กรดไฮโปคลอรัสคืออะไร

กรดไฮโปคลอรัสเป็นเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อความปลอดภัยสูงที่ใช้ในการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ขวดนมและอาหารของเด็กทารก และทำให้น้ำประปาบริสุทธิ์

สรุป

จุด 1

อัตราส่วนระหว่าง HOCl และ OCl ของ Aqua ziaino™ คือ 1:9

จุด 2

น้ำ ziaino™ มีความเป็นด่างเล็กน้อยด้วยค่า pH ที่ 8.5

ใช้เพื่อฆ่าเชื้อในหลากหลายพื้นที่ที่คุ้นเคยรอบตัวคุณ

*ตัวอย่างแสดงให้เห็นการใช้งานในญี่ปุ่น

การล้างผัก

การทำให้น้ำประปาบริสุทธิ์

การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

การทำความสะอาดขวดนมเด็กทารก

ฟอกขาวภาชนะในครัว

ทำความสะอาดผ้าที่ใช้ในโรงพยาบาลและสถานที่อื่นๆ

เกษตรกรรม (ป้องกันโรคราแป้ง)

ปศุสัตว์ (ฆ่าเชื้อในคอกม้า สุกร และสัตว์ปีก)

ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากท่อไอเสียของโรงงาน

ทำความสะอาดดวงตาของม้าแข่ง

ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์กรดไฮโปคลอรัส *

คุณสมบัติของกรดไฮโปคลอรัสจะแตกต่างกันไปตามค่า pH ซึ่งเป็นตัวกำหนดระดับความเป็นกรดหรือด่างและความเข้มข้นของกรดไฮโปคลอรัส ค่า pH และความเข้มข้นบางระดับจำเป็นต้องใช้งานด้วยความระมัดระวัง Aqua ziaino™ ที่สร้างขึ้นโดย ziaino™ ของ Panasonic มีความเป็นด่างเล็กน้อยด้วยค่า pH ที่ 8.5 ให้ความสำคัญต่อสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความปลอดภัย จึงสามารถใช้ในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัย 

*ตัวอย่างแสดงให้เห็นการใช้งานในญี่ปุ่น

ร่างกายมุนษย์ก็สามารถผลิตกรดไฮโปคลอรัสได้เช่นกัน

กรดไฮโปคลอรัสถูกสร้างขึ้นโดยนิวโตรฟิล ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในเลือดของมนุษย์ที่ทำหน้าที่จู่โจมและกำจัดสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เช่น แบคทีเรียและไวรัสที่บุกรุกเข้ามาในร่างกาย

ถ้อยแถลงและข้อเรียกร้องมีการอ้างอิงถึงงานวิจัยและการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง
ขอแนะนำให้ผู้อ่านพิจารณาอย่างรอบคอบ Panasonic ไม่รวมความรับผิดใด ๆ ดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์