สิ่งที่ทำให้เทคโนโลยี ziaino™ แตกต่าง

ต่อไปนี้คือคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ ziaino™ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

สรุป

จุด 1

อัตราส่วนระหว่าง HOCl และ OCl ของ Aqua ziaino™ คือ 1:9

จุด 2

น้ำ ziaino™ มีความเป็นด่างเล็กน้อยด้วยค่า pH ที่ 8.5

จุด 3

ประสิทธิภาพที่ต่อเนื่องด้วยการควบคุมความเข้มข้น

1. ความสมดุลที่มีประสิทธิภาพของสารละลายทั้งแบบน้ำและไอระเหย

Aqua ziaino™ มีอัตราส่วนระหว่างกรดไฮโปคลอรัส (HOCl) และไอออนกรดไฮโปคลอรัส (OCl-) ที่ประมาณ 1:9 ซึ่งหมายความว่าสามารถระเหยได้อย่างช้าๆ พร้อมทั้งคงประสิทธิภาพในการยับยั้งสารมลพิษด้วยสารละลายแบบน้ำ และไอระเหยของ Aqua ziaino™ ยังมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ: จาก “เทคโนโลยีการกรองน้ำ”

2. เป็นด่างเล็กน้อยสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่

Aqua ziaino™ ที่สร้างขึ้นโดย ziaino™ ของ Panasonic มีความเป็นด่างเล็กน้อยด้วยค่า pH ที่ 8.5 ให้ความสำคัญต่อสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความปลอดภัย จึงสามารถใช้ในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัย

3. ประสิทธิภาพที่ต่อเนื่องด้วยการควบคุมความเข้มข้น

การแยกเกลือและน้ำด้วยไฟฟ้าจะควบคุมความเข้มข้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ 1

การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า

น้ำเกลือจะถูกแยกด้วย
ไฟฟ้าเพื่อสร้างสารละลายกรด
ไฮโปคลอรัส

ขั้นตอนที่ 2

ziaino™

ไอระเหยของ Aqua ziaino™
ถูกปล่อยออกมา
พร้อมอากาศบริสุทธิ์

ขั้นตอนที่ 3

พื้นที่

ประสิทธิภาพที่
ต่อเนื่องด้วยการควบ
คุมความเข้มข้น

กรดไฮโปคลอรัสคืออะไร

กรดไฮโปคลอรัสเป็นเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อความปลอดภัยสูงที่ใช้ในการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ขวดนมและอาหารของเด็กทารก และทำให้น้ำประปาบริสุทธิ์

ถ้อยแถลงและข้อเรียกร้องมีการอ้างอิงถึงงานวิจัยและการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง
ขอแนะนำให้ผู้อ่านพิจารณาอย่างรอบคอบ Panasonic ไม่รวมความรับผิดใด ๆ ดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์