ภาพฝุ่นละอองที่สะสมในที่มืด

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเทคโนโลยี ziaino®

ziaino® คือเทคโนโลยีการทำให้พื้นที่บริสุทธิ์สร้างขึ้นด้วยเกลือและน้ำจากธรรมชาติ สามารถยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส ใช้ได้อย่างปลอดภัยและวางใจได้ในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่

สรุป

ภาพประกอบแสดง ziaino® กำลังฟอกอากาศ

จุด 1

ziaino® ฟอกอากาศได้อย่างไร

ภาพประกอบแสดงการแยกเกลือ และน้ำด้วยไฟฟ้า

จุด 2

เกลือและน้ำจะผ่านกระบวนการแยกด้วยไฟฟ้าเพื่อสร้าง Aqua ziaino®

ภาพประกอบแสดงให้เห็นการสลายตัวของโปรตีนผ่านกระบวนการออกซิเดชัน

จุด 3

การย่อยสลายผ่านปฏิกิริยาออกซิเดชันของโปรตีนที่เป็นแหล่งกำเนิดแบคทีเรีย ไวรัส และกลิ่นไม่พึงประสงค์

เทคโนโลยีการทำให้พื้นที่บริสุทธิ์

1. การกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในพื้นที่และยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสในอากาศ

ภาพประกอบแสดงให้เห็นแบคทีเรีย และไวรัสลอยอยู่ในห้องนั่งเล่นที่มีสัตว์เลี้ยง

เครื่องจะนำอากาศที่มีไวรัส แบคทีเรีย และกลิ่นไม่พึงประสงค์เข้ามาทำความสะอาดด้วย Aqua ziaino®

1: ภาพ ziaino® ดูดอากาศสกปรกเข้ามาจากด้านข้าง

นำอากาศสกปรกเข้ามาจากด้านข้าง

2: ภาพ ziaino® กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในอากาศที่สกปรกด้วยตัวกรองขจัดแบคทีเรีย

ยับยั้งมลพิษ และกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในอากาศที่สกปรก ด้วยเครื่องกรองป้องกันแบคทีเรียที่มี Aqua ziaino®

3: ภาพ ziaino® ปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมา

อากาศบริสุทธิ์ถูกปล่อยออกมาพร้อมกับไอระเหยของ Aqua ziaino®

2. ยับยั้งไวรัสและแบคทีเรียที่เกาะแน่น

ภาพประกอบแสดงแบคทีเรีย และไวรัสที่เกาะแน่นอยู่บนลูกบิดประตู

Aqua ziaino® จะระเหยออกมาเมื่อ ziaino® ปล่อยอากาศที่นำเข้ามาและทำความสะอาดแล้ว
ไอระเหยของ Aqua ziaino® จะกระจายไปทั่วห้องและยับยั้งไวรัสและแบคทีเรียที่เกาะแน่น

ภาพประกอบแสดงให้เห็น Aqua ziaino® ที่ถูกปล่อยออกมาจากด้านบนของ ziaino®

ปล่อยไอระเหยของ Aqua ziaino®

ภาพประกอบแสดงให้เห็น Aqua ziaino® ที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วห้อง

Aqua ziaino® กระจายไปทั่วห้อง

ภาพประกอบแสดง Aqua ziaino® เข้าจับกับไวรัสและแบคทีเรีย

Aqua ziaino® ยับยั้งไวรัสและแบคทีเรียที่เกาะแน่น

aqua ziaino® คืออะไร

ใส่เม็ดเกลือลงไปในน้ำในถาดและแยกด้วยไฟฟ้าเพื่อสร้าง Aqua ziaino®

น้ำประปา + เกลือเม็ด

ภาพประกอบแสดงน้ำ และเม็ดเกลือ

เติมเม็ดเกลือลงไปในน้ำในถาด

การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า

ภาพประกอบแสดงการแยกเกลือ และน้ำด้วยไฟฟ้า

น้ำเกลือจะถูกแยกด้วยไฟฟ้าเพื่อสร้างสารละลายกรดไฮโปคลอรัส

Aqua ziaino®

ภาพประกอบแสดง Aqua ziaino®

สารละลายกรดไฮโปคลอรัส

มันทำงานอย่างไร

CL+ ใน HOCl ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของ Aqua ziaino® เป็นสารที่ไม่เสถียร ซึ่งจะทำปฏิกิริยาออกซิเดชันและย่อยสลายโปรตีนที่เป็นแหล่งกำเนิดของแบคทีเรีย ไวรัส และกลิ่นไม่พึงประสงค์

ภาพกรดไฮโปคลอรัส (HOCl ) จาก Aqua ziaino® เข้าทำปฏิกิริยากับแบคทีเรีย ไวรัส และกลิ่นไม่พึงประสงค์

HOCI ใน Aqua ziaino® เข้าจับกับแบคทีเรีย ไวรัส และกลิ่นไม่พึงประสงค์

ภาพโปรตีนกำลังสลายตัว

ย่อยสลายโปรตีน

ภาพการยับยั้งโปรตีน

ทำการยับยั้ง

เนื้อหาการบรรยายและการอ้างสิทธิ์ดังกล่าว อ้างอิงจากงานวิจัย และการค้นคว้าเฉพาะทาง
กรุณาอ่านและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ พานาโซนิคขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้น

ผลิตภัณฑ์

สิ่งที่ทำให้เทคโนโลยี ziaino® แตกต่าง

ต่อไปนี้คือคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ ziaino® ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ>เรียนรู้เพิ่มเติม

ละอองน้ำ: ภาพคุณสมบัติต่างๆ

ความปลอดภัย

ziaino® ใช้เกลือและน้ำที่ได้จากธรรมชาติในการผลิตกรดไฮโปคลอรัส ความเข้มข้นอยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับการใช้ในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญต่อสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความปลอดภัย
 

>เรียนรู้เพิ่มเติม

เด็กทารกกำลังนอนหลับ: ภาพความปลอดภัย

การตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของ ziaino® ได้รับการยืนยันจากสถาบันภายนอก


 

>เรียนรู้เพิ่มเติม

นักวิจัยหญิงกำลังมองผ่านกล้องจุลทรรศน์: ภาพการตรวจสอบ

รายงานการทดสอบ

ต่อไปนี้คือผลการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ziaino® และประสิทธิภาพ
ของกรดไฮโปคลอรัส >เรียนรู้เพิ่มเติม

พนักงานในห้องปฏิบัติการ: ภาพรายงานการทดสอบ

รายงานการทดสอบโควิด 19

ผลการยับยั้งเชื้อโควิด 19>เรียนรู้เพิ่มเติม

จานเพาะเชื้อในการวิจัย: ภาพรายงานการทดสอบเชื้อโควิด 19

ถาม-ตอบ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพ การใช้งานที่ปลอดภัย และการบำรุงรักษา เราจะตอบข้อสงสัยทั้งหมดของคุณที่เกี่ยวกับ ziaino®


>เรียนรู้เพิ่มเติม

โอเปอเรเตอร์กำลังสวมอุปกรณ์สื่อสาร: ภาพคำถามและคำตอบ

วิสัยทัศน์และความเป็นมาของเรา

ziaino® มีความเป็นมาและคุณสมบัติที่ช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดและสะดวกสบาย


>เรียนรู้เพิ่มเติม

ทีมงานผู้พัฒนา ziaino®: ภาพความเป็นมาและวิสัยทัศน์ของเรา