Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Điều chỉnh tốc độ quạt và hướng đảo gió của điều hòa

Sử dụng ứng dụng Panasonic Comfort Cloud để tùy chỉnh điều hòa theo sở thích. Điều chỉnh tốc độ quạt của điều hòa
và hướng đảo gió để mang lại sự thoải mái tối đa trong phòng của bạn.

Lưu ý: Cần chuyển từ chế độ tự động sang thủ công mới có thể điều chỉnh tốc độ quạt và hướng đảo gió của điều hòa.

1.0 Điều chỉnh tốc độ quạt và hướng đảo gió
(cho điều hòa dân dụng)

1.1 Điều chỉnh tốc độ quạt

Bước 1
Chọn máy điều hòa bạn muốn chỉnh.

Bước 1

Bước 2
Chọn biểu tượng “Tốc độ quạt”. Chuyển từ chế độ “Tự động” sang thủ công để điều chỉnh tốc độ quạt.

Bước 2
Bước 2

Bước 3
Chuyển giữa “<” hoặc “>” để chọn giữa 5 mức tốc độ quạt.

Bước 3
Bước 3
Bước 3
Bước 3
Bước 3

1.2 Điều chỉnh hướng cánh đảo gió (lên - xuống)

Bước 1
Chọn máy điều hòa bạn muốn chỉnh.

Bước 1

Bước 2
Chọn biểu tượng “Hướng cánh đảo gió (lên - xuống)”. Chuyển từ chế độ “Tự động” sang thủ công để điều chỉnh hướng luồng gió.

Bước 2
Bước 2

Bước 3
Để điều chỉnh hướng luồng gió, chuyển giữa "" và "" để chọn 1 trong 6 vị trí cánh đảo gió.

Bước 3
Bước 3
Bước 3
Bước 3
Bước 3
Bước 3

1.3 Điều chỉnh hướng cánh đảo gió (trái - phải)

Bước 1
Chọn máy điều hòa bạn muốn chỉnh.

Bước 1

Bước 2
Chọn biểu tượng “Hướng cánh đảo gió (trái - phải)”. Chuyển từ chế độ “Tự động” sang thủ công để điều chỉnh hướng luồng gió.

Bước 2
Bước 2

Bước 3
Chuyển giữa “<” hoặc “>” để chọn 1 trong 5 vị trí chỉnh luồng gió.

Bước 3
Bước 3
Bước 3
Bước 3
Bước 3

2.0 Điều chỉnh tốc độ quạt và hướng đảo gió
(cho điều hòa thương mại)

2.1 Điều chỉnh tốc độ quạt

Bước 1
Chọn máy điều hòa bạn muốn chỉnh.

Bước 1

Bước 2
Chọn biểu tượng “Tốc độ quạt”. Chuyển từ chế độ “Tự động” sang thủ công để điều chỉnh tốc độ quạt.

Bước 2
Bước 2

Bước 3
Chuyển giữa “<” hoặc “>” để chọn giữa 5 mức tốc độ quạt.
Lưu ý: Các bước chỉnh tốc độ quạt sẽ khác nhau tùy vào loại dàn lạnh.

Bước 3
Bước 3
Bước 3
Bước 3
Bước 3

2.2 Điều chỉnh hướng cánh đảo gió (lên - xuống)

Bước 1
Chọn máy điều hòa bạn muốn chỉnh.

Bước 1

Bước 2
Chọn biểu tượng “Hướng cánh đảo gió (lên - xuống)”. Chuyển từ chế độ “Tự động” sang thủ công để điều chỉnh hướng luồng gió.

Lưu ý: Chế độ đảo gió không áp dụng cho dàn lạnh âm trần nối ống gió.

Bước 2
Bước 2

Bước 3
Để điều chỉnh hướng luồng gió, chuyển giữa "" và "" để chọn giữa 5 vị trí cánh đảo gió.

Bước 3
Bước 3
Bước 3
Bước 3
Bước 3

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Máy điều hòa không khí cần được kết nối với Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud và cần có kết nối internet.
Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Giao diện thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào tính năng của mô hình và phiên bản của ứng dụng Comfort Cloud.