ยับยั้งละอองเกสรดอกไม้ที่พบทั่วโลกได้ตลอดทั้งปี

ภาพเด็กทารกกำลังเล่นอยู่ในห้องขณะ nanoe™ X ทำงาน

คุณทำงานได้อย่างยากลำบากเพราะน้ำตาไหลใช่หรือไม่ นี่คือช่วงเวลาของปีที่คุณไม่สามารถหยุดจามได้ nanoe™ X มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง* ละอองเกสรดอกไม้หลากชนิดที่พบทั่วโลกได้ตลอดทั้งปี ประสิทธิภาพในการยับยั้งละอองเกสรดอกไม้ทั้ง 13 ชนิดได้รับการยืนยันดังแสดงด้านล่าง

ชนิดของละอองเกสรดอกไม้ที่ nanoe™ X สามารถยับยั้งได้

ต้นซีดาร์

ต้นซีดาร์

ต้นไซปรัส

ต้นไซปรัส​

หญ้าออชาร์ด

หญ้าออชาร์ด​

หญ้าแร็กวีด

หญ้าแร็กวีด

ต้น Miscanthus

ต้น Miscanthus

ต้น Japanese white birch

ต้น Japanese white birch

ต้น Artemisia

ต้น Artemisia​​

มะกอก

มะกอก​

ต้น Juniper

ต้น Juniper

ต้น Casuarina

ต้น Casuarina

ต้น Alnus japonica

ต้น Alnus japonica​

หญ้าทิโมที

หญ้าทิโมที​

ต้น Humulus Japonicus

ต้น Humulus Japonicus

ปฏิทินแสดงเวลาแพร่กระจายของละอองเกสรดอกไม้หลักๆ

ภาพปฏิทินแสดงเวลาแพร่กระจายของละอองเกสรดอกไม้หลักๆ

ละอองเกสรดอกไม้หลายชนิดจะแพร่กระจายในภูมิภาคและฤดูที่แตกต่างกัน

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

nanoe™ X เข้าถึงละอองเกสรดอกไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

nanoe™ X เข้าถึงละอองเกสรดอกไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของละอองเกสรดอกไม้

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของละอองเกสรดอกไม้.​

ละอองเกสรดอกไม้ถูกยับยั้ง

ละอองเกสรดอกไม้ถูกยับยั้ง*

*องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีอิเลคโตรโฟเรซิสในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารที่ทำการทดสอบ: ละอองเกสรต้นซีดาร์, ต้นไซปรัส, หญ้าออร์ชาร์ด, หญ้าแร็กวีด, ต้น Alnus japonica, ต้น Japanese white birch, ต้น Artemisia, มะกอก, ต้น Juniper, ต้น Casuarina, ต้น Miscanthus, หญ้าทิโมที, ต้น Humulus japonicus ผลการทดสอบ: ยืนยันประสิทธิภาพการยับยั้งภายใน 24 ชั่วโมง (4AA33-151015-F01, 4AA33-151028-F01, 4AA33-160601-F01, 4AA33-160601-F02, 4AA33-160701-F01, 1V332-180301-F01)

ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน และตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมและฤดูกาล (อุณหภูมิและความชื้น)

nanoe™ X และ nanoe™ ยับยั้งการทำงานหรือการเจริญเติบโตของสารมลพิษ แต่ไม่สามารถป้องกันความเจ็บป่วยได้