ภาพช่องทางเดินอากาศที่สะอาด และมี ziaino® ติดตั้งอยู่

ziaino® สามารถทำอะไรได้บ้าง

ziaino® คือกรดไฮโปคลอรัสทำจากเกลือและน้ำที่ได้จากธรรมชาติซึ่งสามารถลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากสัตว์เลี้ยงและขยะได้ และยังมีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส สามารถใช้ ziaino® ได้อย่างปลอดภัยและอุ่นใจในสถานที่ที่มีคนอยู่

ประสิทธิภาพ

1. ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส

ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสในอากาศ รวมถึงแบคทีเรียและไวรัสที่เกาะแน่นบนเฟอร์นิเจอร์ในห้อง

ภาพประกอบแสดงแบคทีเรียและไวรัสในอากาศที่อยู่ภายในอาคาร
กราฟแท่งวัดการเปลี่ยนแปลงจำนวนของแบคทีเรียในอากาศ

[สถาบันการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดการเปลี่ยนแปลงจำนวนแบคทีเรียในอากาศในพื้นที่ทดสอบขนาด 11.6 ตร.ม. [สารที่ทดสอบ]แบคทีเรียในอากาศ (Staphylococcus aureus) [ผลการทดสอบ]ยืนยันการยับยั้ง 99% หลังเวลาผ่านไป 20 นาที [หมายเลขรายงาน] Kitaseihatsu2016_0436

ภาพประกอบแสดงแบคทีเรีย และไวรัสที่เกาะแน่นอยู่บนสวิตช์
กราฟแท่งวัดการเปลี่ยนแปลงจำนวนของแบคทีเรียที่ติดอยู่บนพื้นผิวสัมผัส

[สถาบันการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดการเปลี่ยนแปลงจำนวนแบคทีเรียที่ติดอยู่บนพื้นผิวสัมผัสในพื้นที่ขนาด 11.6 ตร.ม. [สารที่ทดสอบ]แบคทีเรียที่ติดอยู่บนพื้นผิวสัมผัส (Staphylococcus aureus) [ผลการทดสอบ]ยืนยันการยับยั้ง 99% หลังเวลาผ่านไป 3 ชั่วโมง [หมายเลขรายงาน] Kitaseihatsu2016_0365

2. การกำจัดกลิ่น

ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่หลงเหลืออยู่ได้อย่างรวดเร็ว

ภาพประกอบแสดงกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ออกมาจากตัวสัตว์เลี้ยง
กราฟเส้นวัดการเปลี่ยนแปลงระดับความเข้มข้นของกลิ่น

[สถาบันการทดสอบ] Environmental Control Center Co.,Ltd. [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบโดยใช้วิธีการคำนวณระดับความเข้มข้นของกลิ่น [สารที่ทดสอบ] กลิ่นไม่พึงประสงค์หลายชนิดในอากาศ [ผลการทดสอบ] ความเข้มข้นของกลิ่นลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1.5 หลังเวลาผ่านไป 120 นาทีในพื้นที่ทดสอบขนาด 9.7 ตร.ม. [หมายเลขรายงาน] H07019001DA

คุณสมบัติของ ziaino®

1. ทำความสะอาดพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

ไอคอน:ziaino®

ziaino® สามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง
รวมทั้งอากาศและสิ่งของภายในพื้นที่นั้น

ภาพแพทย์ชาย และหญิงกับผู้ป่วย
ไอคอน:ตัวทำละอองก๊าซคลอรีนไดออกไซด์แบบติดตั้งถาวร

ตัวทำละอองก๊าซคลอรีน
ไดออกไซด์แบบติดตั้งถาวร

ไอคอน:อุปกรณ์กำจัดกลิ่นแบบติดตั้งถาวร

อุปกรณ์กำจัดกลิ่น
แบบติดตั้งถาวร

คุณสมบัติของอุปกรณ์ยับยั้งสารมลพิษ/กลิ่น
แบบติดตั้งถาวร*

มีประสิทธิภาพในพื้นที่ขนาดเล็กที่มีบริเวณจำ
กัดและไม่มีแหล่งจ่ายไฟ

*จากการศึกษาภายในบริษัท

2. ยับยั้งสารมลพิษและกลิ่นได้อย่างสม่ำเสมอ

ไอคอน:ziaino®

ziaino® สามารถกระจายประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งสารมลพิษและกลิ่นไปทั่ว
ทุกมุมห้องได้ตลอดเวลา

ภาพผู้หญิงขณะใช้เครื่องออกกำลังกาย
ไอคอน:สเปรย์ฆ่าเชื้อ

สเปรย์ฆ่าเชื้อ

ไอคอน:สเปรย์กำจัดกลิ่น

สเปรย์กำจัดกลิ่น

คุณสมบัติของสเปรย์ยับยั้ง
สารมลพิษ/กลิ่น*

มีประสิทธิภาพเมื่อใช้งานทันทีในบางส่วนของห้อง
แต่ยากต่อการฉีดสเปรย์ให้ทั่วถึงทั้งพื้นที่

*จากการศึกษาภายในบริษัท

แผนภูมิเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ ziaino® กับสารกำจัดกลิ่น และน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไป

*จากการศึกษาภายในบริษัท

เนื้อหาการบรรยายและการอ้างสิทธิ์ดังกล่าว อ้างอิงจากงานวิจัย และการค้นคว้าเฉพาะทาง
กรุณาอ่านและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ พานาโซนิคขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้น

ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง