เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

พระที่นั่งวายุสถานอมเรศ และ พิมุขมณเฑียร

พระที่นั่งวายุสถานอมเรศ และ พิมุขมณเฑียร

พระที่นั่งวายุสถานอมเรศ
เป็นพระวิมานหลังกลาง 1 ใน 3 หลังของหมู่พระวิมาน สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่บรรทมของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ปัจจุบัน พระที่นั่งแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่จัดแสดงเครื่องทองต่างๆ ทั้งที่เป็นเครื่องประดับ เครื่องทองที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในศาสนพิธี หรือประกอบพิธีกรรมความเชื่ออื่นๆ รวมทั้ง จัดแสดงบุษบกประดิษฐานพระบรมอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้าในรัชกาลที่ 1-3 และเครื่องสูงสำหรับวังหน้าอันเป็นของที่ตั้งอยู่เดิมภายในพระที่นั่ง

พระที่นั่งพิมุขมณเฑียร
เป็นพระที่นั่งชั้นเดียวที่แบ่งเป็น 2 ตอน แต่เดิมเป็นพระที่นั่งยาวที่ใช้ต้อนรับผู้มาเข้าเฝ้า ต่อมาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ซึ่งทรงเป็นกรมวังหน้าในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดฯ ให้สร้างพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยขึ้น แล้วทำเป็นท้องพระโรงส่วนหน้า ปัจจุบันภายในได้จัดแสดงราชยานคานหาม โดยมีพระที่ “พระที่นั่งราเชนทรยาน” เป็นไฮไลต์เด่นให้ได้ชม ซึ่งเป็นพระที่นั่งทรงบุษบกย่อมุมไม้สิบสองหลังคาซ้อน 5 ชั้น ลงรักปิดทองประดับกระจก โดยเป็นพระที่นั่งองค์สำคัญ ที่จะใช้ในช่วงเวลาเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีสำคัญ เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

           

ถ่ายทำโดย Lumix GH5S

ถ่ายทำโดย Lumix GH5S

ฆนัท นาคถนอมทรัพย์

ฆนัท นาคถนอมทรัพย์

นักวิชาการอิสระ เชฟ เจ้าของร้านอาหาร

บทความแนะนำ

ประตูแกะสลักวัดสุทัศน์ฯ

วัดราชโอรสาราม

Silp Bhirasri

The National Gallery

Garuda

Suphannahong

มาการอง

พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

โขน

น้ำพริกปูนา

ธรรมจักร

Nakhon Pathom’s Center

โรงเจโพธิ์ง้วนตึ๊ง

คลองเจดีย์บูชา

The Essence of Thai Food

Kang Fu Ice Cream

งานนวราตรี-แห่วัดแขก

Noodle

Special Cocktail

เสมา

ข้าวหลาม

ติ่มซำ

แหนมเนือง

ข้าวหมูตุ๋น

ชาบู

Gua Bao

ชานมไข่มุก

Craft Coffee

น้ำปลาหวาน

วัดนางนอง

วัดโพธิ์