เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

กรดไฮโปคลอรัสคืออะไร

ภาพการล้างผักด้วยน้ำเปล่า

กรดไฮโปคลอรัสคืออะไร

กรดไฮโปคลอรัสเป็นเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อความปลอดภัยสูงที่ใช้ในการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ขวดนมและอาหารของเด็กทารก และทำให้น้ำประปาบริสุทธิ์

สรุป

ไอคอน: น้ำประปาที่สะอาด

จุด 1

อัตราส่วนระหว่าง HOCl และ OCl ของ Aqua ziaino® คือ 1:9

ภาพประกอบแสดงน้ำใน ziaino®

จุด 2

น้ำ ziaino® มีความเป็นด่างเล็กน้อยด้วยค่า pH ที่ 8.5

ใช้เพื่อฆ่าเชื้อในหลากหลายพื้นที่ที่คุ้นเคยรอบตัวคุณ

*ตัวอย่างแสดงให้เห็นการใช้งานในญี่ปุ่น

ภาพการล้างผักด้วยน้ำเปล่า

การล้างผัก

ภาพน้ำประปา

การทำให้น้ำประปาบริสุทธิ์

ภาพภายในสระว่ายน้ำ

การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

ภาพขวดนมเด็ก

การทำความสะอาดขวดนมเด็กทารก

ภาพเครื่องมือทำความสะอาดหลายชนิดในถัง

ฟอกขาวภาชนะในครัว

ภาพพนักงานกำลังทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์

ทำความสะอาดผ้าที่ใช้ในโรงพยาบาลและสถานที่อื่นๆ

ภาพการฉีดพ่นของเหลวเพื่อป้องกันโรคในพืช

เกษตรกรรม (ป้องกันโรคราแป้ง)

ภาพการฆ่าเชื้อในคอกปศุสัตว์

ปศุสัตว์ (ฆ่าเชื้อในคอกม้า สุกร และสัตว์ปีก)

ภาพควันลอยออกมาจากปล่องของโรงงาน

ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากท่อไอเสียของโรงงาน

ภาพม้าแข่ง

ทำความสะอาดดวงตาของม้าแข่ง

ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์กรดไฮโปคลอรัส *

คุณสมบัติของกรดไฮโปคลอรัสจะแตกต่างกันไปตามค่า pH ซึ่งเป็นตัวกำหนดระดับความเป็นกรดหรือด่างและความเข้มข้นของกรดไฮโปคลอรัส ค่า pH และความเข้มข้นบางระดับจำเป็นต้องใช้งานด้วยความระมัดระวัง Aqua ziaino® ที่สร้างขึ้นโดย ziaino® ของ Panasonic มีความเป็นด่างเล็กน้อยด้วยค่า pH ที่ 8.5 ให้ความสำคัญต่อสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความปลอดภัย จึงสามารถใช้ในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัย 

แผนภาพแสดงการแจกแจงของ Aqua ziaino® ตามค่า pH และความเข้มข้นของกรดไฮโปคลอรัส

*ตัวอย่างแสดงให้เห็นการใช้งานในญี่ปุ่น

ร่างกายมุนษย์ก็สามารถผลิตกรดไฮโปคลอรัสได้เช่นกัน

กรดไฮโปคลอรัสถูกสร้างขึ้นโดยนิวโตรฟิล ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในเลือดของมนุษย์ที่ทำหน้าที่จู่โจมและกำจัดสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เช่น แบคทีเรียและไวรัสที่บุกรุกเข้ามาในร่างกาย

ภาพนิวโตรฟิล ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง

เนื้อหาการบรรยายและการอ้างสิทธิ์ดังกล่าว อ้างอิงจากงานวิจัย และการค้นคว้าเฉพาะทาง
กรุณาอ่านและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ พานาโซนิคขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้น

ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง