ภาพสารก่อภูมิแพ้

ยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง และสารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญ

นอกจากสารก่อภูมิแพ้* จากแหล่งกำเนิดเช่น สะเก็ดผิวหนังของสุนัขและแมว* มูลและซากไรฝุ่น* และเชื้อราในอากาศ* แล้ว สารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญๆ* ก็ถูกยับยั้งด้วยเช่นกัน

ภาพผู้คนที่โรงเรียนอนุบาลขณะ nanoe™ X ทำงาน

วัยที่เปราะบาง

อาจมีสารก่อภูมิแพ้ซ่อนอยู่ในพรมหรือไม่ ไม่ว่าจะที่บ้านหรือโรงเรียนอนุบาล nanoe™ X ช่วยดูแลให้คนที่คุณรักปลอดภัยด้วยการแทรกซึมลงสู่เส้นใยผ้าเพื่อยับยั้งสารก่อภูมิแพ้หลากหลายชนิด คุณจึงไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

ประสิทธิภาพต่อสารก่อภูมิแพ้

ประสิทธิภาพในการยับยั้ง* ได้รับการยืนยันจากการหายไปของส่วนที่มีสี (แถบ) ซึ่งมีปฏิกิริยาต่อสารก่อภูมิแพ้

ไรฝุ่น
Dermatophagoides farinae

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น Dermatophagoides farinae

แมลง​
แมลงสาบ

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อสารก่อภูมิแพ้จากแมลง เช่น แมลงสาบ

เชื้อรา
Aspergillus

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อเชื้อรา เช่น Aspergillus

ละอองเกสรจากต้นไม้และพุ่มไม้
ต้นซีดาร์

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อละอองเกสรดอกไม้จากต้นซีดาร์และพุ่มไม้

สัตว์ต่างๆ
แมว

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อสารก่อภูมิแพ้ เช่น สะเก็ดผิวหนังของแมว

ละอองเกสรต้นหญ้า
หญ้าแร็กวีด

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อละอองเกสรดอกหญ้า เช่น แร็กวีด

สารก่อภูมิแพ้ที่ได้รับการพิสูจน์กับ nanoe™ X แล้ว

ไรฝุ่น​

Dermatophagoides farinae / Dermatophagoides pteronyssinus

เชื้อรา

Alternaria / Aspergillus / Candida / Malassezia​

สัตว์

สุนัข (สะเก็ดผิวหนัง) / แมว (สะเก็ดผิวหนัง)

แมลง

แมลงสาบ / ผีเสื้อกลางคืน​

ละอองเกสรจากต้นไม้และพุ่มไม้

ต้นซีดาร์ / ต้นไซปรัส / ต้น Alnus japonica / ต้น Japanese white birch / มะกอก / ต้น Juniper / ต้น Casuarina

ละอองเกสรต้นหญ้า

หญ้าออชาร์ด / หญ้าทิโมที / หญ้าแร็กวีด / ต้น Miscanthus / ต้น Artemisia / ต้น Humulus japonicus

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

nanoe™ X เข้าจับกับสารก่อภูมิแพ้

nanoe™ X เข้าจับกับสารก่อภูมิแพ้

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของสารก่อภูมิแพ้

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของสารก่อภูมิแพ้

สารก่อภูมิแพ้ถูกยับยั้ง

สารก่อภูมิแพ้ถูกยับยั้ง*

*องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีอิเลคโตรโฟเรซิสในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: สารก่อภูมิแพ้ (ไร Dermatophagoides pteronyssinus, ไร Dermatophagoides farina, ต้นซีดาร์, ต้นไซปรัส, หญ้าออร์ชาร์ด, หญ้าแร็กวีด, ต้น Alnus japonica, ต้น Japanese white birch, ต้น Artemisia, มะกอก, ต้น Juniper, ต้น Casuarina, ต้น Miscanthus, หญ้าทิโมที, ต้น Humulus japonicus, เชื้อรา Alternaria, เชื้อรา Aspergillus, เชื้อรา Candida, เชื้อรา Malassezia, แมลงสาบ, ผีเสื้อกลางคืน, สุนัข (สะเก็ดผิวหนัง), แมว (สะเก็ดผิวหนัง)) ผลการทดสอบ: ยืนยันประสิทธิภาพการยับยั้งภายใน 24 ชั่วโมง (4AA33-160615-F01, 4AA33-170301-F15, 4AA33-151001-F01, 4AA33-151028-F01, 4AA-33-160601-F01, 4AA33-160601-F02, 4AA33-160701-F01, 1V332-180301-F01, 4AA33-160615-F02, 4AA33-160615-F03, 4AA33-160620-F01)

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ปัจจัยด้านสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิและความชื้น) เทคโนโลยี nanoe™ X และ nanoe™ สามารถช่วยยับยั้งผลจากกิจกรรมต่างๆ หรือการเติบโตของสารก่อภูมิแพ้ แต่ไม่ยับยั้งการติดเชื้อ