คุณต้องการลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเหงื่อเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า
ziaino™ สามารถช่วยธุรกิจของคุณได้โดยการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย

กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ติดทนนานในพื้นที่เปียกลดลงไปราวกับไม่เคยมีมาก่อน

นับตั้งแต่ผมรับตำแหน่งนี้ กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่อยู่ระหว่างสระว่ายน้ำและห้องล็อกเกอร์ก็เป็นปัญหามาโดยตลอด เราได้นำมาตรการต่างๆ มาใช้ เช่น เปลี่ยนวิธีการทำความสะอาดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น ในเวลานั้น เราได้ทราบว่าศูนย์อื่นๆ แก้ปัญหาเดียวกันนี้โดยการนำ ziaino™ มาใช้ เราจึงตัดสินใจติดตั้งอุปกรณ์หนึ่งเครื่องที่ศูนย์ของเรา เรารู้สึกถึงประสิทธิภาพได้ในทันที และกลิ่นไม่พึงประสงค์หายไปราวกับไม่เคยมีมาก่อน

*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

Cospa Tsukamoto

กรณีศึกษา

Cospa Tsukamoto

ประสิทธิภาพ

1. ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส

ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสในอากาศ รวมถึงแบคทีเรียและไวรัสที่เกาะแน่นบนเฟอร์นิเจอร์ในห้อง

[สถาบันที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดการเปลี่ยนแปลงจำนวนแบคทีเรียในอากาศภายในพื้นที่ทดสอบขนาด 25 ลบ.ม. [วิธีการใช้งาน] ใช้อุปกรณ์ F-JDS70 ด้วยการตั้งค่าระดับแรง [สารที่ทดสอบ] แบคทีเรียในอากาศ [ผลการทดสอบ] ยืนยันการยับยั้ง 99% หลังเวลาผ่านไป 11 นาที Hokujohatsu หมายเลข 2019_0202

[สถาบันที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดการเปลี่ยนแปลงจำนวนแบคทีเรียเกาะแน่นในพื้นที่ทดสอบขนาด 25 ลบ.ม. [วิธีการใช้งาน] ใช้อุปกรณ์ F-JDS70 ด้วยการตั้งค่าระดับแรง [สารที่ทดสอบ] แบคทีเรียเกาะแน่น [ผลการทดสอบ] ยืนยันการยับยั้ง 99% หลังเวลาผ่านไป 45 นาที Hokujohatsu หมายเลข 2019_0203

2. การลดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่หลงเหลืออยู่ได้อย่างรวดเร็ว

[สถาบันที่ทำการทดสอบ] Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. [วิธีการทดสอบ] ใช้ท่อตรวจจับก๊าซในพื้นที่ทดสอบขนาด 10.9443 ลบ.ม. ที่เติมกลิ่นไม่พึงประสงค์แบบเข้มข้นบางชนิดลงไป [วิธีการใช้งาน] ใช้อุปกรณ์ F-JDS70 ด้วยการตั้งค่าระดับแรง [สารที่ทดสอบ] อากาศภายในอาคาร [ผลการทดสอบ] ลดลง 92% ใน 60 นาที (เทียบกับความเข้มข้นในตอนแรก), ลดลง 77% ใน 60 นาที (เทียบกับการสลายไปตามธรรมชาติ)

มันทำงานอย่างไร

นำอากาศสกปรกเข้ามาจากด้านข้าง

ยับยั้งสารมลพิษและกลิ่นไม่พึงประสงค์ในอากาศที่สกปรก ด้วยเครื่องยับยั้งแบคทีเรียที่มี Aqua ziaino™

อากาศบริสุทธิ์ถูกปล่อยออกมาพร้อมกับไอระเหยของ Aqua ziaino™

Sถ้อยแถลงและข้อเรียกร้องมีการอ้างอิงถึงงานวิจัยและการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง
ขอแนะนำให้ผู้อ่านพิจารณาอย่างรอบคอบ Panasonic ไม่รวมความรับผิดใด ๆ ดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์

เจ้าของธุรกิจที่แนะนำ

สถานพยาบาล

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

โรงเรียน

โรงแรม

สำนักงาน

ร้านอาหาร