Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Chọn ziaino® cho Phòng khám

Không gian an toàn và thoải mái cho các chuyên gia y vế với ziaino®

Không gian an toàn và thoải mái cho các chuyên gia y vế với ziaino®

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn trao đổi về việc kinh doanh ziaino®.

Liên hệ với chúng tôi

Ý kiến của người dùng

Ý kiến của người dùng
Ý kiến của người dùng
Ý kiến của người dùng
Ý kiến của người dùng
Ý kiến của người dùng
Ý kiến của người dùng
Ý kiến của người dùng
Ý kiến của người dùng

ziaino® lọc không khí như thế nào?

Ức chế vi khuẩn và vi-rút trong không khí trong môi trường bệnh viện

Ức chế vi khuẩn và vi-rút trong không khí trong môi trường bệnh viện
Ức chế vi khuẩn và vi-rút trong không khí trong môi trường bệnh viện

[Tổ chức kiểm nghiệm] Trung tâm nghiên cứu về khoa học môi trường Kitasato [Phương pháp kiểm nghiệm] Đánh giá những thay đổi về số lượng vi khuẩn trong không khí trong không gian kiểm nghiệm 25m³ [Phương thức hoạt động] Vận hành F-JDS70 ở chế độ cài đặt mạnh mẽ. [Đối tượng kiểm nghiệm] Vi khuẩn trong không khí [Kết quả kiểm nghiệm] Xác nhận ức chế 99% vi khuẩn trong 11 phút [Số báo cáo] Kitaseihatsu No. 2019_0202

Ức chế vi khuẩn và vi rút bám dính

Ức chế vi khuẩn và vi rút bám dính
Ức chế vi khuẩn và vi rút bám dính

[Tổ chức kiểm nghiệm] Trung tâm nghiên cứu về khoa học môi trường Kitasato [Phương pháp kiểm nghiệm] Đánh giá thay đổi về số lượng vi khuẩn có trong không gian kiểm nghiệm 25㎥ [Phương thức hoạt động] Vận hành F-JDS70 ở chế độ hoạt động mạnh. [Đối tượng kiểm nghiệm] Vi khuẩn bám dính [Kết quả kiểm nghiệm] Xác nhận ức chế 99% vi khuẩn trong 45 phút [Số báo cáo] Kitaseihatsu No.2019_0203

Khử mùi

Nhanh chóng khử mùi tạo môi trường thoải mái trong bệnh viện

Khử mùi
Khử mùi

[Tổ chức kiểm nghiệm] Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. [Phương pháp kiểm nghiệm] Sử dụng ống dò khí trong không gian kiểm nghiệm 10.9443㎥ có nồng độ chất tạo mùi nhất định. [Phương thức hoạt động] Vận hành F-JDS70 ở chế độ hoạt động mạnh. [Đối tượng kiểm nghiệm] Không khí trong nhà [Kết quả kiểm nghiệm] Giảm 92% nồng độ mùi trong 60 phút (so với nồng độ ban đầu), giảm 77% nồng độ mùi trong 60 phút (so với tốc độ khử mùi tự nhiên).
*1 So sánh giữa nồng độ ban đầu

Tại sao ziaino® lại an toàn?

Chỉ sử dụng muối và nước tự nhiên để tạo ra axit hypoclorơ.
Bạn có thể sử dụng thiết bị một cách an toàn ở các không gian trong nhà.

Tại sao ziaino® lại an toàn?

*1  Đánh giá không độc hại (NOAEL) là một thuật ngữ chuyên ngành dược nghĩa là giá trị phơi nhiễm cao nhất mà tại đó không quan sát thấy tác dụng có hại nào trong các thử nghiệm độc tính khi sử dụng liên tục bằng cách sử dụng nhiều nhóm liều. (0.5 ppm là tiêu chuẩn môi trường cho khí clo, nhưng vì một phân tử khí clo, nồng độ khí clo có thể được thay thế bằng nồng độ axit hypoclorơ.)

Báo cáo kiểm nghiệm

Các hoạt chất của dung dịch axit hypoclorơ bay hơi ức chế COVID-19.

Báo cáo kiểm nghiệm

Thành phần clo hiệu quả của dung dịch axit hypoclorơ hóa hơi từ thiết bị kiểm nghiệm đã ức chế hơn 99% vi-rút COVID-19 bám dính trong 8 giờ.

Báo cáo kiểm nghiệm

Tiếp xúc với dung dịch axit hypoclorơ khoảng 10mg/L ở giá trị pH 8.5 để ức chế hơn 99.99% COVID-19 trong 1 phút.

Báo cáo kiểm nghiệm

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về ziaino®