Phương án tiêu chuẩn tập trung vào làm sạch không khí và tính năng kết nối

Điều khiển hệ thống

CZ-CAPRA1

Điều khiển cục bộ (VRF)

Điều khiển cục bộ (RAC)

Tập trung vào Khả năng kết nối

Điều khiển cục bộ hệ thống VRF

Dây kết nối tới điều khiển gắn tường

Điều khiển cục bộ cho RAC

Dây kết nối tới điều khiển gắn tường

Điều khiển trung tâm

Dây tín hiệu kết nối tới điều khiển trung tâm

CZ-CAPRA1

Điểm hiệu suất

Ức chế virut và vi khuẩn:

★★★☆☆☆

Nồng độ CO₂:

★★★☆☆☆

Khả năng kết nối:

★★★☆☆☆

Khử mùi:

★★★☆☆☆

Dễ dàng lắp đặt:

★★★★☆☆