นักวิจัยหญิงกำลังมองผ่านกล้องจุลทรรศน์: ภาพการตรวจสอบ

การประชุมวิชาการให้ความสนใจต่อประสิทธิภาพของกรดไฮโปคลอรัส

มีการนำเสนอเกี่ยวกับกรดไฮโปคลอรัสที่การประชุมวิชาการ

กรดไฮโปคลอรัสจะทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วและไม่เพียงแต่ซึมผ่านผิวชั้นนอกของแบคทีเรียเท่านั้น แต่จะเข้าไปถึงชั้นในและย่อยสบายสารอินทรีย์อย่างรวดเร็วด้วยประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมในการยับยั้งสารมลพิษ และยังมีประสิทธิภาพการกำจัดกลิ่นสูงและใช้ได้ผลดีกับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ติดทนนาน เช่น กลิ่นจากสัตว์เลี้ยงและกลิ่นที่มักหลงเหลืออยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
เมื่อใช้อย่างเหมาะสม กรดไฮโปคลอรัสจะมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง ทั้งยังเป็นส่วนผสมที่ยอดเยี่ยมสำหรับการยับยั้งสารมลพิษและกลิ่นภายในอาคาร

ภาพศาสตราจารย์ Satoshi Fukuzaki  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย Mie และคณะทรัพยากรชีวภาพ

มหาวิทยาลัย Mie
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะทรัพยากรชีวภาพ
ศาสตราจารย์ Satoshi Fukuzaki

รายการตรวจสอบความปลอดภัยจากภายนอก

มีการตรวจสอบด้วยหลากหลายวิธีโดยสถาบันตรวจสอบจากภายนอกพร้อมทั้งสร้างความมั่นใจด้านความยุติธรรม

ชื่อการทดสอบ

วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

สารละลายในน้ำและก๊าซที่ใช้

สารละลายในน้ำและก๊าซที่ใช้

Comet assay

ผลกระทบต่อ DNA

การรับสัมผัสจากก๊าซ

ศูนย์ความปลอดภัยสำหรับอาหารและยา

การศึกษาความเป็นพิษโดยให้ปริมาณซ้ำ 90 วัน

ความปลอดภัยในการหายใจ

การรับสัมผัสจากก๊าซ

สถาบันสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจังหวัดกุนมะ

การศึกษาความเป็นพิษโดยให้ปริมาณซ้ำ 28 วัน

ความปลอดภัยในการหายใจ

การรับสัมผัสจากก๊าซ

สถาบันสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจังหวัดกุนมะ

การศึกษาความเป็นพิษโดยให้ปริมาณซ้ำ 28 วัน

ความปลอดภัยในการหายใจ

การรับสัมผัสจากก๊าซ

Kamakura Techno‒Science, Inc.

การแพ้ของผิวหนัง

ความปลอดภัยของผิวหนัง

การรับสัมผัสจากของเหลว

Kamakura Techno‒Science, Inc.

ความระคายเคืองต่อผิวหนัง

ความปลอดภัยของผิวหนัง

การรับสัมผัสจากของเหลว

Kamakura Techno‒Science, Inc.

ความระคายเคืองต่อดวงตา

ความปลอดภัยของผิวหนัง

การรับสัมผัสจากของเหลว

Kamakura Techno‒Science, Inc.

คลังเอกสาร

ผลการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีกรดไฮโปคลอรัสของเราถูกโพสต์ไว้ที่นี่

ประเภท

ชื่องานวิจัย

คุณสมบัติของกรดไฮโปคลอรัส

การฟอกสีของเคอร์คิวมินที่ซึมเข้าในวัสดุพลาสติกด้วยกรดไฮโปคลอรัสในรูปแบบก๊าซที่ซึมผ่านยางซิลิโคน

การวิเคราะห์กระบวนการไล่กรดไฮโปคลอรัสในระบบทำไอระเหยด้วย Forced Air

การระเหยกลายเป็นไอของกรดไฮโปคลอรัสจากผ้ากรองที่เอิบชุ่มด้วยสารละลายในระบบทำไอระเหยด้วย Forced Air

ประสิทธิภาพของกรดไฮโปคลอรัส

การระเหยกลายเป็นไอและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของกรดไฮโปคลอรัสและโมโนคลอรามีนในระบบทำไอระเหยด้วย Forced Air ภายใต้สภาวะที่เป็นด่าง

