เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ธรรมจักร

ธรรมจักร นครปฐม

ธรรมจักรแกะสลักจากหิน พบที่จังหวัดนครปฐมชิ้นนี้พบจากการขุดค้นทางโบราณคดี ที่จังหวัดนครปฐมเมื่อกว่า 60-70 ปีที่แล้ว

จะเห็นได้ว่าที่ตัวธรรมจักรหินมีจารึกตัวอักษรโบราณ อยู่หลายจุดมาก นักภาษาศาสตร์และนักโบราณคดี กำหนดอายุว่าธรรมจักรชิ้นนี้มีอายุไม่น้อยกว่า 1,300 ปีมาแล้ว (พ.ศ.1200-1300)

นี่คือหลักฐานยุคแรกสุดในดินแดนไทยที่แสดงถึงการแรกรับพุทธศาสนา จากชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียในปัจจุบัน

ลวดลายที่เรียกว่า “ดอก (ไม้) กลมสลับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน” ที่ปรากฏอยู่บนธรรมจักร ช่วยยืนยันความเก่าแก่ของธรรมจักรชิ้นนี้ ซึ่งเกิดจากการศึกษาเปรียบเทียบกับลวดลายในศิลปะอินเดีย โดยนักประวัติศาสตร์ศิลปะ จึงทำให้เรากำหนดอายุธรรมจักรชิ้นนี้

ธรรมจักรที่หมุนไปของพระพุทธศาสนา ได้หมุนวิ่งออกมาจากชมพูทวีป และประดิษฐ์สถิตสถานอย่างมั่นคงในดินแดนนี้ตั้งแต่เมื่อพันปีที่แล้ว และธรรมจักรของพระพุทธองค์นั้นเอง ก็เป็นหนึ่งใน “จักร” หรือกงล้อสำคัญ ที่หมุน “กงล้อแห่งประวัติศาสตร์” ของสยามประเทศ ตราบจนปัจจุบัน

ข้อจำกัดที่น่าสนใจสำหรับการถ่ายวีดีโอ คือการจัดแสงในพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ มักจะใช้ห้องมืด และจัดแสงเข้าวัตถุด้านใดด้านหนึ่ง ผลที่ตามมาทางความรู้สึกคือความเข้มขลังอลังการจับใจ แต่การจะถ่ายทอดความงามนั้นลงสู่วีดีโอกลับไม่ใช่เรื่องง่ายนักในการที่จะถ่ายทอดฝีมือการแกะสลักหินของช่างโบราณ “ที่แกะลวดลายและสลักจารึกได้ คมเฉียบ แต่ทำให้กินทั้งก้อนไม่แตกสลาย” ไปถึงผู้ชม

ถ่ายทำโดย Lumix GH5S

ถ่ายทำโดย Lumix GH5S

ถ่ายทำโดย กล้อง Lumix GH5S

ฆนัท นาคถนอมทรัพย์

นักวิชาการอิสระ เชฟ เจ้าของร้านอาหาร

บทความแนะนำ

ประตูแกะสลักวัดสุทัศน์ฯ

วัดราชโอรสาราม

Silp Bhirasri

The National Gallery

Garuda

Suphannahong

พระที่นั่งวายุสถานอมเรศ และ พิมุขมณเฑียร

มาการอง

พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

โขน

น้ำพริกปูนา

Nakhon Pathom’s Center

โรงเจโพธิ์ง้วนตึ๊ง

คลองเจดีย์บูชา

The Essence of Thai Food

Kang Fu Ice Cream

งานนวราตรี-แห่วัดแขก

งานนวราตรี-แห่วัดแขก

Special Cocktail

เสมา

ข้าวหลาม

ติ่มซำ

แหนมเนือง

ข้าวหมูตุ๋น

ชาบู

Gua Bao

ชานมไข่มุก

Craft Coffee

น้ำปลาหวาน

วัดนางนอง

วัดโพธิ์