Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Google Home

Google Home

Điều khiển điều hòa của bạn chỉ bằng giọng nói với Google khi bạn thiết lập chúng trên ứng dụng Google Home.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Vui lòng hoàn tất các bước bên dưới trước khi kết nối điều hòa của bạn với Google Nest Mini.

  1. Đăng ký điều hòa của bạn trên ứng dụng Comfort Cloud.
  2. Tạo tài khoản Google.
  3. Cài đặt ứng dụng Google Home trên điện thoại thông minh của bạn.
  4. Cài đặt ứng dụng Google Assistant trên điện thoại thông minh của bạn.
  5. Thiết lập thiết bị Google Nest Mini của bạn.
Kết nối ứng dụng Comfort Cloud với Google Nest Mini của bạn

Kết nối ứng dụng Comfort Cloud với Google Nest Mini của bạn

Đặt tên riêng cho điều hòa của bạn

Đặt tên riêng cho điều hòa của bạn

Chỉ định điều hòa cho một phòng

Chỉ định điều hòa cho một phòng

Kết nối Ứng dụng Comfort Cloud với Google Nest Mini của bạn

Bước 1

Bước 1

Trên thiết bị di động của bạn, hãy mở ứng dụng Google Home 

Bước 2

Bước 2

Trên tab Trang chủ, nhấp vào Thêm 

Bước 3

Bước 3

Nhấp vào Thiết lập thiết bị 

Bước 4

Bước 4

Nhấp vào Bạn đã thiết lập thiết bị nào đó?

Bước 5 & Bước 6

Bước 5

Tìm kiếm và chọn Panasonic Comfort Cloud

Bước 6

Làm theo các bước để hoàn tất quy trình thiết lập.

Đặt tên riêng cho điều hòa của bạn

Bạn có thể chọn tên cho điều hòa của mình được kết nối với Panasonic Comfort Cloud.

Bước 1

Bước 1

Trên thiết bị di động của bạn, hãy mở ứng dụng Google Home

Bước 2 & Bước 3

Bước 2

Chọn điều hòa của bạn > Cài đặt > Tên.

Bước 3

Nhập tên > nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Tên riêng là cách thay thế để tham chiếu điều hòa của bạn trong ứng dụng Google Home. Tên riêng mà bạn đặt cho điều hòa của mình trong ứng dụng Google Home không được phản ánh trong ứng dụng Comfort Cloud.

Chỉ định điều hòa cho một phòng

Để điều khiển điều hòa của bạn dễ dàng hơn, hãy chỉ định điều hòa cho từng phòng trong nhà. Bạn có thể tạo ra một mô hình nhà mới, tạo một phòng mới hoặc thêm điều hòa vào phòng hiện tại.

Chỉ định điều hòa cho một phòng

Miễn trừ trách nhiệm

  • Google, Android, Google Play, Google Home và Google Nest Mini là các nhãn hiệu của Google LLC.
  • Google Assistant không khả dụng ở một số ngôn ngữ và quốc gia.