ziaino™ đã được xác nhận là có hiệu quả khi sử dụng trong nhiều không gian khác nhau.

Được khuyên dùng dành cho các chủ doanh nghiệp

Phòng khám

Viện dưỡng lão

Trường học

Khách sạn

Văn phòng

Phòng tập thể dục thể thao

Nhà hàng

Các tuyên bố và lời xác nhận được đưa ra dựa trên các nghiên cứu cụ thể.
Người đọc nên tiến hành thẩm định. Panasonic không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

Sản phẩm