ต้องการให้เด็กๆ มีสุขภาพดีพร้อมทั้งช่วยคลายความกังวลให้พ่อแม่ใช่หรือไม่
ziaino™ สามารถช่วยธุรกิจของคุณได้โดยการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย

ให้การดูแลเด็กที่ป่วยเพื่อให้พ่อแม่และพนักงานรู้สึกปลอดภัย

เรานำ ziaino™ มาใช้ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เราเปิดทำการเนื่องจากมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในการยับยั้งสารมลพิษและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เราติดตั้งอุปกรณ์ 2 เครื่องสำหรับเด็กที่ป่วยเพื่อให้พนักงานสามารถดูแลและให้การพยาบาลได้โดยไม่ต้องกังวลใจ

*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

พื้นที่สำหรับเด็กที่ Seiju

กรณีศึกษา

ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก Sanrizuka Daiichi

ศูนย์ดูแลเด็ก Grupo Fujito

ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก Matsuoka

พื้นที่สำหรับเด็กที่ Seiju

โรงเรียนอนุบาล Oimoto

โรงเรียนสำหรับเด็กเล็ก Mitsubishi

ศูนย์ดูแลเด็ก Yamamoto

ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก Asaichi

ประสิทธิภาพ

1. ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส

ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสในอากาศ รวมถึงแบคทีเรียและไวรัสที่เกาะแน่นบนเฟอร์นิเจอร์ในห้อง

[สถาบันที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดการเปลี่ยนแปลงจำนวนแบคทีเรียในอากาศภายในพื้นที่ทดสอบขนาด 25 ลบ.ม. [วิธีการใช้งาน] ใช้อุปกรณ์ F-JDS70 ด้วยการตั้งค่าระดับแรง [สารที่ทดสอบ] แบคทีเรียในอากาศ [ผลการทดสอบ] ยืนยันการยับยั้ง 99% หลังเวลาผ่านไป 11 นาที Hokujohatsu หมายเลข 2019_0202

[สถาบันที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดการเปลี่ยนแปลงจำนวนแบคทีเรียเกาะแน่นในพื้นที่ทดสอบขนาด 25 ลบ.ม. [วิธีการใช้งาน] ใช้อุปกรณ์ F-JDS70 ด้วยการตั้งค่าระดับแรง [สารที่ทดสอบ] แบคทีเรียเกาะแน่น [ผลการทดสอบ] ยืนยันการยับยั้ง 99% หลังเวลาผ่านไป 45 นาที Hokujohatsu หมายเลข 2019_0203

2. การลดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่หลงเหลืออยู่ได้อย่างรวดเร็ว

[สถาบันที่ทำการทดสอบ] Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. [วิธีการทดสอบ] ใช้ท่อตรวจจับก๊าซในพื้นที่ทดสอบขนาด 10.9443 ลบ.ม. ที่เติมกลิ่นไม่พึงประสงค์แบบเข้มข้นบางชนิดลงไป [วิธีการใช้งาน] ใช้อุปกรณ์ F-JDS70 ด้วยการตั้งค่าระดับแรง [สารที่ทดสอบ] อากาศภายในอาคาร [ผลการทดสอบ] ลดลง 92% ใน 60 นาที (เทียบกับความเข้มข้นในตอนแรก), ลดลง 77% ใน 60 นาที (เทียบกับการสลายไปตามธรรมชาติ) 

มันทำงานอย่างไร

นำอากาศสกปรกเข้ามาจากด้านข้าง

ยับยั้งสารมลพิษและกลิ่นไม่พึงประสงค์ในอากาศที่สกปรก ด้วยเครื่องยับยั้งแบคทีเรียที่มี Aqua ziaino™

อากาศบริสุทธิ์ถูกปล่อยออกมาพร้อมกับไอระเหยของ Aqua ziaino™

ถ้อยแถลงและข้อเรียกร้องมีการอ้างอิงถึงงานวิจัยและการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง
ขอแนะนำให้ผู้อ่านพิจารณาอย่างรอบคอบ Panasonic ไม่รวมความรับผิดใด ๆ ดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์

เจ้าของธุรกิจที่แนะนำ

สถานพยาบาล

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

โรงแรม

สำนักงาน

สปอร์ตยิม

ร้านอาหาร