คุณต้องการให้ผู้พักอาศัยและครอบครัวมีความสบายใจมากขึ้น
ziaino™ สามารถช่วยธุรกิจของคุณได้โดยการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย

ทำให้เข้าเยี่ยมได้โดยไม่มีข้อจำกัด

นำผลิตภัณฑ์ไปวางไว้ใน 10 จุดรวมถึงห้องทุกห้องเพื่อฆ่าเชื้อให้ทั่วทั้งศูนย์ ครอบครัวและคนในท้องถิ่นมาเยี่ยมเยียนศูนย์แห่งนี้ ฤดูหนาวนั้นเป็นครั้งแรกในระยะเวลานานที่เราสามารถให้เข้าเยี่ยมได้โดยไม่มีข้อจำกัด

*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Liverpool

กรณีศึกษา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุป่วยหนัก Villa Inariyama

ศูนย์ดูแลผู้พิการ Hida Jikoukai Takayama Yamayurie

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Komachi

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบชำระเงิน SJR Oita

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Liverpool

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบชำระเงิน Irohani ศูนย์บริการดูแลช่วงกลางวัน Kyogetsu

บ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ Nakayama Chidori

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบชำระเงิน Aozora

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุป่วยหนัก Uguisunosato

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Chunkirisou

Good Time Living Senrihinatagaoka

บ้านพักอเนกประสงค์ขนาดเล็ก Hanaemi

ศูนย์สุขภาพ Musashinomori

ประสิทธิภาพ

1. ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส

ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสในอากาศ รวมถึงแบคทีเรียและไวรัสที่เกาะแน่นบนเฟอร์นิเจอร์ในห้อง

[สถาบันที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดการเปลี่ยนแปลงจำนวนแบคทีเรียในอากาศภายในพื้นที่ทดสอบขนาด 25 ลบ.ม. [วิธีการใช้งาน] ใช้อุปกรณ์ F-JDS70 ด้วยการตั้งค่าระดับแรง [สารที่ทดสอบ] แบคทีเรียในอากาศ [ผลการทดสอบ] ยืนยันการยับยั้ง 99% หลังเวลาผ่านไป 11 นาที Hokujohatsu หมายเลข 2019_0202

[สถาบันที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดการเปลี่ยนแปลงจำนวนแบคทีเรียเกาะแน่นในพื้นที่ทดสอบขนาด 25 ลบ.ม. [วิธีการใช้งาน] ใช้อุปกรณ์ F-JDS70 ด้วยการตั้งค่าระดับแรง [สารที่ทดสอบ] แบคทีเรียเกาะแน่น [ผลการทดสอบ] ยืนยันการยับยั้ง 99% หลังเวลาผ่านไป 45 นาที Hokujohatsu หมายเลข 2019_0203

2. การลดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่หลงเหลืออยู่ได้อย่างรวดเร็ว

[สถาบันที่ทำการทดสอบ] Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. [วิธีการทดสอบ] ใช้ท่อตรวจจับก๊าซในพื้นที่ทดสอบขนาด 10.9443 ลบ.ม. ที่เติมกลิ่นไม่พึงประสงค์แบบเข้มข้นบางชนิดลงไป [วิธีการใช้งาน] ใช้อุปกรณ์ F-JDS70 ด้วยการตั้งค่าระดับแรง [สารที่ทดสอบ] อากาศภายในอาคาร [ผลการทดสอบ] ลดลง 92% ใน 60 นาที (เทียบกับความเข้มข้นในตอนแรก), ลดลง 77% ใน 60 นาที (เทียบกับการสลายไปตามธรรมชาติ)

มันทำงานอย่างไร

นำอากาศสกปรกเข้ามาจากด้านข้าง

ยับยั้งสารมลพิษและกลิ่นไม่พึงประสงค์ในอากาศที่สกปรก ด้วยเครื่องยับยั้งแบคทีเรียที่มี Aqua ziaino™

อากาศบริสุทธิ์ถูกปล่อยออกมาพร้อมกับไอระเหยของ Aqua ziaino™

ถ้อยแถลงและข้อเรียกร้องมีการอ้างอิงถึงงานวิจัยและการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง
ขอแนะนำให้ผู้อ่านพิจารณาอย่างรอบคอบ Panasonic ไม่รวมความรับผิดใด ๆ ดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์

เจ้าของธุรกิจที่แนะนำ

สถานพยาบาล

โรงเรียน

โรงแรม

สำนักงาน

สปอร์ตยิม

ร้านอาหาร