ภาพบริกรกำลังจัดโต๊ะกลมและการจัดโต๊ะในร้านอาหาร: ภาพร้านอาหาร

ต้องการต้อนรับลูกค้าด้วยอากาศบริสุทธิ์ใช่หรือไม่
ziaino® สามารถช่วยธุรกิจของคุณได้โดยการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย

ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากมื้อกลางวันก่อนช่วงอาหารเย็นจะเริ่มต้นขึ้น

เราสามารถลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากมื้อกลางวันได้อย่างรวดเร็วเพื่อต้อนรับลูกค้าสำหรับช่วงอาหารเย็นด้วยพื้นที่ที่มีความสดชื่น นอกจากนี้ รูปลักษณ์ที่เรียบง่ายยังกลมกลืนไปกับทิวทัศน์แบบญี่ปุ่นสมัยใหม่ด้วย

*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

Arkbell Group Imatsu

กรณีศึกษา

Arkbell Group Imatsu

Matsugyu

Umi Hachikyo

ziaino® ทำให้อากาศบริสุทธิ์ได้อย่างไร

ยับยั้งแบคทีเรีย และไวรัสในอากาศภายในร้านอาหาร

ภาพประกอบแสดงผู้ชาย และผู้หญิงกำลังรับประทานอาหารที่โต๊ะในร้านอาหารที่สะอาดบริสุทธิ์ และมี ziaino® ติดตั้งอยู่
กราฟแท่งวัดการเปลี่ยนแปลงจำนวนของแบคทีเรียในอากาศ

[สถาบันการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดการเปลี่ยนแปลงจำนวนแบคทีเรียในอากาศในพื้นที่ทดสอบขนาด 11.6 ตร.ม. [สารที่ทดสอบ]แบคทีเรียในอากาศ (Staphylococcus aureus) [ผลการทดสอบ]ยืนยันการยับยั้ง 99% หลังเวลาผ่านไป 20 นาที [หมายเลขรายงาน] Kitaseihatsu2016_0436

ยับยั้งแบคทีเรีย และไวรัสที่ติดอยู่บนพื้นผิวสัมผัส

ภาพประกอบแสดงแบคทีเรีย และไวรัสที่เกาะแน่นอยู่บนสวิตช์
กราฟแท่งวัดการเปลี่ยนแปลงจำนวนของแบคทีเรียที่ติดอยู่บนพื้นผิวสัมผัส

[สถาบันการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดการเปลี่ยนแปลงจำนวนแบคทีเรียที่ติดอยู่บนพื้นผิวสัมผัสในพื้นที่ขนาด 11.6 ตร.ม. [สารที่ทดสอบ]แบคทีเรียที่ติดอยู่บนพื้นผิวสัมผัส (Staphylococcus aureus) [ผลการทดสอบ]ยืนยันการยับยั้ง 99% หลังเวลาผ่านไป 3 ชั่วโมง [หมายเลขรายงาน] Kitaseihatsu2016_0365

การกำจัดกลิ่น

กำจัดกลิ่นที่ล่องลอยอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายในร้านอาหาร

ภาพประกอบแสดงห้องน้ำที่มีอากาศบริสุทธิ์ และติดตั้ง ziaino®
กราฟเส้นวัดการเปลี่ยนแปลงระดับความเข้มข้นของกลิ่น

[สถาบันการทดสอบ] Environmental Control Center Co.,Ltd. [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบโดยใช้วิธีการคำนวณระดับความเข้มข้นของกลิ่น [สารที่ทดสอบ] กลิ่นไม่พึงประสงค์หลายชนิดในอากาศ [ผลการทดสอบ] ความเข้มข้นของกลิ่นลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1.5 หลังเวลาผ่านไป 120 นาทีในพื้นที่ทดสอบขนาด 9.7 ตร.ม. [หมายเลขรายงาน] H07019001DA

ziaino® ทำงานอย่างไร

1: ภาพ ziaino® ดูดอากาศสกปรกเข้ามาจากด้านข้าง

นำอากาศสกปรกเข้ามาจากด้านข้าง

2: ภาพ ziaino® กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในอากาศที่สกปรกด้วยตัวกรองขจัดแบคทีเรีย

ยับยั้งมลพิษ และกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในอากาศที่สกปรก ด้วยเครื่องกรองป้องกันแบคทีเรียที่มี Aqua ziaino®

3: ภาพ ziaino® ปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมา

อากาศบริสุทธิ์ถูกปล่อยออกมาพร้อมกับไอระเหยของ Aqua ziaino®

เนื้อหาการบรรยายและการอ้างสิทธิ์ดังกล่าว อ้างอิงจากงานวิจัย และการค้นคว้าเฉพาะทาง
กรุณาอ่านและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ พานาโซนิคขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้น

ผลิตภัณฑ์

โปรดติดต่อเรา หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ziaino®

ภาพโอเปอเรเตอร์ชาย และหญิงสวมอุปกรณ์สื่อสาร และกำลังรับโทรศัพท์

ติดต่อเรา