ภาพการทดลองการยับยั้งไวรัส

ผลการยับยั้งเชื้อโควิด 19

เรายืนยันได้ว่าองค์ประกอบคลอรีนที่ทำปฏิกิริยาได้ในสารละลายกรดไฮโปคลอรัสเข้มข้นประมาณ 10 มก./ลิตรที่ค่า pH 8.5 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ได้กว่า 99.99% ใน 1 นาที

เราจะพัฒนาเทคโนโลยีกรดไฮโปคลอรัสของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยในการสร้างคุณภาพอากาศภายในอาคารที่สะอาดบริสุทธิ์และสะดวกสบาย

ผลการยับยั้งไวรัสโควิด 19 ส่วนที่ 1

หลักฐานแสดงประสิทธิภาพการยับยั้งไวรัสโควิด 19 ขององค์ประกอบคลอรีนที่ทำปฏิกิริยาได้ในไอระเหยของสารละลายกรดไฮโปคลอรัส

องค์ประกอบคลอรีนที่ทำปฏิกิริยาได้ในสารละลายกรดไฮโปคลอรัสที่ระเหยออกมาจากอุปกรณ์ตรวจสอบสามารถยับยั้งไวรัสโควิด 19 ที่เกาะแน่นได้มากกว่า 99% ใน 8 ชั่วโมง

ขั้นตอนการทดสอบ

[1] สถาบัน: Texcell (ฝรั่งเศส)
[2] สารที่ทดสอบ: ไวรัสโควิด 19 (SARS-CoV-2)
[3] ปริมาตรการทดสอบ: พื้นที่ปิดขนาดประมาณ 6.7 ลบ.ม. (2.2×1.8×1.7 ม.)
[4] ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้กว่า 99.99% ใน 8 ชั่วโมง
[5] หมายเลขรายงาน 1174/01c2

สภาพแวดล้อมการทดสอบ

ประมาณ 6.7 ลบ.ม.

ผลการทดสอบ

ไวรัสโควิด 19 (SARS-CoV-2)

การตรวจสอบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างข้อมูลการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับผลกระทบของ ziaino® ต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เกาะแน่นภายในสภาวะของห้องปฏิบัติการ แตกต่างจากที่พบในพื้นที่อยู่อาศัย

ผลการยับยั้งไวรัสโควิด 19 ส่วนที่ 2

หลักฐานแสดงประสิทธิภาพการยับยั้งไวรัสโควิด 19 ของสารละลายกรดไฮโปคลอรัส

ไวรัสโควิด 19 ถูกยับยั้งได้กว่า 99.99% ใน 1 นาทีเมื่อได้รับสัมผัสจากสารละลายกรดไฮโปคลอรัสเข้มข้นประมาณ 10 มก./ลิตรที่ค่า pH 8.5

ขั้นตอนการทดสอบ

[1] สถาบัน: Texcell (ฝรั่งเศส)
[2] สารที่ทดสอบ: ไวรัสโควิด 19 (SARS-CoV-2)
[3] ปริมาตรการทดสอบ: สารละลายไวรัส:สารละลายกรดไฮโปคลอรัส = 1:99
[4] ผลการทดสอบ: ไวรัสโควิด 19 ถูกยับยั้งได้กว่า 99.99% ใน 1 นาทีเมื่อได้รับสัมผัสจากสารละลายกรดไฮโปคลอรัสเข้มข้นประมาณ 10 มก./ลิตรที่ค่า pH8.5
[5] หมายเลขรายงาน: 1174/02c3

สภาพแวดล้อมการทดสอบ

สารละลายไวรัส:กรดไฮโปคลอรัส = 1:99

ผลการทดสอบ

ไวรัสโควิด 19 (SARS-CoV-2)

การตรวจสอบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างข้อมูลการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับผลกระทบของ nanoe™ X ต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เกาะแน่นภายในสภาวะของห้องปฏิบัติการ แตกต่างจากที่พบในพื้นที่อยู่อาศัยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

ถ้อยแถลงและข้อเรียกร้องมีการอ้างอิงถึงงานวิจัยและการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง
ขอแนะนำให้ผู้อ่านพิจารณาอย่างรอบคอบ Panasonic ไม่รวมความรับผิดใด ๆ ดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์