เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

โขน

โขน

ห้องทักษิณาภิมุข กาลครั้งหนึ่งเคยเป็นหมู่พระวิมานของพระราชวังบวรสถานมงคล แสดงถึงคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ปัจจุบันแปรเปลี่ยนเป็นห้องจัดแสดงศิลปวัตถุชั้นครู อันประกอบด้วย หัวโขนเศียรครู หุ่นละครเล็กหนังใหญ่ เครื่องดนตรีปี่พาทย์ อันเป็นมหรสพ และการละเล่นของหลวงที่สะท้อนภูมิปัญญาที่สั่งสม สืบทอดของช่างศิลป์ในราชสำนัก เอกลักษณ์กรุงรัตนโกสินทร์

สุนทรียศาสตร์ของเครื่องมหรสพที่แกะสลักอย่างประณีต หัวโขนและหุ่นละครเล็กที่สะท้อนเรื่องราวของรามเกียรติ์ อันศักดิ์สิทธิ์ ถูกจัดวางตามฐานันดรศักดิ์ของตัวละครตามประเภท พระ นาง ยักษ์ ลิง หนึ่งในนั้นคือ เศียรหนุมานหน้ามุก งานประณีตศิลป์ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 2 ที่ทั้งเศียรทำจากเปลือกหอยมุก ภายในห้องประกอบเสียงบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ ร่วมสร้างบรรยากาศของความละเอียดลออคล้อยตามความงามและสุนทรียของงานศิราภรณ์ ถนิมพิมพาภรณ์ พัสตราภรณ์

ถ่ายทำโดย Lumix GH5S

ถ่ายทำโดย Lumix GH5S

ฆนัท นาคถนอมทรัพย์

ฆนัท นาคถนอมทรัพย์

นักวิชาการอิสระ เชฟ เจ้าของร้านอาหาร

บทความแนะนำ

ประตูแกะสลักวัดสุทัศน์ฯ

วัดราชโอรสาราม

Silp Bhirasri

The National Gallery

Garuda

Suphannahong

พระที่นั่งวายุสถานอมเรศ และ พิมุขมณเฑียร

มาการอง

พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

น้ำพริกปูนา

ธรรมจักร

Nakhon Pathom’s Center

โรงเจโพธิ์ง้วนตึ๊ง

คลองเจดีย์บูชา

The Essence of Thai Food

Kang Fu Ice Cream

งานนวราตรี-แห่วัดแขก

Noodle

Special Cocktail

เสมา

ข้าวหลาม

ติ่มซำ

แหนมเนือง

ข้าวหมูตุ๋น

ชาบู

Gua Bao

ชานมไข่มุก

Craft Coffee

น้ำปลาหวาน

วัดนางนอง

วัดโพธิ์