ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเทคโนโลยี ziaino™

ziaino™ คือเทคโนโลยีการทำให้พื้นที่บริสุทธิ์สร้างขึ้นด้วยเกลือและน้ำจากธรรมชาติ สามารถยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส ใช้ได้อย่างปลอดภัยและวางใจได้ในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่

สรุป

จุด 1

ziaino™ ฟอกอากาศได้อย่างไร

จุด 2

เกลือและน้ำจะผ่านกระบวนการแยกด้วยไฟฟ้าเพื่อสร้าง Aqua ziaino™

จุด 3

การย่อยสลายผ่านปฏิกิริยาออกซิเดชันของโปรตีนที่เป็นแหล่งกำเนิดแบคทีเรีย ไวรัส และกลิ่นไม่พึงประสงค์

เทคโนโลยีการทำให้พื้นที่บริสุทธิ์

1. การกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในพื้นที่และยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสในอากาศ

เครื่องจะนำอากาศที่มีไวรัส แบคทีเรีย และกลิ่นไม่พึงประสงค์เข้ามาทำความสะอาดด้วย Aqua ziaino™

นำอากาศสกปรกเข้ามาจากด้านข้าง

ยับยั้งสารมลพิษและกลิ่นไม่พึงประสงค์ในอากาศที่สกปรก ด้วยเครื่องยับยั้งแบคทีเรียที่มี Aqua ziaino™

อากาศบริสุทธิ์ถูกปล่อยออกมาพร้อมกับไอระเหยของ Aqua ziaino™

2. ยับยั้งไวรัสและแบคทีเรียที่เกาะแน่น

Aqua ziaino™ จะระเหยออกมาเมื่อ ziaino™ ปล่อยอากาศที่นำเข้ามาและทำความสะอาดแล้ว
ไอระเหยของ Aqua ziaino™ จะกระจายไปทั่วห้องและยับยั้งไวรัสและแบคทีเรียที่เกาะแน่น

ปล่อยไอระเหยของ Aqua ziaino™

Aqua ziaino™ กระจายไปทั่วห้อง

Aqua ziaino™ ยับยั้งไวรัสและแบคทีเรียที่เกาะแน่น

aqua ziaino™ คืออะไร

ใส่เม็ดเกลือลงไปในน้ำในถาดและแยกด้วยไฟฟ้าเพื่อสร้าง Aqua ziaino™

ขั้นตอนที่ 1

น้ำประปา + เกลือเม็ด

เติมเม็ดเกลือลงไปในน้ำในถาด

ขั้นตอนที่ 2

การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า

น้ำเกลือจะถูกแยกด้วยไฟฟ้าเพื่อสร้างสารละลายกรดไฮโปคลอรัส

ขั้นตอนที่ 3

Aqua ziaino™

สารละลายกรดไฮโปคลอรัส

มันทำงานอย่างไร

CL+ ใน HOCl ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของ Aqua ziaino™ เป็นสารที่ไม่เสถียร ซึ่งจะทำปฏิกิริยาออกซิเดชันและย่อยสลายโปรตีนที่เป็นแหล่งกำเนิดของแบคทีเรีย ไวรัส และกลิ่นไม่พึงประสงค์

HOCI ใน Aqua ziaino™ เข้าจับกับแบคทีเรีย ไวรัส และกลิ่นไม่พึงประสงค์

ย่อยสลายโปรตีน

ทำการยับยั้ง

ถ้อยแถลงและข้อเรียกร้องมีการอ้างอิงถึงงานวิจัยและการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง
ขอแนะนำให้ผู้อ่านพิจารณาอย่างรอบคอบ Panasonic ไม่รวมความรับผิดใด ๆ ดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์

สิ่งที่ทำให้เทคโนโลยี ziaino™ แตกต่าง

ต่อไปนี้คือคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ ziaino™ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ>เรียนรู้เพิ่มเติม

ความปลอดภัย

ziaino™ ใช้เกลือและน้ำที่ได้จากธรรมชาติในการผลิตกรดไฮโปคลอรัส ความเข้มข้นอยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับการใช้ในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญต่อสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความปลอดภัย
 

>เรียนรู้เพิ่มเติม

การตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของ ziaino™ ได้รับการยืนยันจากสถาบันภายนอก


 

>เรียนรู้เพิ่มเติม

รายงานการทดสอบ

ต่อไปนี้คือผลการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ziaino™ และประสิทธิภาพของกรดไฮโปคลอรัส


>เรียนรู้เพิ่มเติม

รายงานการทดสอบโควิด 19

ผลการยับยั้งเชื้อโควิด 19>เรียนรู้เพิ่มเติม

ถาม-ตอบ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพ การใช้งานที่ปลอดภัย และการบำรุงรักษา เราจะตอบข้อสงสัยทั้งหมดของคุณที่เกี่ยวกับ ziaino™


>เรียนรู้เพิ่มเติม

วิสัยทัศน์และความเป็นมาของเรา

ziaino™ มีความเป็นมาและคุณสมบัติที่ช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดและสะดวกสบาย


>เรียนรู้เพิ่มเติม