VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Amazon Alexa

Amazon Alexa

Quy trình thiết lập Amazon Alexa

Vui lòng hoàn tất các bước dưới đây trước khi cài đặt Amazon Alexa

  1. Đăng ký điều hòa của bạn trên ứng dụng Comfort Cloud
  2. Tạo tài khoản Amazon
  3. Cài đặt ứng dụng Amazon Alexa trên điện thoại thông minh của bạn
  4. Thiết lập Alexa của bạn theo hướng dẫn của Amazon.

Bạn có thể tải về ứng dụng Amazon Alexa tại Google Play hoặc App Store.

1. Liên kết cài đặt với ứng dụng Comfort Cloud bằng ứng dụng Alexa

Liên kết cài đặt với ứng dụng Comfort Cloud bằng ứng dụng Alexa

ⅰ. Khởi chạy ứng dụng Alexa và đăng nhập vào tài khoản Amazon.

Liên kết cài đặt với ứng dụng Comfort Cloud bằng ứng dụng Alexa

ⅱ. Chọn 

Liên kết cài đặt với ứng dụng Comfort Cloud bằng ứng dụng Alexa

ⅲ. Chọn “Kỹ năng & Trò chơi”

Liên kết cài đặt với ứng dụng Comfort Cloud bằng ứng dụng Alexa

ⅳ. Chọn 

Liên kết cài đặt với ứng dụng Comfort Cloud bằng ứng dụng Alexa

ⅴ. Tìm kiếm Comfort Cloud.

Liên kết cài đặt với ứng dụng Comfort Cloud bằng ứng dụng Alexa

ⅵ. Chọn 

Liên kết cài đặt với ứng dụng Comfort Cloud bằng ứng dụng Alexa

ⅶ. Chọn “BẬT ĐỂ SỬ DỤNG”.

Liên kết cài đặt với ứng dụng Comfort Cloud bằng ứng dụng Alexa

ⅷ. Đăng nhập bằng tài khoản của ứng dụng Comfort Cloud.

Liên kết cài đặt với ứng dụng Comfort Cloud bằng ứng dụng Alexa

ⅸ. Chọn “Chấp nhận”.

Liên kết cài đặt với ứng dụng Comfort Cloud bằng ứng dụng Alexa

ⅹ. Bây giờ, ứng dụng Comfort Cloud đã được liên kết với Amazon Alexa của bạn.

Liên kết cài đặt với ứng dụng Comfort Cloud bằng ứng dụng Alexa

ⅺ. Chọn “TÌM HIỂU THIẾT BỊ”.

Liên kết cài đặt với ứng dụng Comfort Cloud bằng ứng dụng Alexa

ⅻ. Chọn “Bộ ổn nhiệt”.

Liên kết cài đặt với ứng dụng Comfort Cloud bằng ứng dụng Alexa

xiii. Các điều hòa đã đăng ký trên ứng dụng Comfort Cloud sẽ được hiển thị trên màn hình của bạn.

Amazon, Alexa, Echo và tất cả các logo có liên quan là các nhãn hiệu của Amazon.com, Inc. hoặc các công ty con của họ, Amazon Alexa không khả dụng ở một số ngôn ngữ và quốc gia.