Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Xác minh

Xác minh

Các hội nghị học thuật đã đưa ra tác dụng của axit hypoclorơ

Axit hypoclorơ đã được trình bày tại các hội nghị học thuật


Axit hypoclorơ có tác dụng nhanh chóng và thâm nhập không chỉ vào lớp bề mặt của vi khuẩn mà còn cả lớp bên trong, phân hủy chất hữu cơ nhanh chóng với sức mạnh tuyệt vời để ức chế chất ô nhiễm. Nó cũng có hiệu quả cao trong việc khử các mùi cứng đầu, như mùi từ vật nuôi và mùi trong viện dưỡng lão.
Khi được sử dụng đúng cách, axit hypoclorơ an toàn và hiệu quả cao, đồng thời là một thành phần tuyệt vời để ức chế chất ô nhiễm và khử mùi không gian trong nhà . 

Trường đại học Mie Trường và Khoa Bioresources Giáo sư Satoshi Fukuzaki

Trường đại học Mie
Trường và Khoa Bioresources
Giáo sư Satoshi Fukuzaki

Danh sách xác minh về sự an toàn được tiến hành bởi các bên thứ ba

Những lần xác minh khác nhau đã được thực hiện bởi các bên thứ ba để đảm bảo tính công bằng.

Tên kiểm nghiệm

Mục đích kiểm nghiệm

Dung dịch nước và khí
được sử dụng

Tổ chức kiểm nghiệm

Phép thử điện di

Ảnh hưởng đến DNA

Tiếp xúc với khí

Trung tâm an toàn thực phẩm và dược phẩm

Nghiên cứu độc tính trong 90 ngày sử dụng liên tục

An toàn khi hít phải

Tiếp xúc với khí

Viện khoa học môi trường và y tế công cộng tỉnh Gunma

Nghiên cứu độc tính trong 28 ngày sử dụng liên tục

An toàn khi hít phải

Tiếp xúc với khí

Viện khoa học môi trường và y tế công cộng tỉnh Gunma

Nghiên cứu độc tính trong 28 ngày sử dụng liên tục

An toàn khi hít phải

Tiếp xúc với khí

Kamakura Techno‒Science, Inc.

Độ nhạy trên da

An toàn cho da

Tiếp xúc với chất lỏng

Kamakura Techno‒Science, Inc.

Kích ứng da

An toàn cho da

Tiếp xúc với chất lỏng

Kamakura Techno‒Science, Inc.

Kích ứng mắt

An toàn cho da

Tiếp xúc với chất lỏng

Kamakura Techno‒Science, Inc.

Lưu trữ bài báo

Kết quả nghiên cứu về công nghệ axit hypoclorơ của chúng tôi được đăng tải tại đây.

Nhóm thực phẩm

Tiêu đề bài báo

Tính chất của axit hipoclorơ

Khử màu của curcumin bị hấp thụ vào vật liệu nhựa bởi axit hypoclorơ dạng khí thấm qua cao su silicone

Phân tích quy trình tách axit hypochlorơ trong hệ thống hóa hơi cưỡng bức

Sự bay hơi của axit hypochlorơ từ bộ lọc vải ngâm tẩm dung dịch trong hệ thống hóa hơi cưỡng bức

Hiệu quả của axit hipoclorơ

Tính dễ bay hơi và hoạt động kháng khuẩn của axit hypochlorơ và monochloramin trong hệ thống hóa hơi cưỡng bức dưới điều kiện kiềm

Loại bỏ amoniac dạng khí bằng máy tạo ẩm hóa hơi cưỡng bức với natri hypochlorit và tạo thành clo vô cơ

Tác động diệt khuẩn của axit hypoclorơ dạng khí đối với Staphylococcus epidermidis trong bình phun trong không gian hạn chế

Ảnh hưởng của các chất hữu cơ hấp thụ clo đến tác động diệt khuẩn của axit hypoclorơ dạng khí trên đĩa thạch ướt

Ảnh hưởng của độ ẩm tương đối đến tác động diệt khuẩn của axit hypoclorơ dạng khí đối với tụ cầu khuẩn vàng trên bề mặt rắn khô

Giảm khả năng gây dị ứng của phấn hoa tuyết tùng Nhật Bản do nồng độ axit hypoclorơ thấp được tạo ra bằng quy trình điện phân

Đo axit hipoclorơ dạng khí

Chuẩn bị chất chỉ thị đơn giản để phát hiện axit hypoclorơ dạng khí

Đo lường đơn giản axit hypoclorơ dạng khí bằng cách sử dụng máy dò khí clo được trang bị cảm biến điện phân có khả năng kiểm soát

Tính chất của axit hypoclorơ

Khử màu của curcumin bị hấp thụ vào vật liệu nhựa bởi axit hypoclorơ dạng khí thấm qua cao su silicone

Tiêu đề bài báo

Khử màu của curcumin bị hấp thụ vào vật liệu nhựa bởi axit hypoclorơ dạng khí thấm qua cao su silicone

Tên tạp chí

TẠP CHÍ KỸ THUẬT KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG

Tập và trang

39(1),56-62

Phát hành

2021/2/1

Tác giả

Satoshi Fukuzaki 1, Hinako Tsujimoto 1, Shinji Yoshida 2, Tomohiro Hayashi 2, Yoko Ishida 2

1 Trường Bioresource, Đại học Mie
2 Panasonic Ecology Systems Co.

*Tư cách tác giả tính đến ngày xuất bản.

