VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Comfort Cloud

Quy trình thiết lập Panasonic Comfort Cloud

Quy trình thiết lập Panasonic Comfort Cloud

Tạo ID Panasonic mới

Sử dụng ứng dụng Panasonic Comfort Cloud làm tùy chọn điều khiển điều hòa.

Tạo ID Panasonic mới
 • Với người dùng mới, hãy chọn Tạo ID Panasonic mới để đăng ký.
 • Với người dùng đã đăng ký, hãy đăng nhập bằng ID và mật khẩu Panasonic của bạn.

Cài đặt ứng dụng

Trước khi cài đặt

 • Xác nhận đã kết nối đúng bộ định tuyến không dây với mạng.
 • Xác nhận đã kích hoạt mạng LAN không dây của điện thoại di động.
 • Điện thoại thông minh và điều hòa phải được kết nối với cùng bộ định tuyến không dây.

1. Thêm điều hòa mới

Thêm điều hòa mới

i. Cần đăng ký điều hòa trước khi sử dụng ứng dụng Panasonic Comfort Cloud.

Thêm điều hòa mới

ii. Chọn điều hòa.

Thêm điều hòa mới

iii. Chọn mô-đun không dây tích hợp.

Thêm điều hòa mới

ⅳ. Chọn Bắt đầu.

Thêm điều hòa mới

ⅴ. Chọn Điều hòa mới mua.

2. Cài đặt kết nối mạng

Cài đặt kết nối mạng

i. Đảm bảo đèn LED Wireless LAN đang BẬT, hướng điều khiển từ xa về phía điều hòa và nhấn nút Wireless LAN cho đến khi đèn LED Wireless LAN chuyển sang nhấp nháy.

Cài đặt kết nối mạng

ii. Khi đèn LED Wireless LAN nhấp nháy, chọn chế độ thiết lập kết nối ưu tiên.

Cài đặt kết nối mạng

iii. Chọn chế độ kết nối hỗ trợ bộ định tuyến ưu tiên.

3. Kết nối mạng bằng chế độ WPS

Kết nối mạng bằng chế độ WPS

i. Nhấn nút “WPS” từ bộ định tuyến sẽ được kết nối với điều hòa.

 • Kiểm tra trạng thái của đèn LED Wireless LAN trên điều khiển từ xa. Nếu đèn LED Wireless LAN đang TẮT, nhấn nút Wireless LAN để bật kết nối Wireless LAN.
Kết nối mạng bằng chế độ WPS

ii. Đảm bảo đèn LED Wireless LAN đang BẬT. Nhấn và giữ nút Wireless LAN trong 5 giây cho đến khi hiển thị số “1” trên điều khiển từ xa và nhấn SET hướng về phía điều hòa.

Kết nối mạng bằng chế độ WPS

iii. Khi đã kết nối thành công điều hòa với bộ định tuyến, đèn LED Wireless LAN chuyển từ nhấp nháy sang BẬT.

Kết nối mạng bằng chế độ WPS

iv. Nếu đèn LED Wireless LAN vẫn nhấp nháy, hãy kiểm tra kết nối bộ định tuyến không dây.

4. Kết nối mạng bằng chế độ WPS

Kết nối mạng bằng chế độ WPS

i. Đảm bảo đèn LED Wireless LAN đang BẬT. Nhấn và giữ nút Wireless LAN trong 5 giây cho đến khi hiển thị số “1” trên điều khiển từ xa.
Nhấn cho đến khi hiển thị số “2” trên điều khiển từ xa và nhấn SET hướng về phía điều hòa.

Kết nối mạng bằng chế độ WPS
Kết nối mạng bằng chế độ WPS

ii. Sao chép mật khẩu để sử dụng sau. Chọn “Panasonic CS-wirelessAP” từ cài đặt Wireless LAN trên điện thoại thông minh và nhập mật khẩu đã sao chép. Trở lại ứng dụng Panasonic Comfort Cloud.

Kết nối mạng bằng chế độ WPS
Kết nối mạng bằng chế độ WPS
Kết nối mạng bằng chế độ WPS
Kết nối mạng bằng chế độ WPS

iii. Chọn SSID của bộ định tuyến không dây. Nhập mật khẩu để kết nối điều hòa với bộ định tuyến không dây.

Kết nối mạng bằng chế độ WPS
Kết nối mạng bằng chế độ WPS
Kết nối mạng bằng chế độ WPS
Kết nối mạng bằng chế độ WPS

iv. Khi đã kết nối thành công điều hòa với bộ định tuyến, đèn LED Wireless LAN sẽ chuyển từ nhấp nháy sang BẬT. Nếu đèn LED Wireless LAN đang BẬT, hãy kết nối điện thoại thông minh với bộ định tuyến không dây. (trở lại ứng dụng này sau khi hoàn thành cài đặt mạng không dây để tiếp tục thiết lập)

 • Nếu đèn LED Wireless LAN vẫn nhấp nháy, hãy kiểm tra kết nối bộ định tuyến không dây.
Kết nối mạng bằng chế độ WPS

5. Chọn điều hòa và đặt mật khẩu.

Chọn điều hòa và đặt mật khẩu.

i. Chọn dòng điều hòa để đăng ký thiết bị.

Chọn điều hòa và đặt mật khẩu.

ii. Đặt mật khẩu cho dòng điều hòa mới để hoàn tất đăng ký.

Chọn điều hòa và đặt mật khẩu.

iii. Mật khẩu phải từ 8-15 ký tự có cả chữ cái và số.

Lưu ý

 • Lưu lại mật khẩu để sử dụng trong các lần đăng ký thêm người dùng sau này.

6. Quy trình đăng ký đã hoàn tất

Quy trình đăng ký đã hoàn tất

i. Sau khi thiết lập kết nối giữa ứng dụng và điều hòa mới qua quy trình đăng ký, hãy đặt tên yêu thích cho máy điều hòa này để giúp nhận dạng.

 • Bằng cách đăng ký tên mới cho máy điều hòa, chức năng của ứng dụng Panasonic Comfort Cloud đã sẵn sàng để sử dụng.
Quy trình đăng ký đã hoàn tất

ii. Bên cạnh chức năng điều khiển hoạt động, ứng dụng này có thể theo dõi mức tiêu thụ năng lượng ước tính và đối chiếu theo các khung thời gian khác nhau bằng cách tham khảo biểu đồ thống kê.

Kết nối mạng

Thiết lập kết nối mạng với internet qua chế độ Không dây.

Kết nối mạng

1. Bật nguồn điện đến dàn lạnh.

 • Đèn LED nguồn sáng lên (màu xanh lục).
 • Đèn LED trạng thái nhấp nháy (màu xanh lục).
Kết nối mạng

2. Làm theo hướng dẫn của ứng dụng để hoàn tất quy trình thiết lập cài đặt. Tham khảo trang tiếp theo.

 • Tất cả các đèn LED đều sáng lên (màu xanh lục).

Khởi động “Panasonic Comfort Cloud”

Sử dụng Điện thoại thông minh tương thích với iOS/Android.

 • Hình ảnh giao diện người dùng có thể thay đổi mà không cần thông báo.
 • Việc sử dụng ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, có thể phát sinh các khoản phí khác khi kết nối và vận hành.
 • Cập nhật dịch vụ có thể dẫn đến những thay đổi thiết kế màn hình và màn hình hiển thị.

1. Đăng nhập “Panasonic Comfort Cloud”

Đăng nhập “Panasonic Comfort Cloud”

i. Trên màn hình My Home, nhấp “+” để thêm sản phẩm mới.
ii. Chọn sản phẩm mà bạn muốn thêm vào.
iii. Nhấp “Bắt đầu” để bắt đầu kết nối.

2. Hướng dẫn kết nối

Hướng dẫn kết nối

i. Trên màn hình My Home, nhấp “+” để thêm sản phẩm mới.
ii. Chọn sản phẩm mà bạn muốn thêm vào.
iii. Nhấp “Bắt đầu” để bắt đầu kết nối.

Hướng dẫn kết nối

iv. Nhấp “Tiếp theo” sau khi xác nhận đèn LED NGUỒN của bộ điều hợp mạng đang BẬT.
v. Nếu bạn là người dùng đầu tiên (quản trị viên) để điều khiển điều hòa qua ứng dụng này, hãy thiết lập lại bộ điều hợp mạng bằng mã pin và nhấp vào “Tiếp theo”.

Hướng dẫn kết nối

vi. Chọn nút phù hợp với trạng thái của đèn LED LIÊN KẾT trên bộ điều hợp mạng.