การกำจัดแอมโมเนียในเฟสก๊าซด้วยเครื่องทำความชื้นแบบไอน้ำด้วย Forced Air ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์และการเกิดคลอรามีนอนินทรีย์

ฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียของกรดไฮโปคลอรัสในรูปแบบก๊าซต่อแบคทีเรียสตาฟิโลค็อกคัส อิพิเดอร์มิดิสในละอองลอยในพื้นที่อับอากาศ

ผลของสารอินทรีย์ที่บริโภคคลอรีนที่มีต่อฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียของกรดไฮโปคลอรัสในรูปแบบก๊าซบนจานเพาะเชื้อแบบ Wet Agar

ผลของความชื้นสัมพัทธ์ที่มีต่อฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียของกรดไฮโปคลอรัสในรูปแบบก๊าซต่อแบคทีเรียสตาฟิโลค็อกคัส ออเรียสบนพื้นผิวแห้งแข็ง

ฤทธิ์ที่ทำให้มีอาการแพ้ของละอองเกสรต้นซีดาร์ญี่ปุ่น Cry j 1 ลดลงด้วยกรดไฮโปคลอรัสในรูปแบบก๊าซความเข้มข้นต่ำซึ่งสร้างขึ้นจากกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า

การวัดกรดไฮโปคลอรัสในรูปแบบก๊าซ

การเตรียมตัวบ่งชี้อย่างง่ายสำหรับการตรวจจับกรดไฮโปคลอรัสในรูปแบบก๊าซ

การตรวจวัดอย่างง่ายสำหรับกรดไฮโปคลอรัสในรูปแบบก๊าซด้วยตัวตรวจจับก๊าซคลอรีนที่มีเซนเซอร์ Controlled Potential Electrolysis

คุณสมบัติของกรดไฮโปคลอรัส

การฟอกสีของเคอร์คิวมินที่ซึมเข้าในวัสดุพลาสติกด้วยกรดไฮโปคลอรัสในรูปแบบก๊าซที่ซึมผ่านยางซิลิโคน

ชื่องานวิจัย

การฟอกสีของเคอร์คิวมินที่ซึมเข้าในวัสดุพลาสติกด้วยกรดไฮโปคลอรัสในรูปแบบก๊าซที่ซึมผ่านยางซิลิโคน

ชื่อวารสาร

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CONTROL TECHNIQUE

ฉบับและหน้า

39(1),56-62

เผยแพร่

2021/2/1

ผู้เขียน

Satoshi Fukuzaki 1, Hinako Tsujimoto 1, Shinji Yoshida 2, Tomohiro Hayashi 2, Yoko Ishida 2

1 บัณฑิตวิทยาลัยทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัย Mie
2 บริษัท Panasonic Ecology Systems

*ข้อมูลสังกัด ณ วันที่เผยแพร่

การวิเคราะห์กระบวนการไล่กรดไฮโปคลอรัสในระบบทำไอระเหยด้วย Forced Air

ชื่องานวิจัย

การวิเคราะห์กระบวนการไล่กรดไฮโปคลอรัสในระบบทำไอระเหยด้วย Forced Air

ชื่อวารสาร

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CONTROL TECHNIQUE

ฉบับและหน้า

36(1),35-39

เผยแพร่

2018/2/1

ผู้เขียน

Ryoya Kato 1, Shoko Makimura 1, Shinji Yoshida 1, Takashi Muramatsu 2, Tomohiro Hayashi 2, Shota Ibuka 2, Satoshi Fukuzaki1

1 บัณฑิตวิทยาลัยทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัย Mie
2 บริษัท Panasonic Ecology Systems

*ข้อมูลสังกัด ณ วันที่เผยแพร่

การระเหยกลายเป็นไอของกรดไฮโปคลอรัสจากผ้ากรองที่เอิบชุ่มด้วยสารละลายในระบบทำไอระเหยด้วย Forced Air

ชื่องานวิจัย

การระเหยกลายเป็นไอของกรดไฮโปคลอรัสจากผ้ากรองที่เอิบชุ่มด้วยสารละลายในระบบทำไอระเหยด้วย Forced Air

ชื่อวารสาร

JOURNAL OF ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL AGENTS

ฉบับและหน้า

44(3), 113-118

เผยแพร่

2016

ผู้เขียน

Shinji Yoshida 1, Takashi Muramatsu 2, Satoshi Fukuzaki 1

1 บัณฑิตวิทยาลัยทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัย Mie
2 บริษัท Panasonic Ecology Systems

*ข้อมูลสังกัด ณ วันที่เผยแพร่

ประสิทธิภาพของกรดไฮโปคลอรัส

การระเหยกลายเป็นไอและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของกรดไฮโปคลอรัสและโมโนคลอรามีนในระบบทำไอระเหยด้วย Forced Air ภายใต้สภาวะที่เป็นด่าง

ชื่องานวิจัย

การระเหยกลายเป็นไอและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของกรดไฮโปคลอรัสและโมโนคลอรามีนในระบบทำไอระเหยด้วย Forced Air ภายใต้สภาวะที่เป็นด่าง

ชื่อวารสาร

JOURNAL OF ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL AGENTS

ฉบับและหน้า

49(1),3-9

เผยแพร่

2021

ผู้เขียน

Kosuke Nakamura 1, Ryoya Kato 1, Tomohiro Hayashi 2, Yoko Ishida 2, Shigetoshi Horikiri 2, Shinji Yoshida 2, Satoshi Fukuzaki 1

1 บัณฑิตวิทยาลัยทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัย Mie
2 บริษัท Panasonic Ecology Systems

*ข้อมูลสังกัด ณ วันที่เผยแพร่

การกำจัดแอมโมเนียในเฟสก๊าซด้วยเครื่องทำความชื้นแบบไอน้ำด้วย Forced Air ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์และการเกิดคลอรามีนอนินทรีย์

ชื่องานวิจัย

การกำจัดแอมโมเนียในเฟสก๊าซด้วยเครื่องทำความชื้นแบบไอน้ำด้วย Forced Air ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์และการเกิดคลอรามีนอนินทรีย์

ชื่อวารสาร

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CONTROL TECHNIQUE

ฉบับและหน้า

38(4), 234-241

เผยแพร่

2020/8/1

ผู้เขียน

Kosuke Nakamura 1, Tomohiro Hayashi 2, Yoko Ishida 2, Shigetoshi Horikiri 2, Shinji Yoshida 2, Satoshi Fukuzaki 1

1 บัณฑิตวิทยาลัยทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัย Mie
2 บริษัท Panasonic Ecology Systems

*ข้อมูลสังกัด ณ วันที่เผยแพร่

ฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียของกรดไฮโปคลอรัสในรูปแบบก๊าซต่อแบคทีเรียสตาฟิโลค็อกคัส อิพิเดอร์มิดิสในละอองลอยในพื้นที่อับอากาศ

ชื่องานวิจัย

ฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียของกรดไฮโปคลอรัสในรูปแบบก๊าซต่อแบคทีเรียสตาฟิโลค็อกคัส อิพิเดอร์มิดิสในละอองลอยในพื้นที่อับอากาศ

ชื่อวารสาร

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CONTROL TECHNIQUE

ฉบับและหน้า

38(3), 152-157

เผยแพร่

2020/6/1

ผู้เขียน

Hirotaka Mizuno 2, Shota Ibuka 2, Tomohiro Hayashi 2, Shigetoshi Horikiri 2, Satoshi Fukuzaki 1

1 บัณฑิตวิทยาลัยทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัย Mie
2 บริษัท Panasonic Ecology Systems

*ข้อมูลสังกัด ณ วันที่เผยแพร่

ผลของสารอินทรีย์ที่บริโภคคลอรีนที่มีต่อฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียของกรดไฮโปคลอรัสในรูปแบบก๊าซบนจานเพาะเชื้อแบบ Wet Agar

ชื่องานวิจัย

ผลของสารอินทรีย์ที่บริโภคคลอรีนที่มีต่อฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียของกรดไฮโปคลอรัสในรูปแบบก๊าซบนจานเพาะเชื้อแบบ Wet Agar

ชื่อวารสาร

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CONTROL TECHNIQUE

ฉบับและหน้า

37(4), 163-169

เผยแพร่

2019/8/1

ผู้เขียน

Makimura Shoko 1, Kato Ryoya 1,Yoshida Shinji 2, Hayashi Tomohiro 2, Ibuka Shota 2, Shigetoshi Horikiri 2, Satoshi Fukuzaki 1

1 บัณฑิตวิทยาลัยทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัย Mie
2 บริษัท Panasonic Ecology Systems

*ข้อมูลสังกัด ณ วันที่เผยแพร่

ผลของความชื้นสัมพัทธ์ที่มีต่อฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียของกรดไฮโปคลอรัสในรูปแบบก๊าซต่อแบคทีเรียสตาฟิโลค็อกคัส ออเรียสบนพื้นผิวแห้งแข็ง