Phân tích quy trình tách axit hypochlorơ trong hệ thống hóa hơi cưỡng bức

Tiêu đề bài báo

Phân tích quy trình tách axit hypochlorơ trong hệ thống hóa hơi cưỡng bức

Tên tạp chí

TẠP CHÍ KỸ THUẬT KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG

Tập và trang

36(1),35-39

Phát hành

2018/2/1

Tác giả

Ryoya Kato 1, Shoko Makimura 1, Shinji Yoshida 1, Takashi Muramatsu 2, Tomohiro Hayashi 2, Shota Ibuka 2, Satoshi Fukuzaki1

1 Trường Bioresource, Đại học Mie
2 Panasonic Ecology Systems Co.

*Tư cách tác giả tính đến ngày xuất bản.

Sự bay hơi của axit hypochlorơ từ bộ lọc vải ngâm tẩm dung dịch trong hệ thống hóa hơi cưỡng bức

Tiêu đề bài báo

Sự bay hơi của axit hypochlorơ từ bộ lọc vải ngâm tẩm dung dịch trong hệ thống hóa hơi cưỡng bức

Tên tạp chí

TẠP CHÍ VỀ CÁC CHẤT KHÁNG KHUẨN VÀ CHỐNG NẤM MỐC

Tập và trang

44(3), 113-118

Phát hành

2016

Tác giả

Shinji Yoshida 1, Takashi Muramatsu 2, Satoshi Fukuzaki 1

1 Trường Bioresource, Đại học Mie
2 Panasonic Ecology Systems Co.

*Tư cách tác giả tính đến ngày xuất bản.

Hiệu quả của axit hipoclorơ

Tính dễ bay hơi và hoạt động kháng khuẩn của axit hypochlorơ và monochloramin trong hệ thống hóa hơi cưỡng bức dưới điều kiện kiềm

Tiêu đề bài báo

Tính dễ bay hơi và hoạt động kháng khuẩn của axit hypochlorơ và monochloramin trong hệ thống hóa hơi cưỡng bức dưới điều kiện kiềm

Tên tạp chí

TẠP CHÍ VỀ CÁC CHẤT KHÁNG KHUẨN VÀ CHỐNG NẤM MỐC

Tập và trang

49(1),3-9

Phát hành

2021

Tác giả

Kosuke Nakamura 1, Ryoya Kato 1, Tomohiro Hayashi 2, Yoko Ishida 2, Shigetoshi Horikiri 2, Shinji Yoshida 2, Satoshi Fukuzaki 1

1 Trường Bioresource, Đại học Mie
2 Panasonic Ecology Systems Co.

*Tư cách tác giả tính đến ngày xuất bản.

Loại bỏ amoniac dạng khí bằng máy tạo ẩm hóa hơi cưỡng bức với natri hypochlorit và tạo thành clo vô cơ

Tiêu đề bài báo

Loại bỏ amoniac dạng khí bằng máy tạo ẩm hóa hơi cưỡng bức với natri hypochlorit và tạo thành clo vô cơ

Tên tạp chí

TẠP CHÍ KỸ THUẬT KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG

Tập và trang

38(4), 234-241

Phát hành

2020/8/1

Tác giả

Kosuke Nakamura 1, Tomohiro Hayashi 2, Yoko Ishida 2, Shigetoshi Horikiri 2, Shinji Yoshida 2, Satoshi Fukuzaki 1

1 Trường Bioresource, Đại học Mie
2 Panasonic Ecology Systems Co.

*Tư cách tác giả tính đến ngày xuất bản.

Tác động diệt khuẩn của axit hypoclorơ dạng khí đối với Staphylococcus epidermidis trong bình phun trong không gian hạn chế

Tiêu đề bài báo

Tác động diệt khuẩn của axit hypoclorơ dạng khí đối với Staphylococcus epidermidis trong bình phun trong không gian hạn chế

Tên tạp chí

TẠP CHÍ KỸ THUẬT KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG

Tập và trang

38(3), 152-157

Phát hành

2020/6/1

Tác giả

Hirotaka Mizuno 2, Shota Ibuka 2, Tomohiro Hayashi 2, Shigetoshi Horikiri 2, Satoshi Fukuzaki 1

1 Trường Bioresource, Đại học Mie
2 Panasonic Ecology Systems Co.

*Tư cách tác giả tính đến ngày xuất bản.