Hướng dẫn kết nối

vii. Nhấp vào chế độ thiết lập kết nối ưu tiên.

 • Để “Kết nối với chế độ WPS”, hãy chuyển đến hướng dẫn 3.1 (Đối với bộ định tuyến hỗ trợ WPS)
 • Để “Kết nối với chế độ AP”, hãy chuyển đến hướng dẫn 3.2 (Đối với bộ định tuyến không hỗ trợ WPS)

3.1 Kết nối với chế độ WPS

Kết nối với chế độ WPS

i. Nhấn nút “WPS” trên bộ định tuyến để thiết lập kết nối.
ii. Nhấp “Tiếp theo” sau khi bộ định tuyến đã sẵn sàng kết nối.
iii. Nhấn và giữ nút “THIẾT LẬP” trên bộ điều hợp mạng trong 5 giây.
iv. Nhả nút “THIẾT LẬP” khi cả đèn LED TRẠNG THÁI và đèn LED LIÊN KẾT bắt đầu nhấp nháy. Nhấp vào “TIẾP THEO”.

Kết nối với chế độ WPS

v. Chờ đến khi đèn LED LIÊN KẾT BẬT, cho biết đã hoàn tất quy trình thiết lập kết nối. Nhấp “TIẾP THEO” và chuyển đến hướng dẫn 4.

3.2 Kết nối với chế độ AP

Kết nối với chế độ AP

i. Nhấn và giữ nút “THIẾT LẬP” trên bộ điều hợp mạng trong 10 giây.
ii. Nhả nút “THIẾT LẬP” khi đèn LED TRẠNG THÁI bắt đầu nhấp nháy màu vàng.
iii. Nhấp vào “TIẾP THEO”.

Kết nối với chế độ AP

iv. Nhấp vào “Cài đặt mạng không dây của điện thoại thông minh” để thay đổi kết nối mạng không dây của điện thoại thông minh với mạng sau, điện thoại thông minh sẽ kết nối với bộ điều hợp mạng.
SSID: Panasonic-CZ-T-wirelessAP
Mật khẩu: Rac8pswa

Kết nối với chế độ AP

v. Một cửa sổ xuất hiện, nhấp vào “Sao chép mạng và nhấn vào tiếp theo” để chuyển đến phần cài đặt mạng không dây trên điện thoại thông minh.
vi. Kết nối với mạng “Panasonic-CZ-T-wirelessAP” và trở lại ứng dụng để tiếp tục quy trình thiết lập.

Kết nối với chế độ AP

vii. Nhấp vào “Cài đặt mạng không dây” để thiết lập kết nối mạng không dây của bộ điều hợp mạng.

Kết nối với chế độ AP

viii. Kết nối bộ điều hợp mạng với bộ định tuyến không dây. Chọn bộ định tuyến không dây của bạn.
ix. Nhập mật khẩu của bộ định tuyến không dây đã chọn.

Kết nối với chế độ AP

x. Đèn LED LIÊN KẾT sẽ sáng lên khi bộ điều hợp mạng được kết nối thành công với máy chủ. Nhấp “TIẾP THEO” và chuyển đến hướng dẫn 4. *Trong quá trình kết nối bộ điều hợp mạng với bộ định tuyến không dây, đèn LED TRẠNG THÁI và đèn LED LIÊN KẾT sẽ nháy sáng đồng thời.

4. Hoàn tất thiết lập

Hoàn tất thiết lập

i. Nhập ID thiết bị. ID thiết bị được ghi trên bảng tên gắn trên bộ điều hợp mạng hoặc nhãn dán trên bao bì.
ii. Đặt mật khẩu cho bộ điều hợp mạng.
iii. Nhấp “Đăng ký” để hoàn tất thiết lập.

Hoàn tất thiết lập

iv. Bạn có thể đặt tên cho điều hòa để giúp bạn nhận dạng.

Hoàn tất thiết lập

Sử dụng “Panasonic Comfort Cloud”
Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn sử dụng bên dưới tab Menu.
“Panasonic Comfort Cloud” được kết nối với bộ điều hợp mạng và sẵn sàng sử dụng.

Tiến hành quy trình thiết lập điều khiển không dây điều hòa bằng loa thông minh (Google Home, Amazon Echo)