Kết quả kiểm nghiệm đã được xác minh
(ức chế và khử mùi chất ô nhiễm)

Sau đây là kết quả kiểm nghiệm liên quan đến ziaino™ và tác dụng của axit hypoclorơ.

Kết quả kiểm nghiệm axit hypoclorơ đã được xác minh

*Đây là kết quả kiểm nghiệm kỹ thuật và không dùng để đánh giá tính hiệu quả của sản phẩm.

Vi-rút

Mục tiêu

Nội dung kiểm nghiệm

Chất hiện hoạt

Không gian kiểm nghiệm

Kết quả

Tổ chức kiểm nghiệm

Bám dính

Enterovirus
<Bệnh tay chân miệng>

Tiếp xúc trong không khí

Thành phần clo hiệu quả hóa hơi từ dung dịch hypoclorit

25m3

Ức chế hơn 99% vi-rút trong 14 giờ

Trung tâm nghiên cứu
khoa học môi trường Kitasato

Vi-rút Coxsackie
<Bệnh tay chân miệng, viêm họng mụn nước>

Ức chế hơn 99% vi-rút trong 12 giờ

Coronavirus ở mèo
<Viêm phúc mạc ở mèo>

Ức chế hơn 99% vi-rút trong 5 giờ

Measles morbillivirus
<Sởi>

Ức chế hơn 99% vi-rút trong 120 phút

Adenovirus
<Sốt pharyngoconjunctival (sốt hồ bơi)>

Ức chế hơn 99% vi-rút trong 60 phút

Canine parvovirus

93.6% trong 12 giờ, hơn 99% trong 24 giờ

Vi-rút panleukopenia ở mèo

97.4% trong 12 giờ, hơn 99% trong 24 giờ

Vi-rút cúm nguồn gốc từ lợn (A/Narita/2009 (H1N1) pdm)

Hơn 99% vi-rút trong 60 phút

Vi-rút Rota
<Viêm dạ dày ruột truyền nhiễm>

Hơn 99% vi-rút trong 120 phút

Vi-rút cúm A (H3N2)

Hơn 99% vi-rút trong 60 phút

Calicivirus ở mèo
(liên quan đến norovirus)

Hơn 99% vi-rút trong 240 phút

Vi khuẩn

Mục tiêu

Nội dung kiểm nghiệm

Chất hiện hoạt

Không gian kiểm nghiệm

Kết quả

Tổ chức kiểm nghiệm

Bám dính

Moraxella osloensis <Vi khuẩn gây mùi trong đồ giặt ẩm>

Tiếp xúc trong không khí

Thành phần clo hiệu quả hóa hơi từ dung dịch hypoclorit

25m3

Hơn 99% vi-rút trong 120 phút

Trung tâm nghiên cứu
khoa học môi trường Kitasato

Micrococcus <Vi khuẩn gây mùi mồ hôi>

Staphylococcus aureus kháng methicillin (MRSA)

Streptococcus pneumoniae

Hơn 99% vi-rút trong 90 phút

Trường đại học Mie, Panasonic Ecology Systems

Staphylococcus 
aureus

Các mùi

Mục tiêu

Nhiễm trùng sơ cấp

Nội dung kiểm nghiệm

Chất hiện hoạt

Không gian kiểm nghiệm

Kết quả

Tổ chức kiểm nghiệm

Bám dính

Amoniac

Mùi nước tiểu, mùi cơ thể, mùi vật nuôi, mùi thức ăn thừa

Tiếp xúc với dụng dịch nước

Thành phần clo hiệu quả của dung dịch axit hypoclorơ

9.2m3

Giảm khoảng 89% mùi trong 60 phút (so với nồng độ ban đầu)
Giảm khoảng 74% mùi trong 60 phút (so với khử mùi tự nhiên)

Panasonic Ecology Systems

Axit Isovaleric

Mùi cơ thể, mùi vật nuôi

Giảm khoảng 95% mùi trong 60 phút (so với nồng độ ban đầu)

Hydro sunfua

Mùi nước tiểu

Giảm khoảng 95% mùi trong 120 phút (so với nồng độ ban đầu)

Methanethiol

Mùi cơ thể, mùi vật nuôi, mùi thức ăn thừa

Giảm khoảng 90% mùi trong 10 phút (so với nồng độ ban đầu)

Axit acetic

Mùi cơ thể, mùi nấu ăn

Giảm khoảng 95% mùi trong 60 phút (so với nồng độ ban đầu)

Trimethylamine

Mùi nước tiểu, mùi vật nuôi, mùi thức ăn thừa

Giảm khoảng 55% mùi trong 60 phút (so với nồng độ ban đầu)

Nonenal

Mùi cơ thể, mùi người già

Giảm khoảng 65% mùi trong 120 phút (so với nồng độ ban đầu)

Indole

Mùi nước tiểu

1m3

Giảm khoảng 90% mùi trong 30 phút (so với nồng độ ban đầu)

Trung tâm phân tích sản phẩm Panasonic

Skatole

Mùi nước tiểu

Giảm khoảng 80% mùi trong 30 phút (so với nồng độ ban đầu)

Kết quả kiểm nghiệm hiệu quả sản phẩm

Vi-rút

Mục tiêu

Kết quả

Không gian kiểm nghiệm

Thời gian

Tổ chức kiểm nghiệm

Số báo cáo.

Trong không khí

Escherichia coli

99.99%

30m3

120 phút

Viện vi sinh học Quảng Châu

KJ20211478

Vi-rút cúm A H1N1

60 phút

KY20210193

Influenza A vi-rút H1N1

120 phút

Enterovirus EV71

60 phút

Enterovirus EV71

120 phút

Thể thực khuẩn

99%

25m3

7 phút

Trung tâm nghiên cứu
khoa học môi trường Kitasato

Hokujohatsu No.2019_0215 (Có sẵn bản tiếng Anh)

Bám dính

Thể thực khuẩn

99%
(99.8%)

55 phút

Hokujohatsu No.2019_0204 (Có sẵn bản tiếng Anh)

Vi khuẩn

Mục tiêu

Kết quả

Không gian kiểm nghiệm

Thời gian

Tổ chức kiểm nghiệm

Số báo cáo

Trong không khí

Aspergillus niger

99.99%

30m3

120 phút

Viện vi sinh học Quảng Châu

KJ20211478

Aspergillus niger

99.37%

30m3

60 phút

Viện vi sinh học Quảng Châu

KJ20211478

Staphylococcus aureus

99%

25m3

11 phút

Trung tâm nghiên cứu về khoa học môi trường Kitasato

Hokujohatsu No.2019_0202 (Có sẵn bản tiếng Anh)

Bám dính

Tỷ lệ loại bỏ vi khuẩn

96.3%

30m3

120 phút

CHEARI (Bắc Kinh) Cơ quan chứng nhận và thử nghiệm

WCK-21-50463

Staphylococcus aureus

99%

25m3

45 phút

Trung tâm nghiên cứu về khoa học môi trường Kitasato

Hokujohatsu No.2019_0203 (Có sẵn bản tiếng Anh)

Các mùi

Mục tiêu

Kết quả

Không gian kiểm nghiệm

Thời gian

Tổ chức kiểm nghiệm

Amoniac

Giảm 92%

25m3

60 phút

Panasonic Ecology Systems

Các tuyên bố và lời xác nhận được đưa ra dựa trên các nghiên cứu cụ thể.
Người đọc nên tiến hành thẩm định. Panasonic không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. 

Sản phẩm