Ảnh hưởng của các chất hữu cơ hấp thụ clo đến tác động diệt khuẩn của axit hypoclorơ dạng khí trên đĩa thạch ướt

Tiêu đề bài báo

Ảnh hưởng của các chất hữu cơ hấp thụ clo đến tác động diệt khuẩn của axit hypoclorơ dạng khí trên đĩa thạch ướt

Tên tạp chí

TẠP CHÍ KỸ THUẬT KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG

Tập và trang

37(4), 163-169

Phát hành

8/1/2019

Tác giả

Makimura Shoko 1, Kato Ryoya 1,Yoshida Shinji 2, Hayashi Tomohiro 2, Ibuka Shota 2, Shigetoshi Horikiri 2, Satoshi Fukuzaki 1

1 Trường Bioresource, Đại học Mie
2 Panasonic Ecology Systems Co.

*Tư cách tác giả tính đến ngày xuất bản.

Ảnh hưởng của độ ẩm tương đối đến tác động diệt khuẩn của axit hypoclorơ dạng khí đối với tụ cầu khuẩn vàng trên bề mặt rắn khô

Tiêu đề bài báo

Ảnh hưởng của độ ẩm tương đối đến tác động diệt khuẩn của axit hypoclorơ dạng khí đối với tụ cầu khuẩn vàng trên bề mặt rắn khô

Tên tạp chí

TẠP CHÍ VỀ CÁC CHẤT KHÁNG KHUẨN VÀ CHỐNG NẤM MỐC

Tập và trang

47(1),3-6

Phát hành

2019

Tác giả

Shinji Yoshida 2, Tomohiro Hayashi 2, Shota Ibuka 2, Shigetoshi Horikiri 2, Satoshi Fukuzaki 1

1 Trường Bioresource, Đại học Miey
2 Panasonic Ecology Systems Co.

*Tư cách tác giả tính đến ngày xuất bản.

Giảm khả năng gây dị ứng của phấn hoa tuyết tùng Nhật Bản do nồng độ axit hypoclorơ thấp được tạo ra bằng quy trình điện phân

Tiêu đề bài báo

Giảm khả năng gây dị ứng của phấn hoa tuyết tùng Nhật Bản do nồng độ axit hypoclorơ thấp được tạo ra bằng quy trình điện phân

Tên tạp chí

Allergology International

Tập và trang

58(2),255-260

Phát hành

2009

Tác giả

Tetsuya Terada1, Yoko Akimoto1,2, Sawako Hyo1, Daisuke Suzuki3, Kazuhiko Tanaka2, Hiroshi Takenaka1

1 Khoa tai mũi họng, Cao đẳng y tế Osaka, Osaka, Nhật Bản
2 Khoa dược lâm sàng và dược động học lâm sàng, Đại học khoa học dược phẩm Osaka, Osaka, Nhật Bản
3 R & D H.Q. Trung tâm nghiên cứu sinh thái con người, SANYO Electric Co., Gunma, Nhật Bản.

*Tư cách tác giả tính đến ngày xuất bản.

Chuẩn bị chất chỉ thị đơn giản để phát hiện axit hypoclorơ dạng khí

Tiêu đề bài báo

Chuẩn bị chất chỉ thị đơn giản để phát hiện axit hypoclorơ dạng khí

Tên tạp chí

TẠP CHÍ KỸ THUẬT KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG

Tập và trang

36 (1), 40-45

Phát hành

2018/2/1

Tác giả

Ryoya Kato 1, Takashi Kusakawa 1, Shinji Yoshida 1, Tomohiro Hayashi 2, Shota Ibuka 2, Satoshi Fukuzaki 1
1 Trường Bioresource, Đại học Mie
2 Panasonic Ecology Systems Co.

*Tư cách tác giả tính đến ngày xuất bản.

Đo lường đơn giản axit hypoclorơ dạng khí bằng cách sử dụng máy dò khí clo được trang bị cảm biến điện phân có khả năng kiểm soát

Tiêu đề bài báo

Giảm khả năng gây dị ứng của phấn hoa tuyết tùng Nhật Bản do nồng độ axit hypoclorơ thấp được tạo ra bằng quy trình điện phân

Tên tạp chí

Allergology International

Tập và trang

58(2),255-260

Phát hành

2009

Tác giả

Tetsuya Terada1, Yoko Akimoto1,2, Sawako Hyo1, Daisuke Suzuki3, Kazuhiko Tanaka2, Hiroshi Takenaka1

1 Khoa tai mũi họng, Cao đẳng y tế Osaka, Osaka, Nhật Bản
2 Khoa dược lâm sàng và dược động học lâm sàng, Đại học khoa học dược phẩm Osaka, Osaka, Nhật Bản
3 R & D H.Q. Trung tâm nghiên cứu sinh thái con người, SANYO Electric Co., Gunma, Nhật Bản.

*Tư cách tác giả tính đến ngày xuất bản.

Các tuyên bố và lời xác nhận được đưa ra dựa trên các nghiên cứu cụ thể.
Người đọc nên tiến hành thẩm định. Panasonic không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

Sản phẩm

Nội dung liên quan