VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Application

Application

Thiết lập chức năng điều khiển không dây cho điều hòa của bạn

Bạn cần gì để bắt đầu

  • Một dòng điều hòa tương thích
  • Một bộ điều hợp mạng của điều hòa
  • Mạng khu vực cục bộ không dây có thể sử dụng

Điều khiển điều hòa của bạn bằng điện thoại thông minh

Điều khiển điều hòa của bạn bằng chức năng điều khiển bằng giọng nói

Điều khiển điều hòa của bạn bằng điện thoại thông minh

Trước khi bắt đầu, hãy cài đặt phiên bản ứng dụng Panasonic Comfort Cloud mới nhất vào điện thoại thông minh của bạn.
Tải về Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud: Android | iOS

Làm theo các bước trong liên kết dưới đây để thiết lập Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud của bạn.

Thiết Lập Điều Khiển Điều Hòa Bằng Giọng Nói

Bạn có thể điều khiển điều hòa bằng chức năng điều khiển bằng giọng nói thông qua loa thông minh. Trước khi bắt đầu, hãy cài đặt phiên bản ứng dụng Panasonic Comfort Cloud mới nhất vào điện thoại thông minh.
Tải về Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud: Android | iOS