ชื่องานวิจัย

ผลของความชื้นสัมพัทธ์ที่มีต่อฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียของกรดไฮโปคลอรัสในรูปแบบก๊าซต่อแบคทีเรียสตาฟิโลค็อกคัส ออเรียสบนพื้นผิวแห้งแข็ง

ชื่อวารสาร

JOURNAL OF ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL AGENTS

ฉบับและหน้า

47(1),3-6

เผยแพร่

2019

ผู้เขียน

Shinji Yoshida 2, Tomohiro Hayashi 2, Shota Ibuka 2, Shigetoshi Horikiri 2, Satoshi Fukuzaki 1
1 บัณฑิตวิทยาลัยทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัย Mie
2 บริษัท Panasonic Ecology Systems

*ข้อมูลสังกัด ณ วันที่เผยแพร่

ฤทธิ์ที่ทำให้มีอาการแพ้ของละอองเกสรต้นซีดาร์ญี่ปุ่น Cry j 1 ลดลงด้วยกรดไฮโปคลอรัสในรูปแบบก๊าซความเข้มข้นต่ำซึ่งสร้างขึ้นจากกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า

ชื่องานวิจัย

ฤทธิ์ที่ทำให้มีอาการแพ้ของละอองเกสรต้นซีดาร์ญี่ปุ่น Cry j 1 ลดลงด้วยกรดไฮโปคลอรัสในรูปแบบก๊าซความเข้มข้นต่ำซึ่งสร้างขึ้นจากกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า

ชื่อวารสาร

Allergology International

ฉบับและหน้า

58(2),255-260

เผยแพร่

2009

ผู้เขียน

Tetsuya Terada1, Yoko Akimoto1,2, Sawako Hyo1, Daisuke Suzuki3, Kazuhiko Tanaka2, Hiroshi Takenaka1

1 ภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยา วิทยาลัยการแพทย์โอซาก้า จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
2 คณะเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชจลนศาสตร์คลินิก มหาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์โอซาก้า จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
3 สำนักงานใหญ่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัย Human Ecology Research Center บริษัท SANYO Electric จังหวัดกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น

*ข้อมูลสังกัด ณ วันที่เผยแพร่

การเตรียมตัวบ่งชี้อย่างง่ายสำหรับการตรวจจับกรดไฮโปคลอรัสในรูปแบบก๊าซ

ชื่องานวิจัย

การเตรียมตัวบ่งชี้อย่างง่ายสำหรับการตรวจจับกรดไฮโปคลอรัสในรูปแบบก๊าซ

ชื่อวารสาร

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CONTROL TECHNIQUE

ฉบับและหน้า

36 (1), 40-45

เผยแพร่

2018/2/1

ผู้เขียน

Ryoya Kato 1, Takashi Kusakawa 1, Shinji Yoshida 1, Tomohiro Hayashi 2, Shota Ibuka 2, Satoshi Fukuzaki 1
1 บัณฑิตวิทยาลัยทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัย Mie
2 บริษัท Panasonic Ecology Systems

*ข้อมูลสังกัด ณ วันที่เผยแพร่

การตรวจวัดอย่างง่ายสำหรับกรดไฮโปคลอรัสในรูปแบบก๊าซด้วยตัวตรวจจับก๊าซคลอรีนที่มีเซนเซอร์ Controlled Potential Electrolysis

ชื่องานวิจัย

การตรวจวัดอย่างง่ายสำหรับกรดไฮโปคลอรัสในรูปแบบก๊าซด้วยตัวตรวจจับก๊าซคลอรีนที่มีเซนเซอร์ Controlled Potential Electrolysis

ชื่อวารสาร

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CONTROL TECHNIQUE

ฉบับและหน้า

35(5), 260-266

เผยแพร่

2017/10/1

ผู้เขียน

Shinji Yoshida 2, Tomohiro Hayashi 2, Ryoya Kato 2, Takashi Kusakawa 1, Satoshi Fukuzaki 1

1 บัณฑิตวิทยาลัยทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัย Mie
2 บริษัท Panasonic Ecology Systems

*ข้อมูลสังกัด ณ วันที่เผยแพร่

เนื้อหาการบรรยายและการอ้างสิทธิ์ดังกล่าว อ้างอิงจากงานวิจัย และการค้นคว้าเฉพาะทาง
กรุณาอ่านและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ พานาโซนิคขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้น

ผลิตภัณฑ์