เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ถาม-ตอบ

โอเปอเรเตอร์กำลังสวมอุปกรณ์สื่อสาร: ภาพคำถามและคำตอบ

ถาม-ตอบ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพ การใช้งานที่ปลอดภัย และการบำรุงรักษา เราจะตอบข้อสงสัยทั้งหมดของคุณที่เกี่ยวกับ ziaino®

เกี่ยวกับกรดไฮโปคลอรัส

คำถาม

การใช้กรดไฮโปคลอรัสภายในอาคารเป็นเวลานานมีความปลอดภัยหรือไม่

คำตอบ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วทั้งภายในบริษัทและโดยสถาบันจากภายนอก

ชื่อการทดสอบ

วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

สารละลายในน้ำและก๊าซที่ใช้

สถาบันที่ทำการทดสอบ

Comet assay

ผลกระทบต่อ DNA

การรับสัมผัสจากก๊าซ

ศูนย์ความปลอดภัยสำหรับอาหารและยา

การศึกษาความเป็นพิษโดยให้ปริมาณซ้ำ 90 วัน

ความปลอดภัยในการหายใจ

การรับสัมผัสจากก๊าซ

สถาบันสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจังหวัดกุนมะ

การศึกษาความเป็นพิษโดยให้ปริมาณซ้ำ 28 วัน

ความปลอดภัยในการหายใจ

การรับสัมผัสจากก๊าซ

สถาบันสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจังหวัดกุนมะ

การศึกษาความเป็นพิษโดยให้ปริมาณซ้ำ 28 วัน

ความปลอดภัยในการหายใจ

การรับสัมผัสจากก๊าซ

Kamakura Techno‒Science, Inc.

การแพ้ของผิวหนัง

ความปลอดภัยของผิวหนัง

การรับสัมผัสจากของเหลว

Kamakura Techno‒Science, Inc.

ความระคายเคืองต่อผิวหนัง

ความปลอดภัยของผิวหนัง

การรับสัมผัสจากของเหลว

Kamakura Techno‒Science, Inc.

ความระคายเคืองต่อดวงตา

ความปลอดภัยของผิวหนัง

การรับสัมผัสจากของเหลว

Kamakura Techno‒Science, Inc.

คำถาม

กรดไฮโปคลอรัสคืออะไร

คำตอบ

สูตรทางเคมี: HOCl เป็นสารที่มีความสามารถในการออกซิเดชันสูงและมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อและทำความสะอาด ซึ่งพบได้ในสารต่อไปนี้
(น้ำยาฟอกขาวและสารที่ใช้ในการทำให้น้ำประปาบริสุทธิ์และล้างผัก)

คำถาม

กรดไฮโปคลอรัสคือคลอรีนใช่หรือไม่

คำตอบ

กรดไฮโปคลอรัสเป็นสารประกอบคลอรีนชนิดหนึ่ง แต่ไม่ใช่ก๊าซคลอรีน (Cl2)

คำถาม

กรดไฮโปคลอรัสปลอดภัยหรือไม่

คำตอบ

ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ของคุณ แต่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์นี้ (อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิกิริยาของกรดไฮโปคลอรัส) ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยแล้ว รวมถึงการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนังและความผิดปกติในเลือดและระบบทางเดินหายใจ

คำถาม

กรดไฮโปคลอรัสมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง

คำตอบ

มีประสิทธิภาพในการยับยั้งสารมลพิษและกำจัดกลิ่น

คำถาม

ปัจจัยใดเป็นตัวระบุประสิทธิภาพของกรดไฮโปคลอรัส

คำตอบ

ปัจจัยที่เป็นตัวระบุประสิทธิภาพของกรดไฮโปคลอรัสได้แก่ ค่า pH และความเข้มข้นของคลอรีนที่ทำปฏิกิริยาได้

เกี่ยวกับ ziaino®

คำถาม

การใส่เกลือเพิ่มจะทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือไม่

คำตอบ

ไม่สามารถกล่าวได้โดยทั่วไปว่าประสิทธิภาพจะสูงขึ้น ไม่รับประกันว่าประสิทธิภาพจะสูงขึ้น

คำถาม

ชนิดของน้ำที่ใช้มีความสำคัญหรือไม่

คำตอบ

ควรใช้น้ำประปาเท่านั้น น้ำประปาผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ด้วยคลอรีนจึงมีแบคทีเรียน้อยกว่า

คำถาม

เพราะเหตุใดการใช้ ziaino® จึงทำให้เกิดกลิ่น

คำตอบ

กลิ่นคลอรีนเกิดจากการทำปฏิกิริยากับสิ่งสกปรกและกลิ่นไม่พึงประสงค์

●หากกลิ่นคลอรีนรบกวนคุณ ให้ตั้งค่าความแรงของอิเล็กโทรไลต์ไว้ที่ “ต่ำ”
●ผู้ใช้บางรายอาจไม่ได้กลิ่นใดๆ เลย แม้ผลิตภัณฑ์จะกำลังทำงานอยู่  ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของบุคคล

คำถาม

เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถใช้ ziaino® ในการลดกลิ่นบุหรี่ได้

คำตอบ

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ลดลง โปรดอย่าใช้อุปกรณ์ในสถานที่ที่มีการสูบบุหรี่

คำถาม

เพราะเหตุใดจึงต้องเทน้ำที่เหลือในถาดทิ้ง

คำตอบ

ต้องเทน้ำทิ้งเนื่องจากความเข้มข้นของกรดไฮโปคลอรัสในถาดจะลดลง
ยิ่งมีสิ่งสกปรกสะสมมากขึ้นในถาด ประสิทธิภาพในการยับยั้งสารมลพิษ/กลิ่นจะยิ่งลดลง จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมต้องเทน้ำจากถาดทิ้งเป็นระยะ

คำถาม

ขั้นตอนการบำรุงรักษามีอะไรบ้าง

คำตอบ

หากต้องการทราบคำแนะนำในการบำรุงรักษา โปรดดูที่วิธีการใช้งาน

เรียนรู้เพิ่มเติม

เนื้อหาการบรรยายและการอ้างสิทธิ์ดังกล่าว อ้างอิงจากงานวิจัย และการค้นคว้าเฉพาะทาง
กรุณาอ่านและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ พานาโซนิคขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้น

ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง