฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

พานาโซนิครับมอบประกาศนียบัตรจากกรุงเทพมหานครจากการเข้าร่วม “โครงการกรุงเทพ ฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย โดย คุณมณี หาญวรวงศ์ชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน บริษัท พานาโซนิค แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตรจาก นายกิตตินันท์ ขาวสุทธิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสที่พานาโซนิคได้เข้าร่วม “โครงการกรุงเทพ ฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้ประชาชนมีความตระหนักเรื่องลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยภายในงานมีการออกบูธของน้อง ๆ จากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการนี้ รวมไปถึงการให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุเทพมหานคร รวมไปถึงกิจกรรมบนเวที ทั้งซิทคอมที่ให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน หรือการแชร์ประสบการณ์จากนักแสดง ผู้ประกาศข่าว