Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Tại sao ziaino® lại an toàn

An toàn

An toàn

ziaino® chỉ sử dụng muối và nước có nguồn gốc tự nhiên để tạo ra axit hypoclorơ. Nồng độ này an toàn để sử dụng trong không gian có người, tập trung vào sự cân bằng giữa hiệu quả và an toàn. 

Tóm tắt

Tóm tắt

Nội dung 1

Aqua ziaino® kiểm soát nồng độ

Tóm tắt

Nội dung 2

Đó là một phương pháp bay hơi

Tóm tắt

Nội dung 3

Nồng độ của Aqua ziaino® bay hơi thấp hơn mức quy định

Tại sao ziaino® lại an toàn

Lý do 1 :
Nồng độ được kiểm soát bằng quy trình điện phân muối và nước.

Cách Aqua ziaino® được tạo ra

ziaino® tạo ra Aqua ziaino® có chứa axit
hypoclorơ thông qua quy trình
điện phân muối và nước.

Điện phân
muối và nước

Máy điện phân không có màng ngăn

Máy điện phân không có màng ngăn

có tính kiềm nhẹ

Tính kiềm yểu

Cách Aqua ziaino® được tạo ra

Về nồng độ và giá trị pH của Aqua ziaino®

Aqua ziaino® được tạo ra bằng công nghệ ziaino® của Panasonic có tính kiềm yếu với giá trị pH là 8.5. Độ cân bằng giữa tính hiệu quả và an toàn được quan tâm, giúp thiết bị an toàn khi sử dụng trong không gian có người.

Về nồng độ và giá trị pH của Aqua ziaino®

*Tại Nhật Bản

Cách natri hypoclorit được tạo ra

Đây là cách tạo ra dung dịch natri hypoclorit pha loãng (tính kiềm mạnh) như thuốc tẩy gia dụng. Trong công nghiệp, người ta sử dụng công nghệ hòa tan khí clo để tạo ra các ion hypoclorit (OCl-).

Cách natri hypoclorit được tạo ra
Cách natri hypoclorit được tạo ra

*Tại Nhật Bản

Lý do 2 :
ziaino® không phải dạng xịt, mà là dạng hơi

SCác thiết bị hoạt động theo cơ chế phun sương thường phun trực tiếp dung dịch axit hypoclorơ trên một khu vực rộng lớn và thường bao gồm việc sử dụng axit hypoclorơ nồng độ cao trong không gian không có người. Mặt khác, ziaino® sử dụng các bộ lọc để hóa hơi và phân phối hypoclorit (HOCl), điều này tạo ra sự khác biệt với cơ chế phun sương.

ziaino® không phải dạng xịt, mà là dạng hơi

Cơ chế phun sương
Phun Aqua ziaino® trong một khu vực rộng lớn.

ziaino® không phải dạng xịt, mà là dạng hơi

Sự bay hơi
Hóa hơi dung dịch và phân phối nó bằng bộ lọc

Lý do 3 :
Nồng độ của Aqua ziaino® bay hơi thấp hơn mức quy định

Nồng độ Aqua ziaino® bay hơi từ ziaino® thấp hơn tiêu chuẩn môi trường (0.5ppm*) đối với khí clo trong không khí và thích hợp để sử dụng trong không gian có người.

*Hàm lượng không độc hại (NOALE) từ đánh giá rủi ro của EU

Nồng độ khí ziaino® ở cửa ra

Đánh giá không độc hại *1 (NOAEL) giới hạn trên của khí clo

Dưới 0.1ppm

0.5ppm

*1 Đánh giá không độc hại (NOAEL) là một thuật ngữ chuyên ngành dược nghĩa là giá trị phơi nhiễm cao nhất mà tại đó không quan sát thấy tác dụng có hại nào trong các thử nghiệm độc tính khi sử dụng liên tục bằng cách sử dụng nhiều nhóm liều. (0.5 ppm là tiêu chuẩn môi trường cho khí clo, nhưng vì một phân tử khí clo, nồng độ khí clo có thể được thay thế bằng nồng độ axit hypoclorơ.)

Tại sao nó có mùi đặc biệt

(giống mùi của bể bơi)?

Điều đó chứng tỏ rằng axit hypoclorơ đang có tác dụng.
Phản ứng của axit hypoclorơ với chất hữu cơ trong bể bơi tạo ra cloramin (chất tạo ra mùi giống như mùi của bể bơi). 
Mùi giống mùi của bể bơi cũng là một dấu hiệu cho thấy axit hypoclorơ đang có tác dụng.

Tại sao nó có mùi đặc biệt  (giống mùi của bể bơi)?

Các tuyên bố và lời xác nhận được đưa ra dựa trên các nghiên cứu cụ thể.
Người đọc nên tiến hành thẩm định. Panasonic không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. 

Sản phẩm

Nội dung liên quan