช้เกลือและน้ำที่ได้จากธรรมชาติเท่านั้นในการสร้างกรดไฮโปคลอรัส
คุณสามารถใช้ ziaino® ได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่ภายในอาคาร

ภาพแสดงการทำงานของ ziaino® ภายในห้องที่มีสตรีมีครรภ์

*1 การประเมินความไม่เป็นพิษ (NOAEL) เป็นศัพท์ด้านเภสัชกรรมที่หมายถึงค่าสูงสุดของการรับสัมผัสที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการทดสอบความเป็นพิษซ้ำๆ โดยใช้ปริมาณที่หลากหลาย (0.5 ppm คือค่ามาตรฐานในสิ่งแวดล้อมสำหรับก๊าซคลอรีน แต่เนื่องจากก๊าซคลอรีนมีหนึ่งโมเลกุล จึงสามารถแทนความเข้มข้นของก๊าซคลอรีนด้วยความเข้มข้นของกรดไฮโปคลอรัสได้)

รายงานการทดสอบ

สารออกฤทธิ์ของสารละลายกรดไฮโปคลอรัสที่ระเหยช่วยยับยั้งเชื้อโควิด 19

ภาพการทดลองการยับยั้งไวรัส

องค์ประกอบคลอรีนที่ทำปฏิกิริยาได้ในสารละลายกรดไฮโปคลอรัสที่ระเหยออกมาจากอุปกรณ์ตรวจสอบสามารถยับยั้งไวรัสโควิด 19 ที่เกาะแน่นได้มากกว่า 99% ใน 8 ชั่วโมง 

ใบรับรองผลการทดลองเพื่อยับยั้งไวรัสโควิด 19

ไวรัสโควิด 19 ถูกยับยั้งได้กว่า 99.99% ใน 1 นาทีเมื่อได้รับสัมผัสจากสารละลายกรดไฮโปคลอรัสเข้มข้นประมาณ 10 มก./ลิตรที่ค่า pH 8.5
 

ใบรับรองผลการทดลองเพื่อยับยั้งไวรัสโควิด 19

โปรดติดต่อเรา หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ziaino®

ภาพโอเปอเรเตอร์ชาย และหญิงสวมอุปกรณ์สื่อสาร และกำลังรับโทรศัพท์

ติดต่อเรา