พนักงานในห้องปฏิบัติการ: ภาพรายงานการทดสอบ

ผลการทดสอบที่ได้รับการยืนยัน
(การยับยั้งสารมลพิษและกลิ่น)

ต่อไปนี้คือผลการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ziaino® และประสิทธิภาพของกรดไฮโปคลอรัส

ไวรัส

เป้าหมาย

พื้นที่ทดสอบ

ผลลัพธ์

องค์กรที่ทำการทดสอบ

PDF

เกาะแน่น

Enterovirus
<โรคมือเท้าปาก>

10.3 ตร.ม

ยับยั้งได้กว่า 99% ใน 14 ชั่วโมง

Kitasato Research Center
for Environmental Science

Coxsackievirus
<โรคมือเท้าปาก, เฮอร์แปงไจนา>

ยับยั้งได้กว่า 99% ใน 12 ชั่วโมง

ไวรัสโคโรนาในแมว
<โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ>

ยับยั้งได้กว่า 99% ใน 5 ชั่วโมง

Measles morbillivirus
<โรคหัด>

ยับยั้งได้กว่า 99% ใน 120 นาที

"Adenovirus
<ไข้เยื่อตาขาวอักเสบ (ไข้ตาแดง)>"

ยับยั้งได้กว่า 99% ใน 60 นาที

Canine parvovirus

93.6% ใน 12 ชั่วโมงและกว่า 99% ใน 24 ชั่วโมง

ไวรัสไข้หัดแมว

97.4% ใน 12 ชั่วโมงและกว่า 99% ใน 24 ชั่วโมง

ไวรัสไข้หวัดหมู (A/Narita/2009 (H1N1) pdm)

11.6 ตร.ม

กว่า 99% ใน 1 ชั่วโมง

"Rotavirus
<ทางเดินอาหารอักเสบจากการติดเชื้อ>"

กว่า 99% ใน 2 ชั่วโมง

ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H3N2)

กว่า 99% ใน 1 ชั่วโมง

"แคลลิซิไวรัสในแมว
(ตระกูลเดียวกับโนโรไวรัส)"

กว่า 99% ใน 4 ชั่วโมง

Escherichia coli phage

10.3 ตร.ม

กว่า 99% ใน 55 นาที

Escherichia coli phage

28 ตร.ม

กว่า 99% ใน 12 ชั่วโมง

Escherichia coli phage

11.6 ตร.ม

กว่า 99% ใน 3 ชั่วโมง

Escherichia coli phage

23.4 ตร.ม

กว่า 99% ใน 12 ชั่วโมง

เป้าหมาย

พื้นที่ทดสอบ

ผลลัพธ์

องค์กรที่ทำการทดสอบ

PDF

เกาะแน่น

Moraxella osloensis <แบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในเสื้อผ้าที่อับชื้น>

11.6 ตร.ม

กว่า 99% ใน 2 ชั่วโมง

Kitasato Research Center
for Environmental Science

Micrococcus <แบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นเหงื่อ>

Staphylococcus aureus ชนิดดื้อยาเมธิซิลิน (MRSA)

Streptococcus pneumoniae

Staphylococcus aureus

10.3 ตร.ม

กว่า 99% ใน 45 นาที

Staphylococcus aureus

28 ตร.ม

กว่า 99% ใน 12 ชั่วโมง

Staphylococcus aureus

11.6 ตร.ม

กว่า 99% ใน 3 ชั่วโมง

Airborne

Staphylococcus aureus

11.6 ตร.ม

กว่า 99% ใน 20 นาที

ที่ติดทนนาน

เป้าหมาย

พื้นที่ทดสอบ

ผลลัพธ์

องค์กรที่ทำการทดสอบ

PDF

ในอากาศ

อินโดล

1 ตร.ม

ลดลงประมาณ 90% ใน 30 นาที (เทียบกับความเข้มข้นในตอนแรก)

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

สกาโทล

ลดลงประมาณ 80% ใน 30 นาที (เทียบกับความเข้มข้นในตอนแรก)

กลิ่นสัตว์เลี้ยง (หลายกลิ่นผสมกัน)

9.7 ตร.ม

ความเข้มของกลิ่นลดลงจากระดับ 4 ไปที่ 1.5 ใน 2 ชั่วโมง

ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER CO.,LTD.

ไฮโดรเจนซัลไฟด์

ความเข้มของกลิ่นลดลงจากระดับ 4.5 ไปที่ 2 ใน 1 ชั่วโมง

เป้าหมาย

พื้นที่ทดสอบ

ผลลัพธ์

องค์กรที่ทำการทดสอบ

PDF

ในอากาศ

Aspergillus niger

11.9 ตร.ม

99.99% ใน 2 ชั่วโมง

บริษัท Guangzhou Institute of Microbiology Co., Ltd

-

เกาะแน่น

Staphylococcus aureus

93 ตร.ม

99% ใน 4 ชั่วโมง

Kitasato Research Center for Environmental Science

เนื้อหาการบรรยายและการอ้างสิทธิ์ดังกล่าว อ้างอิงจากงานวิจัย และการค้นคว้าเฉพาะทาง
กรุณาอ่านและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ พานาโซนิคขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้น 

ผลิตภัณฑ์